Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 6:1-24

1Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept! 2„Cinstește‑i pe tatăl tău și pe mama ta“ este prima poruncă însoțită de o promisiune: 3„pentru ca să‑ți fie bine și să fii longeviv pe pământ!“3 Vezi Deut. 5:16.

4Părinților4 Sau: Taților., nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți‑i în disciplina și învățătura Domnului!

5Sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cutremur, în sinceritatea inimii voastre, ca de Cristos, 6nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște robi ai lui Cristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. 7Slujiți cu bunăvoință, ca pentru Domnul, și nu ca pentru oameni, 8știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber.

9Stăpânilor, faceți‑le și voi la fel, renunțând la amenințări, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și înaintea Lui nu este părtinire.

Armura lui Dumnezeu

10În cele din urmă, întăriți‑vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 11Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. 12Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. 13De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și, după ce ați înfăptuit totul, să rămâneți în picioare. 14Așadar, stați fermi, având coapsele încinse cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății 15și având picioarele încălțate cu râvna15 Termenul grecesc se referă la starea în care se află soldatul gata pregătit de război, starea de alertă constantă înainte de o mare confruntare armată. Evangheliei păcii. 16Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. 17Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18Rugați‑vă în orice vreme în Duhul, aducând18 Lit.: prin. tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. 19Rugați‑vă și pentru mine, pentru ca, atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută, cu îndrăzneală, taina Evangheliei, 20al cărei ambasador în lanțuri sunt. Rugați‑vă să vorbesc cu îndrăzneală, așa cum trebuie.

Salutări finale

21Ca să știți și voi lucrurile privitoare la mine și ce fac, vă va spune totul Tyhikos, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul. 22L‑am trimis la voi tocmai pentru aceasta, ca să cunoașteți detalii despre noi și să vă încurajeze inimile.

23Pace fraților, dragoste și credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Cristos! 24Harul să fie cu toți cei care‑L iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos în curăție! Amin.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Efesofo 6:1-24

Mma Ne Awofo

1Mma, muntie mo awofo asɛm wɔ Awurade mu efisɛ saa na eye. 2“Di wʼagya ne wo na ni,” eyi ne mmaransɛm a edi kan a bɔhyɛ ka ho, 3“na asi wo yiye na wo nna nso aware wɔ asase yi so.”

4Agyanom, monnhyɛ mo mma abufuw. Na mmom montetew wɔn wɔ Awurade nkyerɛkyerɛ mu.

Nkoa Ne Awuranom

5Nkoa, momfa obu ne osuro mfi koma pa mu nyɛ osetie mma mo honam fam wuranom, sɛnea mobɛyɛ osetie ama Kristo no ara. 6Monyɛ osetie mma wɔn, ɛnyɛ sɛ mobɛsɔ wɔn ani wɔ bere a wɔrehwɛ mo nko ara, na mmom monyɛ sɛ Kristo nkoa a mufi mo koma mu reyɛ Onyankopɔn apɛde. 7Momfa mo koma nyinaa nsom sɛnea moresom Awurade a ɛnyɛ nnipa, 8efisɛ munim sɛ adwuma pa biara a obi yɛ no, sɛ ɔyɛ ɔsomfo anaa ɔde ne ho no, Awurade betua no so ka.

9Awuranom, saa ara na mo nso monyɛ mo asomfo. Munnyae wɔn ahunahuna efisɛ mo ne mo asomfo nyinaa wɔ owura baako a ɔwɔ ɔsoro; na ɔno de, ɔnhwɛ anim.

Nyankopɔn Akode

10Nea etwa to ne sɛ, monyɛ den wɔ ne tumi kɛse no mu. 11Monhyɛ Onyankopɔn akode nyinaa na moatumi agyina ɔbonsam nhyehyɛe ano. 12Efisɛ ɛnyɛ yɛne mogya ne ɔhonam na anya, na mmom yɛne mpanyinni ne tumidi ne wiase yi sum mu atumfo ne ahonhommɔne a ɛwɔ soro hɔ na anya. 13Eyi nti, monhyɛ Onyankopɔn akode nyinaa, na sɛ da bɔne no ba a moatumi agyina, na muwie biribiara a moagyina pintinn. 14Enti munnyina pintinn na momfa nokware mmɔ mo asen, na monhyɛ trenee nkatabo, 15na momfa Asɛmpa no asomdwoe no nhyehyɛ mo anan. 16Eyinom nyinaa akyi no, momfa gyidi kyɛm, nea mode bedum ɔbɔnefo bɛma a ɛredɛw no. 17Momfa nkwagye dade kyɛw ne Honhom no afoa a ɛyɛ Onyankopɔn asɛm no.

18Mommɔ mpae mmere nyinaa mu wɔ Honhom mu, mpaebɔ ahorow ne nkotosrɛ mu. Eyi nti monna mo ho so, na mommɔ mpae mma ahotefo. 19Mommɔ mpae mma me nso na sɛ mibue mʼano a, wɔama me asɛm aka, na matumi akasa akokoduru so ada Asɛmpa no mu ahintasɛm adi. 20Mprempren meyɛ ho nanmusini a meda mpokyerɛ mu. Ɛno nti, mommɔ mpae mma me na matumi de akokoduru apae mu aka no sɛnea ɛsɛ sɛ meka no.

Nkradi

21Yɛn nua dɔfo Tihiko a ɔyɛ Awurade adwumayɛ mu somfo nokwafo no bɛka biribiara akyerɛ mo sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu sɛnea me ho te ne dwuma a meredi. 22Eyi nti na meresoma no mo nkyɛn, ama moahu sɛnea yɛn ho te, na wahyɛ mo nkuran nso.

23Asomdwoe nka anuanom nyinaa, na Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mma mo nokware dɔ.

24Onyankopɔn adom nka wɔn a wɔdɔ yɛn Awurade Yesu Kristo daa nyinaa no.