Efeseni 3 – Nouă Traducere În Limba Română NTLR

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 3:1-21

Pavel, predicator pentru neamuri

1De aceea, eu, Pavel, întemnițatul lui Cristos Isus pentru voi, neamurile…1 Pavel își întrerupe introducerea la rugăciune printr‑un paragraf lung (v. 2-13), reluând‑o abia în v. 14. 2– dacă într-adevăr ați auzit despre slujba de administrator2, 9 Gr.: oikonomia, termen care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: administrație, funcție de administrare, lucrare de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate. al harului lui Dumnezeu, care mi‑a fost dată pentru voi: 3prin descoperire mi‑a fost făcută cunoscută taina3 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său. Taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg, contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susțineau că tainele erau cunoscute numai de cei inițiați [peste tot în carte]., așa cum v‑am scris mai înainte pe scurt. 4Citind despre aceasta, puteți înțelege priceperea mea cu privire la taina lui Cristos, 5care n‑a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte generații, așa cum le‑a fost descoperită acum sfinților Lui apostoli și profeți, prin Duhul, 6și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte alături de noi de aceeași promisiune, în Cristos Isus, prin Evanghelie, 7al cărei slujitor am devenit potrivit cu darul harului lui Dumnezeu, care mi‑a fost dat potrivit cu lucrarea puterii Sale.

8Da, mie, celui mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi‑a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Cristos 9și să aduc la lumină înaintea tuturor care este lucrarea9 Sau: planul. Vezi nota de la v. 2. acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, Care a creat toate lucrurile, 10astfel încât, conducerilor și autorităților din locurile cerești, să li se facă cunoscut acum, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11după planul veșnic pe care l‑a înfăptuit în Cristos Isus, Domnul nostru. 12În El avem îndrăzneală și intrare la Dumnezeu cu încredere, prin credința în El.12 Sau: prin credincioșia Lui. 13De aceea, vă rog să nu vă descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi: acestea sunt slava voastră.

Rugăciune pentru credincioși

14De aceea, îmi aplec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Cristos, 15din Care își primește numele întreaga familie15 Sau: orice familie. Termenul folosit aici, patria, trimite spre linia triburilor lui Israel. El poate însemna chiar națiune sau trib sau grup de familii., în ceruri și pe pământ, 16și mă rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să fiți întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul lăuntric, 17astfel încât Cristos să locuiască, prin credință, în inimile voastre, pentru ca, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, 18să puteți înțelege, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea 19și să cunoașteți dragostea lui Cristos, care întrece cunoașterea, ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20A Lui, Care poate să facă nespus mai mult decât tot ce‑I cerem sau ce gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi, 21a Lui să fie slava în Biserică și în Cristos Isus, în toate generațiile, în vecii vecilor! Amin.