Efeseni 2 – Nouă Traducere În Limba Română NTLR

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 2:1-22

Aduși la viață împreună cu Cristos

1Voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre, 2în care trăiați2 Lit.: umblați. cândva după veacul2 Termenul aion poate însemna și generație, epocă, vreme. lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, 3între care trăiam și noi toți cândva, în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor, și eram, prin natura noastră, copii ai mâniei, ca și ceilalți. 4Dar Dumnezeu, Care este bogat în milă, datorită dragostei Lui celei mari cu care ne‑a iubit, 5deși eram morți în nelegiuirile noastre, ne‑a adus la viață împreună cu Cristos – prin har sunteți mântuiți. 6El ne‑a înviat împreună cu Cristos și ne‑a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Cristos Isus, 7pentru ca, în veacurile care vin, să‑Și arate nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Sa față de noi în Cristos Isus. 8Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și lucrul acesta nu este de la voi; este darul lui Dumnezeu; 9nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem lucrarea Lui, creați10 Verbul ktizo are o arie semantică largă. Poate însemna a ctitori, a zidi, a modifica un teritoriu pentru a‑l face locuibil, a schimba complet, a transforma, a da formă nouă. în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Una în Cristos

11De aceea, aduceți‑vă aminte că altădată erați neamuri după trup, numiți „necircumciși11 Lit.: necircumcizie.“ de către cei numiți „circumciși“11 Lit.: de către cea numită circumcizie., – circumciși în carne de mâini omenești –, 12și că, la vremea aceea, erați fără Cristos, îndepărtați de comunitatea lui Israel12 Sau: înstrăinați de cetățenia lui Israel., străini de legămintele promisiunii, neavând speranță și fiind fără Dumnezeu în lume. 13Dar acum, în Cristos Isus, voi, care cândva erați departe, ați fost aduși aproape, prin sângele lui Cristos.

14Căci El este pacea noastră, Cel Care i‑a făcut pe amândoi una și, în trupul Său, a dărâmat zidul de la mijloc care‑i despărțea, adică dușmănia, 15desființând Legea poruncilor, cu regulile ei, pentru a crea15 Același verb ca în v. 10, ktizo. A ctitori în limba română înseamnă a așeza fundația unei construcții sacre. din cei doi, în El, un singur om nou, făcând astfel pace, 16și pentru a‑i împăca pe amândoi cu Dumnezeu într‑un singur trup, prin cruce, nimicind în El dușmănia. 17El a venit și v‑a vestit pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, 18căci, prin El, amândoi avem intrare, într‑un singur Duh, la Tatăl.

19Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membri ai Casei lui Dumnezeu, 20fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, Piatra din capul unghiului fiind Cristos Isus. 21În El, întreaga Clădire, bine închegată, crește într‑un Templu sfânt, în Domnul. 22În El, și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni un Lăcaș al lui Dumnezeu, în Duhul.