Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 23

Reglementări privind curăţia adunării

1Nici un om care este castrat prin zdrobire sau tăiere să nu intre în adunarea Domnului.

Bastardul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar cei din a zecea generaţie a lui să nu intre în adunarea Domnului.

Amonitul sau moabitul să nu intre niciodată în adunarea Domnului, nici chiar cei din a zecea generaţie a lor să nu intre în adunarea Domnului, fiindcă nu v-au întâmpinat cu pâine şi cu apă pe drum, la ieşirea voastră din Egipt şi l-au adus împotriva voastră pe Balaam, fiul lui Beor, din Petorul Aram-Naharayimului[a] pentru a vă blestema. Dar Domnul, Dumnezeul vostru, nu a vrut să-l asculte pe Balaam, ci a schimbat blestemul în binecuvântare, pentru că Domnul, Dumnezeul vostru, vă iubeşte. Să nu contribui nici la fericirea lor, nici la bunăstarea lor[b], în toate zilele vieţii tale, pentru totdeauna.

Să nu-l dispreţuieşti pe edomit, căci este rudă cu tine. Să nu-l dispreţuieşti pe egiptean, pentru că ai fost străin în ţara lui. A treia generaţie de copii care li se vor naşte vor putea să intre în adunarea Domnului.

Când veţi înainta cu oştirea împotriva duşmanilor voştri, să vă feriţi de orice lucru rău. 10 Dacă vreunul din voi va fi necurat din cauza unei întâmplări din timpul nopţii, să iasă din tabără şi să rămână acolo. 11 Seara să se spele în apă, iar după asfinţitul soarelui să se reîntoarcă în tabără.

12 Să aveţi un loc în afara taberei şi acolo să ieşiţi. 13 Printre uneltele voastre să aveţi şi o lopată cu care să săpaţi în locul din afara taberei, ca să vă acoperiţi murdăriile. 14 Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge în mijlocul taberei voastre ca să vă ocrotească şi să vi-i dea în mâini pe duşmanii voştri. Prin urmare, tabăra voastră va trebui să fie sfântă, ca El să nu vadă nimic necurat la voi şi să se întoarcă de la voi.

Diferite reglementări

15 Să nu-l daţi înapoi stăpânului său pe sclavul care se va refugia la voi. 16 Să locuiască la voi, în mijlocul vostru, în locul pe care îl veţi alege, în una din cetăţile voastre, acolo unde îi va plăcea. Să nu-l asupriţi.

17 Să nu existe printre femeile din Israel nici o prostituată şi să nu existe printre bărbaţii din Israel nici unul care practică prostituţia.[c]

18 Să nu aduci în Casa Domnului, Dumnezeul tău, câştigul unei prostituate sau al unui sodomit[d], ca împlinire a unui jurământ, căci şi unul şi celălalt sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeul tău.

19 Să nu iei dobândă de la cel din poporul tău: nici pentru argint, nici pentru mâncare, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. 20 De la străin vei putea lua dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvânteze în tot ce vei face, în ţara în care vei intra ca s-o stăpâneşti.

21 Dacă vei face un jurământ Domnului, Dumnezeul tău, să nu întârzii să-l împlineşti, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, cu siguranţă te va întreba de el şi vei fi vinovat de păcat. 22 Dacă te vei feri să faci un jurământ, nu vei păcătui. 23 Să păzeşti şi să împlineşti tot ce-ţi va ieşi de pe buze, deoarece jurământul pe care l-ai făcut Domnului, Dumnezeul tău, cu însăşi gura ta, l-ai rostit de bunăvoie.

24 Dacă vei intra în podgoria semenului tău, vei avea voie să mânânci câţi struguri doreşti, până te vei sătura, dar să nu iei şi în coşul tău. 25 Dacă vei intra în holda semenului tău, vei avea voie să culegi cu mâna spice de grâu, dar nu vei avea voie să foloseşti secera în holda lui.

Notas al pie

  1. Deuteronom 23:4 NV Mesopotamiei
  2. Deuteronom 23:6 În ideea de a nu încheia tratate de alianţă şi prietenie
  3. Deuteronom 23:17 Interdicţia se referă aici la prostituţia sacră, practică întâlnită în religiile antice
  4. Deuteronom 23:18 Ebr.: câine, cuvânt asociat adesea cu impuritatea spirituală sau morală

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 23

Исключение из народа Исроила

1Никто с раздавленными яичками или отрезанным детородным органом не может войти в общество Вечного.

Никакой незаконнорождённый и никто из его потомков – даже до десятого поколения – не может войти в общество Вечного.

Никакой аммонитянин или моавитянин и никто из их потомков – даже до десятого поколения – не может войти в общество Вечного. Ведь они не вышли встречать вас с хлебом и водой на вашем пути, когда вы вышли из Египта. И ещё они наняли Валаама, сына Беора из Пефора в Месопотамии[a], чтобы проклясть вас. Но Вечный, ваш Бог, не послушал Валаама и превратил для вас проклятие в благословение, потому что Вечный, ваш Бог, любит вас. Не ищите с ними дружеского союза, пока вы живы.

Но не гнушайтесь эдомитянина, ведь он ваш брат. Не гнушайтесь египтянина, потому что вы жили чужеземцами в его стране. Дети, которые родятся у них, в третьем поколении могут войти в общество Вечного.

Нечистота в лагере

Исроил, когда ты расположишься лагерем против своих врагов, берегись всего нечистого. 10 Если один из твоих мужчин станет нечист из-за ночного семяизвержения, он должен выйти за пределы лагеря и оставаться там. 11 Но с приближением вечера он должен вымыться и на закате может вернуться в лагерь.

12 Выбери место за пределами лагеря, куда будешь ходить облегчаться. 13 Пусть в твоём снаряжении будет орудие, которым можно копать, и когда облегчишься, выкопай ямку и зарой испражнения. 14 Ведь Вечный, твой Бог, ходит по твоему лагерю, чтобы защищать тебя и отдавать тебе твоих врагов. Твой лагерь должен быть свят, чтобы Он не увидел среди вас что-нибудь непристойное и не отвернулся от вас.

Различные законы

15 Если раб ищет у тебя убежища, то не передавай его господину. 16 Пусть он живёт у тебя там, где ему понравится, в городе, который выберет. Не притесняй его.

17 Ни одна исроильтянка не должна становиться храмовой блудницей, и ни один исроильтянин не должен быть храмовым блудником.[b] 18 Не вноси платы блудницы или блудника[c] в дом Вечного, твоего Бога, чтобы исполнить какой бы то ни было обет, потому что Вечному, твоему Богу, отвратительны они оба.

19 Не давай в долг под проценты своему брату ни денег, ни пищи, ни чего-либо другого, что можно дать в долг под проценты. 20 Ты можешь давать в долг под проценты чужеземцу, но не своему брату-исроильтянину, чтобы Вечный, твой Бог, благословил тебя во всём, что делается твоими руками в земле, куда ты вступаешь, чтобы завладеть ею.

21 Если ты дашь обет Вечному, твоему Богу, то не медли исполнить его, потому что Вечный, твой Бог, непременно потребует от тебя его исполнения, и на тебе будет грех. 22 Но если ты решишь не давать обет, то не будешь виновен. 23 Всё, что бы ты ни сказал, непременно должно быть исполнено, потому что ты добровольно дал обет Вечному, твоему Богу, своими устами.

24 Если ты войдёшь в чужой виноградник – можешь есть его плоды досыта, сколько захочешь, но ничего не клади в корзину. 25 Если ты придёшь на жатву другого человека – можешь собирать колосья руками, но не заноси серпа на его жатву.

Notas al pie

  1. Втор 23:4 Букв.: «Арам-Нахараим» – т. е. северо-западная Месопотамия.
  2. Втор 23:17 Храмовые блудницы и блудники – имеются в виду женщины и мужчины, занимавшиеся культовой проституцией, которая была неотъемлемой частью весьма распространённых в те дни языческих культов плодородия.
  3. Втор 23:18 Букв.: «пса».