Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 4

Unitate în trupul lui Cristos

1Aşadar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, vă îndemn să trăiţi într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu: cu toată smerenia, blândeţea, cu răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în dragoste! Străduiţi-vă să păstraţi unitatea pe care o dă Duhul, prin legătura păcii. Este un singur trup şi un singur Duh, aşa cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde, un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este deasupra tuturor, prin toţi şi în toţi.

Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Cristos. De aceea Scriptura spune:

„Când S-a suit în înălţime,
    a luat în sclavie captivitatea
        şi a dat daruri oamenilor.“[a]

Când se spune „S-a suit“, înseamnă că, înainte, El coborâse în părţile mai de jos ale pământului. 10 El, Cel Care a coborât, este Acelaşi cu Cel Care S-a suit mai sus de ceruri, ca să umple toate lucrurile. 11 El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, 12 pentru echiparea sfinţilor pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos, 13 până când vom ajunge toţi la unitate în credinţă şi în cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu, la omul matur şi la măsura maturităţii[b] plinătăţii lui Cristos, 14 ca să nu mai fim copii duşi de valuri şi purtaţi de orice vânt de învăţătură dată prin viclenia oamenilor care înşală prin şiretlicurile lor, 15 ci, spunând adevărul în dragoste, să creştem în toate privinţele în El, Care este capul, Cristos. 16 Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin toate ligamentele de susţinere, creşte şi se zideşte pe sine în dragoste, după cum fiecare parte îşi face lucrarea.

Îmbrăcaţi cu omul cel nou

17 Aşadar, vă spun aceasta şi depun mărturie în Domnul: nu mai trăiţi ca păgânii, în deşertăciunea gândirii lor! 18 Ei au mintea întunecată şi sunt despărţiţi de viaţa lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaştere, care este o urmare a împietririi lor. 19 Ei nu mai au ruşine; s-au dedat depravării, trăind cu lăcomie în toate necurăţiile. 20 Dar voi nu aşa L-aţi cunoscut pe Cristos! 21 Cu siguranţă, aţi auzit despre El şi, ca urmaşi ai Lui, aţi fost învăţaţi adevărul care este în Isus. 22 Aţi fost învăţaţi, în ce priveşte felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi, care se perverteşte după poftele înşelătoare, 23 să vă înnoiţi în atitudinea minţii voastre 24 şi să vă îmbrăcaţi cu omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea şi sfinţenia care vin din adevăr.

25 Aşadar, lăsaţi-vă de minciună şi „fiecare să spună semenului său adevărul“[c], pentru că suntem mădulare unii altora. 26 „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi!“[d] Nu lăsaţi să apună soarele peste mânia voastră! 27 Nu daţi ocazie diavolului[e]! 28 Cel care a furat, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze, ca să-şi câştige existenţa în mod cinstit şi să-l poată ajuta pe cel ce este în nevoie. 29 Să nu vă iasă din gură nici un cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care-l aud. 30 Să nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării! 31 Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi! 32 În schimb, fiţi buni unii cu alţii, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum v-a iertat şi Dumnezeu, în Cristos.

Notas al pie

 1. Efeseni 4:8 Vezi Ps. 68:18
 2. Efeseni 4:13 Sau: staturii
 3. Efeseni 4:25 Vezi Zah. 8:16
 4. Efeseni 4:26 Vezi Ps. 4:4
 5. Efeseni 4:27 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator

New American Standard Bible

Ephesians 4

Unity of the Spirit

1Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as also you were called in one hope of your calling; one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all who is over all and through all and in all.

But to each one of us grace was given according to the measure of Christ’s gift. Therefore [a]it says,

When He ascended on high,
He led captive a host of captives,
And He gave gifts to men.”

(Now this expression, “He ascended,” what [b]does it mean except that He also [c]had descended into the lower parts of the earth? 10 He who descended is Himself also He who ascended far above all the heavens, so that He might fill all things.) 11 And He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, 12 for the equipping of the [d]saints for the work of service, to the building up of the body of Christ; 13 until we all attain to the unity of the faith, and of the [e]knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature [f]which belongs to the fullness of Christ. 14 [g]As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness [h]in deceitful scheming; 15 but [i]speaking the truth in love, [j]we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ, 16 from whom the whole body, being fitted and held together [k]by what every joint supplies, according to the [l]proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love.

The Christian’s Walk

17 So this I say, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind, 18 being darkened in their understanding, [m]excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart; 19 and they, having become callous, have given themselves over to sensuality [n]for the practice of every kind of impurity with greediness. 20 But you did not learn [o]Christ in this way, 21 if indeed you have heard Him and have been taught in Him, just as truth is in Jesus, 22 that, in reference to your former manner of life, you lay aside the old [p]self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit, 23 and that you be renewed in the spirit of your mind, 24 and put on the new [q]self, which [r]in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth.

25 Therefore, laying aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor, for we are members of one another. 26 Be angry, and yet do not sin; do not let the sun go down on your anger, 27 and do not give the devil [s]an opportunity. 28 He who steals must steal no longer; but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with [t]one who has need. 29 Let no [u]unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification [v]according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. 30 Do not grieve the Holy Spirit of God, [w]by whom you were sealed for the day of redemption. 31 Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. 32 Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven [x]you.

Notas al pie

 1. Ephesians 4:8 Or He
 2. Ephesians 4:9 Lit is it except
 3. Ephesians 4:9 One early ms reads had first descended
 4. Ephesians 4:12 Or holy ones
 5. Ephesians 4:13 Or true knowledge
 6. Ephesians 4:13 Lit of the fullness
 7. Ephesians 4:14 Lit So that we will no longer be
 8. Ephesians 4:14 Lit with regard to the scheming of deceit
 9. Ephesians 4:15 Or holding to or being truthful in
 10. Ephesians 4:15 Or let us grow up
 11. Ephesians 4:16 Lit through every joint of the supply
 12. Ephesians 4:16 Lit working in measure
 13. Ephesians 4:18 Or alienated
 14. Ephesians 4:19 Or greedy for the practice of every kind of impurity
 15. Ephesians 4:20 I.e. the Messiah
 16. Ephesians 4:22 Lit man
 17. Ephesians 4:24 Lit man
 18. Ephesians 4:24 Lit according to God
 19. Ephesians 4:27 Lit a place
 20. Ephesians 4:28 Lit the one
 21. Ephesians 4:29 Lit rotten
 22. Ephesians 4:29 Lit of the need
 23. Ephesians 4:30 Lit in
 24. Ephesians 4:32 Two early mss read us