Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 22

Legi privind proprietatea

1Dacă un om fură un bou sau o oaie şi taie animalul sau îl vinde, să restituie cinci boi pentru fiecare bou furat şi patru oi pentru fiecare oaie.

Dacă hoţul este prins spărgând şi este lovit, iar în cele din urmă moare, cel care l-a lovit nu va fi vinovat de moartea lui. Dar, dacă primeşte lovitura după răsăritul soarelui, atunci cel care l-a lovit va fi vinovat de moartea sa.

Hoţul prins trebuie să restituie ceea ce este dator să dea; dacă nu are ce să dea, să fie vândut ca sclav pentru a plăti ceea ce a furat.

Când animalul – fie el bou, măgar sau oaie – este găsit viu în proprietatea hoţului, acesta să plătească dublu.

Dacă un om îşi lasă turma să pască într-un ogor sau într-o vie ori îşi lasă vitele să facă stricăciuni în ogorul altuia, să dea ca despăgubire din ce are mai bun în ogorul sau în via sa.

Dacă izbucneşte un foc care cuprinde spinii şi incendiază grânele adunate în snopi, grânele aflate încă în picioare sau întreg ogorul, cel ce a aprins focul să plătească întreaga despăgubire.

Dacă un om încredinţează semenului său argint sau bunuri spre păstrare şi acestea sunt furate din casa celui din urmă, dacă este prins, hoţul trebuie să plătească dublu. Dacă hoţul nu este prins, stăpânul casei să fie cercetat de judecători[a], ca să se vadă dacă nu cumva şi-a însuşit el bunurile semenului său. În orice dispută cu privire la vreun bou, măgar, îmbrăcăminte sau orice altă pierdere despre care una din părţi spune: ‘Este a mea’, cauza ambelor părţi să fie cercetată de judecători; cel pe care-l vor condamna judecătorii[b] să plătească celuilalt dublu.

10 Când cineva încredinţează altcuiva un măgar, un bou, o oaie sau orice alt animal spre păstrare şi animalul moare, este vătămat sau este luat de la el fără să vadă cineva, 11 să se facă un jurământ în Numele Domnului între cele două părţi. Cel căruia i se încredinţase animalul va mărturisi că n-a pus mâna pe bunurile celuilalt; stăpânul va accepta jurământul şi celălalt nu va fi dator să-i restituie nimic. 12 Dacă animalul a fost furat de la el, trebuie să-l restituie stăpânului. 13 Dacă a fost sfâşiat de fiare, hoitul animalului să fie adus ca dovadă, iar cel căruia i-a fost încredinţat nu va trebui să restituie nimic pentru rămăşiţele sfâşiate.

14 Când cineva împrumută un animal de la semenul său, iar animalul se loveşte sau moare în lipsa stăpânului, cel ce l-a împrumutat va trebui să-l înlocuiască. 15 Dacă stăpânul a fost de faţă, nu va trebui să-l înlocuiască; dacă animalul a fost închiriat, preţul chiriei va acoperi pierderea.

Legi privind relaţiile sociale şi respectul faţă de Dumnezeu

16 Dacă un om înşală o fecioară care nu este logodită şi se culcă cu ea, va trebui să-i plătească zestrea şi să o ia de soţie. 17 Dacă tatăl ei refuză să i-o dea de soţie, el îi va plăti în argint preţul zestrei unei fecioare.

18 Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.

19 Oricine se culcă cu un animal să fie imediat pedepsit cu moartea.

20 Oricine aduce jertfe zeilor, şi nu Domnului, să fie nimicit[c].

21 Să nu-l asupreşti pe străin şi să nu-i faci rău, pentru că şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

22 Să nu îi asupreşti pe văduvă sau pe orfan. 23 Dacă îi asupreşti şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi asculta strigătul; 24 mânia Mea se va aprinde şi vă voi omorî cu sabia, soţiile voastre vor ajunge văduve, iar copiii voştri, orfani.

25 Dacă împrumuţi argint vreunuia din poporul Meu care este în nevoie, să nu te porţi cu el ca un cămătar şi să nu ceri de la el dobândă. 26 Dacă iei haina semenului tău drept garanţie, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, 27 căci este singura lui învelitoare, este mantaua cu care îşi înveleşte trupul. Altfel, cu ce se va culca? Dacă semenul tău strigă către Mine, Eu îl voi asculta, căci sunt milostiv.

28 Să nu-L huleşti pe Dumnezeu[d] şi să nu-l blestemi pe conducătorul poporului tău.

29 Să nu întârzii să-Mi aduci jertfe din pârga secerişului tău şi a viei tale.[e] De asemenea, să-Mi dai pe întâiul născut dintre fiii tăi. 30 Să faci la fel cu boii şi cu oile tale: şapte zile să rămână cu mama sa, iar în a opta zi să Mi-l dai Mie.

31 Să-Mi fiţi nişte oameni sfinţi. Să nu mâncaţi nici un fel de carne sfâşiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncaţi la câini.

Notas al pie

 1. Exodul 22:8 Sau : să fie adus înaintea lui Dumnezeu; termenul ebraic tradus cu judecători poate avea sensurile următoare: Dumnezeu, dumnezei, îngeri, sau judecători, în ideea că cei care conduc sunt mandatarii lui Dumnezeu pe pământ; (şi în v. 9)
 2. Exodul 22:9 Sau: Dumnezeu
 3. Exodul 22:20 Termenul ebraic se referă la ceva dedicat Domnului, printr-o distrugere completă
 4. Exodul 22:28 Sau: Să nu-i huleşti pe judecători
 5. Exodul 22:29 Sensul frazei ebraice este nesigur

New International Version - UK

Exodus 22

Protection of property

1[a]‘Whoever steals an ox or a sheep and slaughters it or sells it must pay back five head of cattle for the ox and four sheep for the sheep.

‘If a thief is caught breaking in at night and is struck a fatal blow, the defender is not guilty of bloodshed; but if it happens after sunrise, the defender is guilty of bloodshed.

‘Anyone who steals must certainly make restitution, but if they have nothing, they must be sold to pay for their theft. If the stolen animal is found alive in their possession – whether ox or donkey or sheep – they must pay back double.

‘If anyone grazes their livestock in a field or vineyard and lets them stray and they graze in someone else’s field, the offender must make restitution from the best of their own field or vineyard.

‘If a fire breaks out and spreads into thorn-bushes so that it burns sheaves of corn or standing corn or the whole field, the one who started the fire must make restitution.

‘If anyone gives a neighbour silver or goods for safekeeping and they are stolen from the neighbour’s house, the thief, if caught, must pay back double. But if the thief is not found, the owner of the house must appear before the judges, and they must[b] determine whether the owner of the house has laid hands on the other person’s property. In all cases of illegal possession of an ox, a donkey, a sheep, a garment, or any other lost property about which somebody says, “This is mine,” both parties are to bring their cases before the judges.[c] The one whom the judges declare[d] guilty must pay back double to the other.

10 ‘If anyone gives a donkey, an ox, a sheep or any other animal to their neighbour for safekeeping and it dies or is injured or is taken away while no one is looking, 11 the issue between them will be settled by the taking of an oath before the Lord that the neighbour did not lay hands on the other person’s property. The owner is to accept this, and no restitution is required. 12 But if the animal was stolen from the neighbour, restitution must be made to the owner. 13 If it was torn to pieces by a wild animal, the neighbour shall bring in the remains as evidence and shall not be required to pay for the torn animal.

14 ‘If anyone borrows an animal from their neighbour and it is injured or dies while the owner is not present, they must make restitution. 15 But if the owner is with the animal, the borrower will not have to pay. If the animal was hired, the money paid for the hire covers the loss.

Social responsibility

16 ‘If a man seduces a virgin who is not pledged to be married and sleeps with her, he must pay the bride-price, and she shall be his wife. 17 If her father absolutely refuses to give her to him, he must still pay the bride-price for virgins.

18 ‘Do not allow a sorceress to live.

19 ‘Anyone who has sexual relations with an animal is to be put to death.

20 ‘Whoever sacrifices to any god other than the Lord must be destroyed.[e]

21 ‘Do not ill-treat or oppress a foreigner, for you were foreigners in Egypt.

22 ‘Do not take advantage of the widow or the fatherless. 23 If you do and they cry out to me, I will certainly hear their cry. 24 My anger will be aroused, and I will kill you with the sword; your wives will become widows and your children fatherless.

25 ‘If you lend money to one of my people among you who is needy, do not treat it like a business deal; charge no interest. 26 If you take your neighbour’s cloak as a pledge, return it by sunset, 27 because that cloak is the only covering your neighbour has. What else can they sleep in? When they cry out to me, I will hear, for I am compassionate.

28 ‘Do not blaspheme God[f] or curse the ruler of your people.

29 ‘Do not hold back offerings from your granaries or your vats.[g]

‘You must give me the firstborn of your sons. 30 Do the same with your cattle and your sheep. Let them stay with their mothers for seven days, but give them to me on the eighth day.

31 ‘You are to be my holy people. So do not eat the meat of an animal torn by wild beasts; throw it to the dogs.

Notas al pie

 1. Exodus 22:1 In Hebrew texts 22:1 is numbered 21:37, and 22:2-31 is numbered 22:1-30.
 2. Exodus 22:8 Or before God, and he will
 3. Exodus 22:9 Or before God
 4. Exodus 22:9 Or whom God declares
 5. Exodus 22:20 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them.
 6. Exodus 22:28 Or Do not revile the judges
 7. Exodus 22:29 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain.