Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 30

Promisiunea restaurării

1Când vor veni peste tine toate binecuvântările şi blestemele pe care eu ţi le-am pus înainte, iar tu îţi vei aduce aminte de ele în mijlocul neamurilor în care Domnul, Dumnezeul tău, te va risipi, dacă tu şi copiii tăi te vei întoarce la El şi vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, potrivit cu tot ceea ce ţi-am poruncit astăzi, atunci Domnul, Dumnezeul tău, îţi va întoarce captivii[a], va avea milă de tine, te va aduce înapoi şi te va strânge dintre toate popoarele prin care te-a risipit. Chiar dacă ai fi risipit până la marginile cerului, şi de acolo Domnul, Dumnezeul tău, te va strânge şi te va întoarce. El te va aduce în ţara pe care o stăpâneau strămoşii tăi şi o vei lua în stăpânire. El îţi va face bine şi te va înmulţi mai mult decât pe strămoşii tăi. Domnul, Dumnezeul tău va circumcide inima ta şi inima urmaşilor[b] tăi, ca să-L iubeşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi astfel să trăieşti. Domnul, Dumnezeul tău, va face ca toate aceste blesteme să vină asupra duşmanilor tăi, care te prigonesc şi asupra celor ce te urăsc. Iar tu te vei întoarce, vei asculta de glasul Domnului şi vei împlini toate poruncile pe care eu ţi le-am dat astăzi. Atunci Domnul, Dumnezeul tău, te va face să prosperi în toate lucrările mâinilor tale, în rodul trupului tău, în rodul cirezilor tale şi în rodul pământului. Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, aşa cum s-a bucurat de cea a strămoşilor tăi, 10 dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind poruncile şi hotărârile Lui scrise în această Carte a Legii şi dacă te vei întoarce la El din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

Alegerea între viaţă şi moarte

11 Porunca aceasta, pe care ţi-o dau astăzi, nu este prea grea pentru tine, nici prea departe de tine. 12 Nu este nici în cer, ca să zici: «Cine se va înălţa la cer pentru noi ca să ne-o aducă şi astfel să o auzim şi să o împlinim?» 13 Şi nu este nici de partea cealaltă a mării, ca să zici: «Cine va traversa marea ca să ne-o aducă şi astfel să o auzim şi s-o împlinim?» 14 Dimpotrivă, Cuvântul este foarte aproape de tine; este în gura ta şi în inima ta, ca să-l poţi împlini.

15 Iată, astăzi îţi pun înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. 16 Pentru că astăzi îţi poruncesc să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în căile Lui şi să păzeşti poruncile, hotărârile şi legile Lui; atunci vei trăi şi te vei înmulţi, iar Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta în ţara în care ai intrat s-o iei în stăpânire.

17 Dar dacă inima ta se va schimba şi nu vei asculta, dacă te vei abate închinându-te şi slujind altor dumnezei, 18 atunci îţi fac cunoscut astăzi că vei fi nimicit şi nu vei locui multe zile în ţara pentru care ai traversat Iordanul, ca să intri în ea şi s-o iei în stăpânire.

19 Chem astăzi cerul şi pământul ca martori împotriva voastră, că v-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Acum alege viaţa, ca să trăieşti atât tu, cât şi urmaşii tăi, 20 iubindu-L pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând glasul Lui şi alipindu-te de El. Căci El este viaţa ta şi lungimea zilelor tale în ţara pe care Domnul a promis-o strămoşilor tăi, Avraam, Isaac şi Iacov, că le-o va da.“

Notas al pie

  1. Deuteronom 30:3 Sau: îţi va restaura bunăstarea
  2. Deuteronom 30:6 Lit.: seminţei; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 30

Благополучие после возвращения к Вечному

1Когда все эти благословения и проклятия, которые я изложил вам, придут на вас и вы примете их к сердцу среди всех народов, где бы ни рассеял вас Вечный, ваш Бог, и когда вы со своими детьми возвратитесь к Вечному, вашему Богу, и будете слушаться Его от всего сердца и от всей души, как я повелеваю вам сегодня, то Вечный, ваш Бог, восстановит вас, помилует и вновь соберёт из всех народов, среди которых Он вас рассеял. Даже если бы вы были изгнаны в самую дальнюю землю под небесами, Вечный, ваш Бог, соберёт вас оттуда и вернёт назад. Он приведёт вас в землю, которая принадлежала вашим предкам, и вы завладеете ею. Он сделает вас более процветающими и многочисленными, чем ваши предки. Вечный, ваш Бог, обрежет ваше сердце и сердца ваших потомков[a], чтобы вы любили Его всем сердцем и всей душой и жили. Вечный, ваш Бог, обрушит все эти проклятия на ваших врагов, которые ненавидят и преследуют вас. Вы снова станете слушаться Вечного и исполнять все Его повеления, которые я даю вам сегодня. И Вечный, ваш Бог, с избытком даст вам преуспевание во всех делах ваших рук и благословит вас множеством детей, ваш скот – многочисленным приплодом и ваши поля – обилием плодов. Вечный снова будет радоваться о вас, даруя вам добро, как радовался Он о ваших предках, 10 если вы будете слушаться Вечного, вашего Бога, соблюдая Его повеления и установления, которые записаны в этом свитке Закона, и обратитесь к Вечному, вашему Богу, всем сердцем и всей душой.

Предложение жизни или смерти

11 Ведь повеление, которое я даю вам сегодня, не слишком тяжело для вас и не далеко. 12 Оно не на небе, чтобы спрашивать: «Кто же поднимется на небо получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его?» – 13 и не за морем оно, чтобы спрашивать: «Кто пересечёт море получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его?» 14 Нет, это слово очень близко к вам: оно в ваших устах и в вашем сердце, чтобы вы могли исполнять его.

15 Смотрите, я предложил вам сегодня жизнь и благополучие, смерть и уничтожение. 16 Я повелеваю вам сегодня любить Вечного, вашего Бога, ходить Его путями и хранить Его повеления, установления и законы, и тогда вы будете жить и умножаться, а Вечный, ваш Бог, будет благословлять вас в земле, куда вы идёте, чтобы завладеть ею.

17 Но если ваши сердца отвернутся, и вы не будете слушаться, но собьётесь с пути, чтобы поклоняться другим богам и служить им, 18 то – я объявляю вам сегодня – вы непременно будете уничтожены. Вы не долго будете жить на земле, куда вы переходите через Иордан, чтобы вступить в неё и завладеть ею.

19 Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю: я предложил вам жизнь и смерть, благословения и проклятия. Выберите жизнь, чтобы вам и вашим детям жить 20 и любить Вечного, вашего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему. Ведь в этом[b] – ваша жизнь, и Он даст вам много лет на земле, которую Он клялся дать вашим предкам: Иброхиму, Исхоку и Якубу.

Notas al pie

  1. Втор 30:6 См. сноску на 10:16.
  2. Втор 30:20 Или: «Ведь Он».