Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 34

Moartea lui Moise

1Moise s-a urcat din câmpiile Moabului pe muntele Nebo, pe vârful Pisga, care este înaintea Ierihonului. Domnul i-a arătat întreaga ţară, de la Ghilad până la Dan, ţara lui Neftali, ţara lui Efraim şi a lui Manase, toată ţara lui Iuda până la Marea de Apus[a], Neghevul[b] şi toată regiunea din Valea Ierihonului, Cetatea de Palmieri, până la Ţoar. Atunci Domnul i-a vorbit: „Aceasta este ţara pe care am promis-o lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov când am spus: «Seminţei[c] tale i-o voi da!». Te-am lăsat să o vezi, dar nu vei intra în ea.“

Moise, robul Domnului, a murit în ţara Moab, după Cuvântul Domnului. El[d] l-a înmormântat în ţara Moab, în valea care este faţă în faţă cu Bet-Peor, dar nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit, însă vederea nu-i slăbise şi puterea nu-l părăsise. Israeliţii l-au plâns pe Moise în câmpiile Moabului treizeci de zile, după care zilele de plâns şi de doliu pentru Moise s-au încheiat.

Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, deoarece Moise îşi pusese mâinile peste el. Israeliţii au ascultat de el şi au împlinit ceea ce Domnul i-a poruncit prin Moise.

10 De atunci nu s-a mai ridicat în Israel nici un alt profet asemenea lui Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă. 11 Căci doar pe el Domnul l-a trimis în ţara Egiptului ca să facă toate acele semne şi minuni împotriva lui Faraon, a slujitorilor lui şi împotriva întregii ţări 12 şi doar Moise a înfăptuit cu mână tare înaintea întregului Israel, toate acele fapte măreţe.

Notas al pie

  1. Deuteronom 34:2 Marea Mediterană
  2. Deuteronom 34:3 Vezi nota de la 1:7
  3. Deuteronom 34:4 Vezi notele de la 1:8 şi 30:6
  4. Deuteronom 34:6 TM; PentSam, LXX: Ei l-au înmormântat

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 34

Смерть Мусо

1Затем Мусо поднялся на гору Нево, с равнин Моава на вершину Фасги, что напротив Иерихона. Там Вечный показал ему всю ту землю – от Галаада до Дона, все владения Неффалима, землю Ефраима и Манассы, всю землю Иуды до самого Средиземного моря[a], Негев и всю область от равнины Иерихона, города Пальм, до самого города Цоара.

Вечный сказал ему:

– Вот земля, которую Я с клятвой обещал Иброхиму, Исхоку и Якубу, когда сказал: «Я дам её твоим потомкам». Я позволил тебе увидеть её своими глазами, но ты не вступишь в неё.

И Мусо, раб Вечного, умер там, в Моаве, как и сказал Вечный. Он похоронил его[b] в Моаве, в долине напротив Бет-Пеора, но и до сегодняшнего дня никто не знает, где его могила. Мусо было сто двадцать лет, когда он умер, но до самой смерти глаза его не ослабли и сила не истощилась. Исроильтяне оплакивали Мусо на равнинах Моава тридцать дней, пока не прошло время плача и скорби.

Иешуа же, сын Нуна, исполнился духа[c] мудрости, потому что Мусо возложил на него руки. И исроильтяне слушали его и делали то, что Вечный повелел Мусо.

10 С тех пор в Исроиле не было пророка, подобного Мусо, которого Вечный знал бы лицом к лицу. 11 Никто не превзошёл Мусо в знамениях и чудесах, которые он совершил в Египте по слову Вечного над фараоном, над всеми его приближёнными и над всей его землёй. 12 Никто не показывал такой великой силы и не совершал таких великих и страшных чудес, какие Мусо совершил на глазах у всего Исроила.

Notas al pie

  1. Втор 34:2 Букв.: «западного моря».
  2. Втор 34:6 Или: «Его похоронили».
  3. Втор 34:9 Также возможно, что здесь говорится о Духе Всевышнего как об источнике мудрости.