Nouă Traducere În Limba Română

Estera 1

Împrejurările destituirii împărătesei Vaşti

1Iată ce s-a întâmplat pe vremea lui Ahaşveroş[a], – acel Ahaşveroş care domnea din India până în Cuş[b], peste o sută douăzeci şi şapte de provincii[c] –, în perioada în care împăratul Ahaşveroş stătea pe scaunul lui de domnie din citadela Susei.

În al treilea an al domniei sale, Ahaşveroş a dat un ospăţ în cinstea tuturor demnitarilor şi a slujitorilor săi. Comandanţii oştirii Persiei şi ai Mediei, nobilii şi conducătorii provinciilor se aflau cu toţii acolo, înaintea împăratului. Timp de mai multe zile, mai precis timp de o sută optzeci de zile, împăratul le-a arătat strălucita bogăţie a împărăţiei sale şi nepreţuita glorie a măreţiei sale. Când zilele acestea s-au încheiat, împăratul a pregătit întregului popor care se afla în citadela Susei, celor mari şi celor mici deopotrivă, un ospăţ de şapte zile, în curtea grădinii palatului împărătesc.

Covoare de bumbac, colorate în alb şi violet, erau prinse cu funii din in subţire şi din purpură de nişte verigi de argint, pe stâlpi de marmură. Paturi de aur şi de argint stăteau pe un paviment de porfir, de marmură, de sidef şi de piatră neagră. Băuturile se serveau din vase de aur, fiecare vas fiind diferit de celălalt. Vinul împărătesc se găsea din belşug, mulţumită dărniciei împăratului. Băutura era oferită în urma unui decret imperial, fără oprelişti, căci împăratul ordonase tuturor mai marilor de la palat să facă pe plac fiecărui oaspete. Împărăteasa Vaşti a dat şi ea un ospăţ femeilor în palatul imperial al împăratului Ahaşveroş.

10 În ziua a şaptea, în timp ce inima îi era veselă din pricina vinului, împăratul le-a poruncit lui Mehuman, lui Bizta, lui Harbona, lui Bigta, lui Abagta, lui Zetar şi lui Carcas, cei şapte eunuci care slujeau înaintea împăratului Ahaşveroş, 11 să o aducă înaintea împăratului pe împărăteasa Vaşti, purtând coroana împărătească, pentru ca popoarele şi demnitarii să-i vadă frumuseţea, căci ea era frumoasă la înfăţişare. 12 La aflarea poruncii împăratului, trimisă prin eunuci, împărăteasa Vaşti a refuzat să vină, iar împăratul s-a mâniat foarte tare. 13 Atunci împăratul a vorbit cu înţelepţii săi, cunoscători ai obiceiurilor vremii, căci aşa se obişnuia, şi anume ca împăratul să se sfătuiască cu toţi cei ce cunoşteau legea şi dreptatea. 14 În apropierea lui se aflau Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena şi Memucan, cei şapte demnitari ai Persiei şi ai Mediei, care vedeau faţa împăratului şi care aveau locul întâi în împărăţie.

15 – Cum trebuie pedepsită, după lege, împărăteasa Vaşti, pentru că nu a împlinit porunca împăratului Ahaşveroş trimisă prin eunuci?

16 Memucan a răspuns în prezenţa împăratului şi a demnitarilor astfel:

– Nu numai faţă de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vaşti, ci şi faţă de toţi demnitarii şi de toate popoarele din toate provinciile împăratului Ahaşveroş, 17 pentru că fapta împărătesei se va răspândi la toate soţiile acestora, astfel că ele vor începe să-şi dispreţuiască soţii şi să zică: „Împăratul Ahaşveroş i-a zis împărătesei Vaşti să se înfăţişeze înaintea lui, dar ea nu a venit!“ 18 Când vor fi auzit despre fapta împărătesei, soţiile nobililor Persiei şi ai Mediei vor vorbi şi ele la fel tuturor demnitarilor împăratului, iar lucrul acesta va da naştere la mult dispreţ şi neînţelegere.

19 Dacă împăratul găseşte că este bine, să dea un decret imperial, care să fie înscris în legislaţia medo­persană pentru a nu fi încălcat, decret în care să se spună că Vaşti nu va mai putea intra niciodată în prezenţa împăratului Ahaşveroş, şi că demnitatea ei de împărăteasă va fi dată, de către împărat, alteia, mai vrednică decât ea. 20 Decretul împăratului va fi auzit în tot imperiul său, cât este el de mare, şi astfel toate soţiile le vor da cinste soţilor lor, de la cel mai mare până la cel mai mic.

21 Sfatul a fost apreciat de împărat şi de demnitari, iar împăratul a făcut după sfatul lui Memucan. 22 El a trimis scrisori în toate provinciile supuse împăratului, fiecărei provincii în scrierea provinciei respective şi fiecărui popor în limba poporului respectiv, vestind că fiecare bărbat trebuie să fie stăpân în familia lui şi trebuie să vorbească limba propriului său popor.

Notas al pie

  1. Estera 1:1 Xerxes I (486-465 î.Cr.); peste tot în Estera
  2. Estera 1:1 Regiunea Nilului Superior; Etiopia şi teritoriile învecinate
  3. Estera 1:1 Unităţi administrative mai mici decât satrapiile; peste tot în carte

Amplified Bible

Esther 1

The Banquets of the King

1It was in the days of Ahasuerus ([a]Xerxes) who reigned from India to Ethiopia (Cush) over 127 provinces, in those days when King Ahasuerus sat on his royal throne which was at the citadel in [b]Susa [the capital of the Persian Empire], in the third year of his reign he held a banquet for all his officials and his attendants. The army officers of Persia and Media, the nobles and the officials of the provinces were there in his presence. And he displayed the riches of his glorious kingdom and the splendor of his great majesty for many days, 180 days in all.

When these days were completed, the king held a banquet for all the people who were present at the citadel in Susa [the capital], from the greatest [in importance] to the least, a seven-day feast in the courtyard of the garden of the king’s palace. There were curtains (draperies) of fine white and violet linen fastened with cords of fine purple linen to silver rings and marble columns. The couches of gold and silver rested on a mosaic floor of [c]porphyry, marble, mother-of-pearl, and precious colored stones. Drinks were served in various kinds of golden goblets, and the royal wine was plentiful, in accordance with the generosity of the king. The drinking was carried on in accordance with the law; no one was compelled [to drink], for the king had directed each official of his household to comply with each guest’s wishes. Queen Vashti also held a [separate] banquet for the women in the palace of King Ahasuerus.

Queen Vashti’s Refusal

10 On the seventh day, when the king’s heart was joyful with wine (in high spirits), he commanded Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar, and Carkas, the seven [d]eunuchs who served in the presence of King Ahasuerus [as his attendants], 11 to bring Queen Vashti before the king, [e]wearing her royal crown (high turban), to display her beauty before the people and the officials, for she was lovely to see. 12 But Queen Vashti refused to come at the king’s command, which was delivered [to her] by the eunuchs. So the king became extremely angry and burned with rage.

13 Then the king spoke to the wise men who understood the times [asking for their advice]—for it was the custom of the king to speak before all those who were familiar with law and legal matters— 14 and who were close to him [as advisors]: Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven officials of Persia and Media who had access to the king and were ranked highest in the kingdom. 15 [He said,] “According to the law, what is to be done with Queen Vashti because she did not obey the command of King Ahasuerus which was conveyed by the eunuchs?” 16 And Memucan answered in the presence of the king and the officials, “Vashti the queen has not only wronged the king but [also] all the officials (royal representatives) and all the peoples who are in all the provinces of King Ahasuerus. 17 For the queen’s conduct will become known to all women, causing them to look on their husbands with contempt (disrespect), since they will say, ‘King Ahasuerus commanded Queen Vashti to be brought before him, but she did not come.’ 18 This [very] day the ladies of Persia and Media who have heard of the queen’s refusal will speak [in the same way] to all the king’s officials, and there will be plenty of contempt and anger. 19 If it pleases the king, let a royal command be issued by him and let it be written in the laws of the Persians and Medes so that it cannot be repealed or modified, that Vashti is [f]no longer to come before King Ahasuerus; and let the king give her royal position to another who is better and more worthy than she. 20 So when the king’s great decree is proclaimed throughout his [extensive] kingdom, all women will give honor to their husbands, from the great to the insignificant.”

21 This statement (advice) pleased the king and the officials, and the king did what Memucan proposed. 22 So he sent letters to all the royal provinces, to each province in its own script and to each people in their own language, saying that every man should be the master and rule in his own home and that [g]he should speak [in the household] in the language of his own people.

Notas al pie

  1. Esther 1:1 Ahasuerus’ Greek name was Xerxes (I), his Persian name was Khshayarshan. Xerxes I (also known as Xerxes the Great the son of Darius the Great), ruled 486-465 b.c. He is the Xerxes who invaded Greece, was stopped temporarily at Thermopylae, defeated at the naval battle at Salamis, and nearly annihilated at Plataea (479 b.c.). The French excavations at Susa in 1880-1890 uncovered the great palace of Xerxes, where Esther would have lived. The building covered two and one-half acres. The finds at Susa from this period were so astonishing that the Louvre in Paris devoted two large rooms to the exhibition of the treasures. Xerxes’ tomb (looted in antiquity) is believed to be among the rock-cut tombs located at Naqsh-e Rajab, an archeological site in Iran about ten miles northwest of the site of ancient Persepolis.
  2. Esther 1:2 Susa was located about a hundred and fifty miles east of the Tigris River. The site, now modern day Shush, Iran, is considered to be one of the world’s oldest continuously inhabited cities. An ancient tomb presumed to be that of Daniel is located in the area.
  3. Esther 1:6 An Egyptian rock of feldspar crystals embedded in a dark red or purple groundmass used as flooring.
  4. Esther 1:10 Eunuchs were the men who were placed in charge of the king’s harem, and for that reason had been castrated.
  5. Esther 1:11 According to Jewish tradition Ahasuerus’ guests demanded that Vashti be naked, except for her royal turban to confirm that she was the queen and not just a servant-girl. She pleaded with Ahasuerus using several arguments, one of which was that if the guests found her beautiful, they would want to ravish her and kill him; and if not, her lack of beauty would disgrace him.
  6. Esther 1:19 The intent may have been simply to confine Vashti to the king’s harem and put another wife on the throne. The ancient rabbis said, however, that when the king accepted the advice, he ordered that Vashti be beheaded and her head brought to him on a platter.
  7. Esther 1:22 In recognition of the position of her husband a foreign-born wife was to speak his language.