Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 9

Israel – un popor răzvrătit

1Ascultă, Israele! Astăzi veţi traversa Iordanul ca să începeţi să puneţi stăpânire pe neamuri mai mari şi mai puternice decât voi, cu cetăţi mari şi fortificate până la cer, cum sunt anachiţii[a], un popor puternic şi de statură înaltă, pe care îi cunoaşteţi şi despre care aţi auzit zicându-se: «Cine poate sta împotriva anachiţilor?» Dar să ştiţi astăzi că Domnul, Dumnezeul vostru, va traversa El Însuşi înaintea voastră, ca un foc mistuitor. El îi va distruge şi vi-i va supune, iar voi îi veţi izgoni şi îi veţi nimici repede, aşa cum Domnul v-a promis.

După ce îi va izgoni dinaintea voastră, să nu începeţi să ziceţi în inimile voastre: «Datorită dreptăţii noastre ne-a adus Domnul să stăpânim această ţară!» Căci din cauza răutăţii acestor neamuri le va izgoni Domnul dinaintea voastră. Nu datorită dreptăţii sau onestităţii inimilor voastre veţi intra în stăpânirea teritoriilor lor, ci din cauza răutăţii acestor neamuri Domnul, Dumnezeul vostru, le va izgoni dinaintea voastră, prin aceasta împlinind totodată şi jurământul făcut strămoşilor voştri, Avraam, Isaac şi Iacov. Să ştiţi deci că nu din cauza dreptăţii voastre Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat în stăpânire această ţară bună, fiindcă voi sunteţi un popor încăpăţânat.

Aduceţi-vă aminte şi nu uitaţi cum L-aţi provocat la mânie în pustie. V-aţi împotrivit Lui din ziua în care aţi ieşit din ţara Egiptului, până la sosirea voastră aici. La Horeb aţi provocat într-atât mânia Domnului, încât Domnul s-a mâniat pe voi, dorind să vă nimicească. Când m-am urcat pe munte ca să iau tablele de piatră, Tablele Legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi, am rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi fără să mănânc pâine şi fără să beau apă. 10 Domnul mi-a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Pe ele erau toate poruncile pe care mi le-a spus pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării.

11 La sfârşitul celor patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi Domnul mi-a dat tablele de piatră, Tablele Legământului. 12 Domnul mi-a zis atunci: «Ridică-te şi coboară-te repede din acest loc fiindcă poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a pervertit. Repede s-a mai abătut de la calea pe care i-am poruncit-o, turnându-şi un idol!» 13 Domnul mi-a vorbit din nou astfel: «Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 14 Lasă-Mă să-i nimicesc şi să le şterg numele de sub ceruri, iar din tine am să fac un neam puternic şi mai numeros decât ei.»

15 Eu m-am întors şi am coborât de pe munte. Muntele ardea ca un foc, iar cele două Table ale Legământului erau în mâinile mele. 16 Când m-am uitat, am văzut că păcătuiserăţi împotriva Domnului, Dumnezeul vostru, făcându-vă ca idol un viţel. Repede v-aţi abătut de la calea pe care v-o poruncise Domnul! 17 Atunci am luat cele două table şi le-am aruncat din mâini, spărgându-le înaintea ochilor voştri. 18 M-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Nu am mâncat pâine şi nici nu am băut apă din cauza tuturor păcatelor pe care le-aţi săvârşit. Astfel aţi făcut ce este rău înaintea Domnului şi I-aţi provocat mânia. 19 La vederea mâniei şi furiei Domnului m-am înspăimântat, fiindcă era plin de mânie împotriva voastră până acolo, încât să vă nimicească. Dar Domnul m-a ascultat şi de data aceasta. 20 De asemenea, Domnul a fost foarte supărat şi pe Aaron, încât a dorit să-l omoare, dar m-am rugat atunci şi pentru el. 21 Am luat viţelul pe care-l făcuserăţi, isprava păcatului vostru, şi l-am ars în foc. L-am sfărâmat bine, l-am măcinat până s-a făcut cenuşă şi am aruncat cenuşa în pârâul care curgea din munte.

22 Apoi, la Tabera, la Masa şi la Chibrot-Hataava aţi provocat iarăşi mânia Domnului.

23 Iar când v-a trimis Domnul de la Kadeş-Barnea, zicându-vă: «Duceţi-vă şi luaţi în stăpânire ţara pe care v-am dat-o!», v-aţi împotrivit din nou poruncii Lui. Nu v-aţi încrezut în El şi nu aţi ascultat de glasul Lui. 24 V-aţi împotrivit Domnului de când vă cunosc.

25 M-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. 26 M-am rugat Domnului şi I-am zis:

«Stăpâne Doamne, nu distruge poporul Tău, moştenirea Ta, pe care ai izbăvit-o cu puterea Ta cea mare şi ai scos-o din Egipt cu mână tare. 27 Adu-Ţi aminte de slujitorii Tăi, Avraam, Isaac şi Iacov. Nu privi la încăpăţânarea acestui popor, nici la răutatea şi păcatul lui, 28 ca nu cumva în ţara din care ne-ai scos să se spună: ‘Pentru că Domnul nu avea putere să-i ducă în ţara pe care le-a promis-o şi pentru că îi ura, de aceea i-a scos din Egipt, ca să-i omoare în pustie.’ 29 Totuşi ei sunt poporul Tău, moştenirea Ta, pe care ai izbăvit-o cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins.»

Notas al pie

  1. Deuteronom 9:2 Vezi nota de la 1:28

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 9

Земля как незаслуженный дар

1Слушай, Исроил, ты переходишь через Иордан, чтобы войти в землю и выселить народы, которые больше и сильнее тебя, с большими городами, чьи стены до неба. Люди те сильные и высокие – они анакиты! Ты знаешь о них и слышал, как говорят: «Кто может противостоять анакитам?» Но будь уверен, Вечный, твой Бог, пойдёт перед тобой, подобно пожирающему огню. Он истребит их; Он покорит их тебе. А ты прогонишь и уничтожишь их, как обещал тебе Вечный.

После того как Вечный, твой Бог, прогонит их от тебя, не говори себе: «За мою праведность Вечный привёл меня сюда, чтобы я завладел этой землёй». Нет, из-за нечестия этих народов Вечный прогонит их от тебя. Не за праведность и чистоту своего сердца ты овладеешь их землёй, а из-за нечестия этих народов Вечный, твой Бог, прогонит их от тебя, чтобы исполнить то, о чём Он клялся твоим предкам: Иброхиму, Исхоку и Якубу. Итак, пойми, что не за твою праведность Вечный, твой Бог, отдаёт тебе во владение эту благодатную землю, ведь ты – упрямый народ.

Золотой телец

Помните и никогда не забывайте, как в пустыне вы вызывали гнев Вечного, вашего Бога. Со дня, когда вы покинули Египет, и до тех пор, как вы пришли сюда, вы были мятежниками против Вечного. У горы Синай[a] вы так разгневали Вечного, что Он готов был истребить вас. Когда я поднялся на гору, чтобы получить каменные плитки, плитки священного соглашения, которое Вечный заключил с вами, я провёл на горе сорок дней и сорок ночей; я не ел хлеба и не пил воды. 10 Вечный дал мне две каменные плитки, написанные рукой Всевышнего. На них были все повеления, которые Вечный объявил вам из пламени на горе, в день собрания.

11 Через сорок дней и сорок ночей Вечный дал мне две каменные плитки, плитки священного соглашения. 12 Вечный сказал мне: «Немедленно спускайся, потому что твой народ, который ты вывел из Египта, развратился. Они быстро отвернулись от того, что Я повелел им, и сделали себе литого идола».

13 И Вечный сказал мне: «Я видел этот народ, и народ этот на самом деле упрямый! 14 Оставь Меня, Я истреблю их и сотру память о них из-под небес. А от тебя Я произведу народ сильнее и многочисленнее этого».

15 Я повернулся и спустился с горы, пылающей огнём. Две каменные плитки священного соглашения были у меня в руках. 16 Взглянув, я увидел, что вы согрешили против Вечного, вашего Бога; вы сделали себе литого идола в виде тельца; вы свернули с пути, который указал вам Вечный. 17 Я взял плитки, бросил их, и они разбились на куски у вас на глазах.

18 Затем я снова простёрся перед Вечным и лежал так сорок дней и сорок ночей. Я не ел хлеба и не пил воды из-за греха, который вы совершили, сотворив зло в глазах Вечного и вызвав Его гнев. 19 Я боялся гнева и ярости Вечного, потому что Он так гневался на вас, что готов был вас истребить. Но Вечный внял мне и на этот раз. 20 И на Хоруна Вечный гневался так, что готов был истребить его, но я молился и за Хоруна. 21 А греховного идола, тельца, которого вы сделали, я взял и расплавил в огне. Я разбил его, стёр в порошок, мелкий, как пыль, и бросил в реку, которая текла с горы.

22 А ещё вы разгневали Вечного в Тавере, в Массе и в Киврот-Тааве[b].

23 И когда Вечный посылал вас из Кадеш-Барни, Он сказал: «Поднимитесь и захватите землю, которую Я отдал вам». Но вы взбунтовались против повеления Вечного, вашего Бога. Вы не доверились Ему и не послушались Его.[c] 24 Вы были мятежниками против Вечного с тех самых пор, как я узнал вас.

25 Сорок дней и сорок ночей я лежал, простёршись перед Вечным, потому что Вечный сказал, что истребит вас. 26 Я молился Вечному и говорил: «Владыка Вечный, не губи Свой народ, Своё собственное наследие, которое Ты вызволил Своей великой властью и вывел из Египта могучей рукой. 27 Вспомни Своих рабов: Иброхима, Исхока и Якуба. Не смотри на упрямство этого народа, на его нечестие и грех. 28 Иначе в стране, из которой Ты вывел нас, будут говорить: “Вечный вывел их, чтобы предать смерти в пустыне, потому что не смог привести их в землю, которую обещал им, и из-за ненависти к ним”. 29 Но ведь они – Твоё наследие, Твой народ, который Ты вывел Своей великой силой и простёртой рукой».

Notas al pie

  1. Втор 9:8 Букв.: «У Хорива». Хорив – другое название горы Синай.
  2. Втор 9:22 Тавера – см. Чис. 11:1-3; Масса – см. Исх. 17:1-7; Киврот-Таава – см. Чис. 11:4-34.
  3. Втор 9:23 См. Чис. 13.