Nouă Traducere În Limba Română

Eclesiastul 1

1Cuvintele oratorului[a], fiul lui David, rege la Ierusalim.

Deşertăciunea existenţei

„O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice oratorul,
    o deşertăciune a deşertăciunilor! Totul este deşertăciune!

Ce câştig are omul din toată osteneala
    pe care o depune sub soare?
Un neam trece şi altul vine,
    dar pământul rămâne mereu în picioare.
Soarele răsare şi apune,
    grăbindu-se apoi înspre locul de unde va răsări iar.
Vântul bate spre sud,
    apoi se întoarce spre nord,
se întoarce din nou, umblă mereu
    şi revine continuu la circuitul său.
Toate râurile curg spre mare,
    fără să o umple însă;
râurile se întorc de unde au plecat,
    doar ca să pornească iarăşi de acolo.
Toate lucrurile sunt obositoare,
    cum nu se poate spune,
dar ochiul nu se satură să privească,
    aşa cum nici urechea nu se satură să asculte.
Ce a fost va mai fi,
    iar ce s-a făcut se va mai face!
        Nu este nimic nou sub soare!
10 Dacă cineva zice:
    «Iată un lucru nou!»,
totuşi el exista demult,
    încă din veacurile dinaintea noastră.
11 Nu ne mai amintim de cei de demult,
    tot aşa cum nici cei ce vor urma
        nu se vor mai păstra în amintirea
        celor ce vor veni după ei.“[b]

Deşertăciunea înţelepciunii

12 „Eu, oratorul, am fost rege peste Israel la Ierusalim. 13 M-am dedicat studiului şi cercetării înţelepciunii cu privire la toate lucrurile care se săvârşesc sub ceruri; aceasta este o ocupaţie obositoare, pe care Dumnezeu o dă oamenilor ca să se îndeletnicească cu ea. 14 Am observat toate lucrările care se fac sub soare şi iată că toate sunt deşertăciune şi goană după vânt.

15 «Ce a fost îndoit odată nu mai poate fi îndreptat,
    iar ce lipseşte nu poate fi numărat.»

16 Mi-am zis: «Iată că mi-am mărit faima şi mi-am sporit înţelepciunea mai mult decât toţi cei care au fost la Ierusalim înaintea mea; inima mea a experimentat mult mai multă înţelepciune şi cunoştinţă.» 17 M-am dedicat cunoaşterii înţelepciunii, precum şi cunoaşterii nebuniei şi a prostiei, dar mi-am dat seama că şi aceasta este goană după vânt.

18 «Unde este multă înţelepciune, este şi multă supărare
    şi cu cât este mai multă cunoştinţă, cu atât este mai multă mâhnire.»“

Notas al pie

  1. Eclesiastul 1:1 Ebr.: Qohelet, termen cu sens nesigur; gr.: Ecclesiastul, termen care arată înspre o persoană care vorbeşte în faţa unei adunări (gr.: ecclesia; ebr.: qahal); sau: conducător al adunării; şi în vs. 2, 12
  2. Eclesiastul 1:11 Poate fi vorba şi despre lucruri sau fapte (vezi v. 10)

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Разм 1

Всё – пустое

1Слова Учителя[a], сына Довуда, царя в Иерусалиме.

«Пустое![b] Пустое! –
    сказал Учитель. –
Всё бессмысленно,
    всё пустое!»
Что приобретает человек от всех трудов своих,
    которые он делает под солнцем?
Поколения приходят и уходят,
    а земля остаётся навеки.
Солнце всходит, и солнце заходит,
    и вновь спешит к месту своего восхода.
Летит ветер на юг,
    потом направляется к северу,
кружится, кружится
    и возвращается на свои круги.
Все реки текут в море,
    но море не переполняется.
И возвращаются реки к своим истокам,
    чтобы течь снова.
Все эти вещи утомляют:
    человек не может всё пересказать,
глаз не насытится тем, что видит,
    ухо не наполнится тем, что слышит.
Что было, то и будет,
    и что делалось, то и будет делаться опять.
    Нет ничего нового под солнцем!
10 Бывает такое, о чём говорят:
    «Смотри, вот что-то новое!»
Но и это уже бывало в прежние времена,
    ещё задолго до нас.
11 Никто не помнит о живших прежде,
    и о тех, кто ещё не родился,
    не вспомнят те, кто будет жить после них.

Мудрость – пуста

12 Я, Учитель, был царём над Исроилом в Иерусалиме. 13 Я решил изучить и испытать мудростью всё, что делается под небом. Это тяжёлое бремя, которое Всевышний возложил на людей. 14 Я видел всё, что делается под солнцем, и всё – пустое, всё – погоня за ветром[c].

15 Кривое не выпрямить,
    а чего нет, того не сосчитать.

16 Я сказал себе: «Величием и мудростью я превзошёл всех, кто правил Иерусалимом до меня. Я приобрёл много мудрости и знаний». 17 Затем я решил узнать, в чём мудрость, а также в чём безумие и глупость, но понял, что и это погоня за ветром.

18 Ведь с большой мудростью приходит много печали,
    и чем больше знаний, тем больше скорбь.

Notas al pie

  1. Разм 1:1 Букв.: «Екклесиаста». Слово «екклесиаст» с языка оригинала можно перевести и как «возглавляющий собрание» или «проповедник».
  2. Разм 1:2 Слово, стоящее здесь в оригинале, переводится как «дуновение ветра», «выдох» и означает что-то бессмысленное, ничтожное и мимолётное.
  3. Разм 1:14 Или: «томление духа». Также в остальных местах этой книги.