Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în Efes)[a] şi credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovniceşti în Cristos

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, El[b] ne-a predestinat pentru înfiere[c] prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea. El[d] a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ. 11 În El am fost şi aleşi[e], fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui. 13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[f] mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulţumire şi rugăciune

15 De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire[g] în cunoaşterea lui, 18 luminând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi 19 şi care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, 21 deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. 22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi.

Notas al pie

 1. Efeseni 1:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin cuvântul Efes, ceea ce ar aduce un argument în plus la ideea că această scrisoare a fost una enciclică, intenţionată pentru mai mult decât o singură audienţă (vezi nota din Col. 4:16); trebuie remarcat că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conţine nume de persoane, ceea ce ar indica faptul că apostolul nu-şi cunoştea audienţa în mod personal (ceea ce nu ar fi fost cazul în ce priveşte biserica din Efes) sau că scrisoarea a fost intenţionată a fi una enciclică
 2. Efeseni 1:5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. El
 3. Efeseni 1:5 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge
 4. Efeseni 1:9 Sau: peste noi. Cu toată înţelepciunea şi priceperea, El
 5. Efeseni 1:11 Lit.: am fost traşi la sorţi, am fost făcuţi moştenire; unele traduceri redau: am fost făcuţi moştenitori
 6. Efeseni 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 7. Efeseni 1:17 Sau: să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii; sau: să vă dea înţelepciune şi descoperire duhovnicească

Священное Писание (Восточный Перевод)

Эфесянам 1

Приветствие

1От Паула, посланника Исы Масиха[a], избранного по воле Всевышнего.

Святому народу Всевышнего в Эфесе, верным последователям Исы Масиха.

Благодать и мир вам[b] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Духовные благословения для тех, кто в единении с Масихом

Хвала Богу и Отцу[c] Повелителя нашего Исы Масиха! Он благословил нас, объединившихся с Масихом, всеми духовными благословениями небес. Ведь Он избрал нас ещё до создания мира, чтобы нам, посредством нашего единения с Масихом, быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Ису Масиха стать усыновлёнными Им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в Масихе, возлюбленном Им. В единении с Ним мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по безграничной благодати Всевышнего, которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощённому в Масихе, 10 чтобы в определённое время объединить всё на небесах и на земле под властью Масиха.

11 В единении с Ним мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Всевышнего, совершающего всё согласно Своей воле и Своим целям, 12 чтобы мы, первыми возложившие надежду на Масиха, послужили к восхвалению прославленного Бога.

13 Также и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив в Масиха, были отмечены печатью Всевышнего – обещанным Святым Духом, 14 Который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы прославленного Бога.

Молитва Паула о верующих в Эфесе

15 Поэтому и я, услышав о вашей вере в Повелителя Ису и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего, 16 не перестаю благодарить за вас Всевышнего, вспоминая вас в своих молитвах. 17 Я молюсь, чтобы Бог нашего Повелителя Исы Масиха, прославленный Небесный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения,[d] чтобы вы лучше познали Его. 18 Я молюсь и о том, чтобы Всевышний просветил ваши сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получит в наследство святой народ Всевышнего, 19 и каково безмерное величие Его могущества в нас, верующих под действием Его безграничной силы. 20 Этой же силой Всевышний произвёл действие и в Масихе, когда воскресил Его из мёртвых и посадил по правую руку[e] от Себя на небесах, 21 выше всяких начальств, властей, сил и господств духовного мира, и выше всякого звания, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. 22 Всевышний всё покорил под ноги Масиха,[f] поставил Его, владыку всего, главой вселенской общины Его последователей[g]. 23 Они вместе являются Его телом, полнотой Масиха,[h] Который наполняет Собой всё и вся.

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 3. 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство их характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 4. 1:17 Или: «дал вам духовную мудрость и откровение».
 5. 1:20 См. Заб. 109:1.
 6. 1:22 См. Заб. 8:7.
 7. 1:22 Вселенская община последователей Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.
 8. 1:23 Или: «наполненным Масихом».