Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în Efes)[a] şi credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovniceşti în Cristos

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, El[b] ne-a predestinat pentru înfiere[c] prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea. El[d] a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ. 11 În El am fost şi aleşi[e], fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui. 13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[f] mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulţumire şi rugăciune

15 De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire[g] în cunoaşterea lui, 18 luminând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi 19 şi care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, 21 deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. 22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi.

Notas al pie

 1. Efeseni 1:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin cuvântul Efes, ceea ce ar aduce un argument în plus la ideea că această scrisoare a fost una enciclică, intenţionată pentru mai mult decât o singură audienţă (vezi nota din Col. 4:16); trebuie remarcat că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conţine nume de persoane, ceea ce ar indica faptul că apostolul nu-şi cunoştea audienţa în mod personal (ceea ce nu ar fi fost cazul în ce priveşte biserica din Efes) sau că scrisoarea a fost intenţionată a fi una enciclică
 2. Efeseni 1:5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. El
 3. Efeseni 1:5 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge
 4. Efeseni 1:9 Sau: peste noi. Cu toată înţelepciunea şi priceperea, El
 5. Efeseni 1:11 Lit.: am fost traşi la sorţi, am fost făcuţi moştenire; unele traduceri redau: am fost făcuţi moştenitori
 6. Efeseni 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 7. Efeseni 1:17 Sau: să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii; sau: să vă dea înţelepciune şi descoperire duhovnicească

Amplified Bible

Ephesians 1

The Blessings of Redemption

1Paul, an apostle (special messenger, personally chosen representative) of Christ Jesus (the Messiah, the Anointed), by the will of God [that is, by His purpose and choice],

To the [a]saints (God’s people) [b]who are at Ephesus and are faithful and loyal and steadfast in Christ Jesus: Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being] from God our Father and the Lord Jesus Christ.

[c]Blessed and worthy of praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ, just as [in His love] He chose us in Christ [actually selected us for Himself as His own] before the foundation of the world, so that we would be holy [that is, consecrated, set apart for Him, purpose-driven] and blameless in His sight. In love He predestined and lovingly planned for us to be adopted to Himself as [His own] children through Jesus Christ, in accordance with the kind intention and good pleasure of His will— to the praise of His glorious grace and favor, which He so freely bestowed on us in the Beloved [His Son, Jesus Christ]. In Him we have redemption [that is, our deliverance and salvation] through His blood, [which paid the penalty for our sin and resulted in] the forgiveness and complete pardon of our sin, in accordance with the riches of His grace which He lavished on us. In all wisdom and understanding [with practical insight] He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ, 10 with regard to the fulfillment of the times [that is, the end of history, the climax of the ages]—to bring all things together in Christ, [both] things in the heavens and things on the earth. 11 In Him also we have [d]received an inheritance [a destiny—we were claimed by God as His own], having been predestined (chosen, appointed beforehand) according to the purpose of Him who works everything in agreement with the counsel and design of His will, 12 so that we who were the first to hope in Christ [who first put our confidence in Him as our Lord and Savior] would exist to the praise of His glory. 13 In Him, you also, when you heard the word of truth, the good news of your salvation, and [as a result] believed in Him, were stamped with the seal of the promised Holy Spirit [the One promised by Christ] as owned and protected [by God]. 14 The Spirit is the [e]guarantee [the first installment, the pledge, a foretaste] of our inheritance until the redemption of God’s own [purchased] possession [His believers], to the praise of His glory.

15 For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all God’s people, 16 I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers; 17 [I always pray] that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may grant you a spirit of wisdom and of revelation [that gives you a deep and personal and intimate insight] into the true knowledge of Him [for we know the Father through the Son]. 18 And [I pray] that the eyes of your heart [the very center and core of your being] may be enlightened [flooded with light by the Holy Spirit], so that you will know and cherish the [f]hope [the divine guarantee, the confident expectation] to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the [g]saints (God’s people), 19 and [so that you will begin to know] what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His [active, spiritual] power is in us who believe. These are in accordance with the working of His mighty strength 20 which He [h]produced in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His own right hand in the heavenly places, 21 far above all rule and authority and power and dominion [whether angelic or human], and [far above] every name that is named [above every title that can be conferred], not only in this age and world but also in the one to come. 22 And He [i]put all things [in every realm] in subjection under Christ’s feet, and [j]appointed Him as [supreme and authoritative] head over all things in the church, 23 which is His body, the fullness of Him who fills and completes all things in all [believers].

Notas al pie

 1. Ephesians 1:1 “Saints” refers to born-again believers. All believers are holy, that is, set apart or sanctified for God’s purpose.
 2. Ephesians 1:1 Three early mss do not contain “at Ephesus.” Some scholars suggest that this was intended as a circular letter for various churches of Asia Minor (modern Turkey), sent first to Ephesus and then to the other churches. See Paul’s instruction to the Colossians in 4:16. Others believe the letter was directed only to the Ephesians because of its many personal references. The books of Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon are believed to have been written by Paul while he was a prisoner under house arrest in Rome (a.d. 60-62) (cf 6:20).
 3. Ephesians 1:3 In Greek this passage (vv 3-14), also referred to as a doxology, is one sentence.
 4. Ephesians 1:11 Or our destiny.
 5. Ephesians 1:14 Or down payment.
 6. Ephesians 1:18 In the NT the word “hope” expresses a cherished desire along with the confident assurance of obtaining that which is longed for.
 7. Ephesians 1:18 See note v 1.
 8. Ephesians 1:20 The first of three manifestations of God’s power exhibited in Christ.
 9. Ephesians 1:22 The second manifestation of God’s power exhibited in Christ.
 10. Ephesians 1:22 This is the third manifestation of God’s power exhibited in Christ.