Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 12

Dumnezeu Îşi disciplinează fiii

1De aceea, întrucât suntem înconjuraţi de un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica şi păcatul care ne prinde atât de strâns şi să alergăm cu perseverenţă în cursa care ne stă înainte. Să ne fixăm atenţia asupra lui Isus, Cel Care iniţiază şi desăvârşeşte credinţa, Cel Care, pentru bucuria ce-I stătea înainte, a îndurat crucea, dispreţuindu-i ruşinea, şi S-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu! Gândiţi-vă cu atenţie la Cel Ce a îndurat o astfel de împotrivire faţă de El Însuşi din partea păcătoşilor, ca să nu vă lăsaţi descurajaţi şi să nu renunţaţi.

Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului şi aţi uitat în întregime încurajarea pe care v-o spune ca unor fii:

„Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea Domnului,
    nu te descuraja când eşti mustrat de El,
pentru că Domnul îl disciplinează pe cel pe care-l iubeşte
    şi pedepseşte pe orice fiu pe care-l primeşte.“[a]

Răbdaţi încercările de dragul disciplinării! Dumnezeu se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Care copil nu este disciplinat de tatăl lui? Însă dacă voi nu aveţi parte de disciplina de care au parte toţi copiii, atunci sunteţi copii nelegitimi, nu fii! Mai mult, în cazul părinţilor noştri omeneşti, ei ne-au disciplinat, iar noi i-am respectat; n-ar trebui, cu atât mai mult, să ne supunem Tatălui duhurilor şi să trăim? 10 Ei ne-au disciplinat pentru scurt timp, aşa cum li s-a părut lor cel mai bine, însă El ne disciplinează pentru binele nostru, ca să avem parte de sfinţenia Lui. 11 Întotdeauna, orice disciplinare este mai degrabă dureroasă decât plăcută, dar, mai târziu, cei care au fost disciplinaţi prin ea adună rodul paşnic al dreptăţii.

12 De aceea, întăriţi-vă braţele lipsite de putere şi genunchii slăbiţi! 13 „Faceţi cărări drepte pentru picioarele voastre“[b], pentru ca cel şchiop să nu-şi scrântească piciorul, ci mai degrabă să fie vindecat!

14 Urmăriţi cu toţii pacea şi sfinţirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul! 15 Fiţi atenţi ca nici unul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu, ca nici un lăstar de amărăciune să nu crească şi să provoace durere, iar prin el mulţi să se pângărească! 16 Fiţi atenţi ca nimeni să nu fie desfrânat sau lumesc, ca Esau, care, pentru o mâncare, şi-a vândut drepturile de întâi născut. 17 Voi ştiţi că, mai târziu, când a vrut să-şi moştenească binecuvântarea, a fost respins, chiar dacă a căutat-o cu lacrimi, deoarece n-a găsit loc pentru pocăinţă.

18 Căci n-aţi venit la un munte care poate fi atins şi care este cuprins de foc; n-aţi venit la întuneric, negură şi furtună, 19 nici la sunet de trâmbiţă şi la un glas ale cărui cuvinte i-au făcut pe cei ce l-au auzit să ceară să nu li se mai vorbească, – 20 pentru că n-au putut îndura porunca dată, şi anume: „Chiar dacă un animal atinge muntele, trebuie să fie omorât cu pietre!“[c]; 21 priveliştea aceea era atât de înspăimântătoare, încât Moise a spus: „Sunt înspăimântat şi tremur!“[d] 22 ci aţi venit la muntele Sion, la cetatea Dumnezeului celui Viu, Ierusalimul ceresc, la miile de îngeri adunaţi pentru sărbătoare, 23 la Biserica întâilor născuţi scrişi în ceruri, la Dumnezeu, Judecătorul tuturor, la duhurile desăvârşite ale celor drepţi, 24 la Isus, Mijlocitorul Noului Legământ, şi la sângele stropit, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.

25 Aveţi grijă să nu-L respingeţi pe Cel Ce vă vorbeşte! Căci dacă n-au scăpat aceia care n-au vrut să-l asculte pe cel ce le-a adus mesajul divin pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel Ce ni-l aduce din ceruri! 26 Atunci glasul Lui a clătinat pământul, dar acum a promis că: „Voi clătina încă o dată, nu numai pământul, ci şi cerul.“[e] 27 Cuvintele „încă o dată“ arată înlăturarea a ceea ce poate fi clătinat, adică a lucrurilor create, astfel încât să rămână ceea ce nu poate fi clătinat. 28 De aceea, întrucât primim o Împărăţie care nu poate fi clătinată, să mulţumim şi să ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod care-I este plăcut, cu reverenţă şi frică, 29 pentru că „Dumnezeul nostru este un foc mistuitor“[f].

Священное Писание (Восточный Перевод)

Евреям 12

Всевышний воспитывает нас

1Итак, нас окружает целое облако свидетелей! Поэтому давайте сбросим с себя всё, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Ису. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради[a] предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрёгши позор, и сейчас сидит по правую сторону от престола Всевышнего[b]. Подумайте о Нём, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствия духа.

Вам ещё не приходилось сражаться с грехом до крови. Вы забыли слова ободрения, обращённые к вам как к сыновьям:

«Сын мой, не относись легко к наказанию от Вечного
    и не теряй присутствия духа, когда Он тебя обличает,
ведь Вечный наказывает того, кого любит,
    и бьёт каждого, кого принимает как сына»[c].

Переносите страдания как часть вашего воспитания. Всевышний относится к вам как к сыновьям. Разве есть такой сын, которого бы отец не наказывал? Если вы не бывали наказаны (а каждый подвергается наказанию), то вы незаконные дети, а не подлинные сыновья. У нас у всех были земные отцы, которые наказывали нас, и мы уважали их. Насколько же больше мы должны быть послушны Небесному Отцу, ведь это послушание даёт нам жизнь! 10 Наши отцы воспитывали нас некоторое время и так, как им это казалось правильным, но Всевышний воспитывает нас ради нашего блага, чтобы нам стать участниками Его святости. 11 Любое наказание кажется нам скорее причиняющим боль, чем несущим радость. Но впоследствии те, кто был научен наказанием, пожинают урожай праведности и мира.

12 Поэтому укрепите опустившиеся руки и дрожащие колени.[d] 13 Идите по прямому пути,[e] чтобы тому, кто хромает, не покалечиться больше, но опять стать здоровым.

Призыв не отвергать Всевышнего

14 Старайтесь жить в мире со всеми людьми и быть святыми: без святости никто не увидит Вечного Повелителя. 15 Смотрите, чтобы никто из вас не был лишён благодати Всевышнего и чтобы никто не причинил бы вам вреда, подобно горькому корню, который пророс среди вас, и чтобы им не осквернились многие.[f] 16 Смотрите, чтобы никто из вас не предавался распутству и не был таким далёким от Всевышнего, как Есав, который за одну миску еды продал свои права старшего сына.[g] 17 Вы знаете, что потом он хотел унаследовать благословение, но был отвергнут; он не смог изменить решение отца, хотя и просил об этом со слезами.[h]

18 Вы подошли не к горе, как исраильтяне к Синаю, к которой можно притронуться и которая пылает огнём, не ко тьме, не к мраку и не к буре. 19 Они слышали звук трубы и голос, говорящий такие слова, что слушающие просили о том, чтобы больше он не говорил им. 20 Люди были не в силах вынести то, что им было повелено: «Если и животное прикоснётся к этой горе, оно должно быть побито камнями»[i]. 21 Это было так ужасно, что даже Муса сказал: «Я в страхе и трепете».[j]

22 Нет! Вы пришли к горе Сион, к городу живого Бога, к Небесному Иерусалиму! Вы пришли к тысячам ангелов, собранным на радостное торжество. 23 Вы пришли в собрание первенцев[k], чьи имена записаны на небесах. Вы пришли к Всевышнему, Судье всех людей, и к духам праведников, ставших совершенными. 24 Вы пришли к Исе, посреднику нового священного соглашения, и к окропляющей крови, которая очищает, а не взывает о мести, как кровь Авеля.[l]

25 Смотрите, не отвергайте Всевышнего, Который обращается к вам. Если исраильтяне, отказавшись слушать Мусу, который говорил на земле, не избежали своего наказания, то тем более не избежим его и мы, к которым Сам Всевышний обращается с небес. 26 Тогда Его голос потрясал землю, но сейчас Он обещает: «Я ещё раз сотрясу землю, и не только землю, но и небеса»[m]. 27 Слова «ещё раз» говорят о том, что всё, что может быть сотрясено, всё сотворённое, временное исчезнет, останется только то, что непоколебимо.

28 Поэтому, получая Царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны и в благодарности будем поклоняться Всевышнему так, как Ему приятно, в почтении и страхе, 29 потому что наш Бог подобен огню пожирающему.[n]

Notas al pie

 1. 12:2 Или: «вместо».
 2. 12:2 См. Заб. 109:1.
 3. 12:5-6 Мудр. 3:11-12.
 4. 12:12 См. Ис. 35:3.
 5. 12:13 См. Мудр. 4:26.
 6. 12:15 См. Втор. 29:18.
 7. 12:16 См. Нач. 25:29-34. Права старшего сына включали в себя двойное наследство (см. Втор. 21:15-17) и особое отцовское благословение (см. Нач. 27:1-40).
 8. 12:17 Или: «И хотя он горько плакал, было слишком поздно для раскаяний».
 9. 12:20 Исх. 19:12-13.
 10. 12:18-21 См. Исх. 19:9-25; Втор. 4:11-12; 5:22-26; 9:19.
 11. 12:23 Собрание первенцев – имеются в виду все верующие, последователи Исы Масиха. В древние времена первенец занимал самое высокое положение в семье после отца (см. Нач. 49:3) и принадлежал Всевышнему (см. Исх. 13:2, 12-13). Верующие в Ису имеют то же положение в глазах Всевышнего.
 12. 12:24 Букв.: «и к крови кропления, говорящей лучше, чем Авелева». См. Нач. 4:10; Евр. 9:13-14.
 13. 12:26 Агг. 2:6.
 14. 12:29 См. Втор. 4:24; 9:3; Ис. 33:14.