Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în Efes)[a] şi credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovniceşti în Cristos

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, El[b] ne-a predestinat pentru înfiere[c] prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea. El[d] a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ. 11 În El am fost şi aleşi[e], fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui. 13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[f] mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulţumire şi rugăciune

15 De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire[g] în cunoaşterea lui, 18 luminând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi 19 şi care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, 21 deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. 22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi.

Notas al pie

 1. Efeseni 1:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin cuvântul Efes, ceea ce ar aduce un argument în plus la ideea că această scrisoare a fost una enciclică, intenţionată pentru mai mult decât o singură audienţă (vezi nota din Col. 4:16); trebuie remarcat că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conţine nume de persoane, ceea ce ar indica faptul că apostolul nu-şi cunoştea audienţa în mod personal (ceea ce nu ar fi fost cazul în ce priveşte biserica din Efes) sau că scrisoarea a fost intenţionată a fi una enciclică
 2. Efeseni 1:5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. El
 3. Efeseni 1:5 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge
 4. Efeseni 1:9 Sau: peste noi. Cu toată înţelepciunea şi priceperea, El
 5. Efeseni 1:11 Lit.: am fost traşi la sorţi, am fost făcuţi moştenire; unele traduceri redau: am fost făcuţi moştenitori
 6. Efeseni 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 7. Efeseni 1:17 Sau: să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii; sau: să vă dea înţelepciune şi descoperire duhovnicească

La Bible du Semeur

Éphésiens 1

Salutation

1Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui [à Ephèse[a]] font partie du peuple saint, et croient en Jésus-Christ.

Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ.

Le salut en Christ

La grâce de Dieu en Christ

Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ,
car il nous a comblés
de toute bénédiction de l’Esprit
dans le monde céleste
en raison de notre union avec Christ.
En lui,
bien avant de poser
les fondations du monde,
il nous avait choisis
pour que nous soyons saints
et sans reproche devant lui.
Puisqu’il nous a aimés,
il nous a destinés d’avance
à être ses enfants
qu’il voulait adopter
par Jésus-Christ.
Voilà ce que, dans sa bonté,
il a voulu pour nous
afin que nous célébrions
la gloire de sa grâce
qu’il nous a accordée
en son Fils bien-aimé.
En Christ,
parce qu’il s’est offert en sacrifice,
nous avons obtenu la délivrance,
le pardon de nos fautes.
Dieu a ainsi manifesté sa grâce
dans toute sa richesse,
et il l’a répandue sur nous
avec surabondance,
en nous donnant pleine sagesse
et pleine intelligence,
nous ayant fait connaître
le secret de son plan.
Ce plan, il l’a fixé d’avance,
dans sa bonté,
en Christ,
10 pour conduire les temps
vers l’accomplissement.
Selon ce plan,
tout ce qui est au ciel
et tout ce qui est sur la terre
doit être harmonieusement réuni[b]
en Christ.
11 Et c’est aussi en Christ
qu’il nous a accordé
notre part d’héritage[c]
conformément à ce qu’avait fixé
celui qui met en œuvre toutes choses,
selon l’intention qui inspire
sa décision.
Ainsi, nous avons été destinés d’avance
12 à célébrer sa gloire
nous qui, les tout premiers,
avons placé notre espérance
dans le Messie.
13 Et en Christ, vous aussi,
vous avez entendu
le message de vérité,
cet Evangile
qui vous apportait le salut;
oui, c’est aussi en Christ
que vous qui avez cru,
vous avez obtenu de Dieu
l’Esprit Saint qu’il avait promis
et par lequel
il vous a marqués de son sceau[d]
en signe que vous lui appartenez.
14 Cet Esprit constitue
l’acompte de notre héritage
en attendant la délivrance
du peuple que Dieu s’est acquis[e].
Ainsi tout aboutit
à célébrer sa gloire.

Prière de Paul pour les Ephésiens

15 Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, 16 je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières.

17 Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son Esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez; 18 qu’il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l’espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l’héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, 19 et quelle est l’extraordinaire grandeur de la puissance qu’il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l’a déployée dans toute sa force 20 en la faisant agir en Christ lorsqu’il l’a ressuscité et l’a fait siéger à sa droite[f], dans le monde céleste. 21 Là, Christ est placé bien au-dessus de toute Autorité, de toute Puissance, de toute Domination et de toute Souveraineté[g]: au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. 22 Dieu a tout placé sous ses pieds[h], et Christ qui domine toutes choses, il l’a donné pour chef à l’Eglise 23 qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous[i].

Notas al pie

 1. 1.1 Les mots: à Ephèse sont absents de plusieurs manuscrits.
 2. 1.10 Paul emploie ici un verbe qui signifie résumer, récapituler. Il est difficile de savoir ce qu’il voulait dire exactement. Certains traduisent: doit être restauré. D’autres comprennent: doit être réuni sous le gouvernement de Christ.
 3. 1.11 Autre traduction: que nous sommes devenus sa possession.
 4. 1.13 Le sceau apposé sur une marchandise marquait le changement de propriétaire.
 5. 1.14 Autre traduction: la délivrance par laquelle nous entrerons en possession de notre héritage.
 6. 1.20 Ps 110.1.
 7. 1.21 Ces expressions se rapportent à des êtres surnaturels (angéliques ou démoniaques) auxquels les erreurs que certains répandaient dans les Eglises d’Asie Mineure donnaient une grande importance (voir3.10; Col 1.16; 2.15).
 8. 1.22 Voir Ps 8.7.
 9. 1.23 Autre traduction: à l’Eglise 23 qui est son corps, où se manifeste pleinement celui qui remplit tout en tous (cf. 3.19).