Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 22

1Dacă vei vedea boul sau oaia fratelui tău rătăcindu-se, să nu fii nepăsător, ci să i le aduci înapoi. Dacă fratele tău nu locuieşte aproape de tine sau dacă nu-l cunoşti, să iei animalul acasă la tine şi să-l păzeşti până va veni după el. Atunci să i-l dai înapoi. La fel să faci şi cu asinul, cu haina sau cu orice lucru pierdut de cel din poporul tău, pe care el l-a pierdut, iar tu l-ai găsit; să nu fii nepăsător. Dacă vei vedea asinul sau boul fratelui tău căzut pe drum, să nu-l ocoleşti, ci să-l ajuţi să se ridice.

Femeia să nu se îmbrace cu haine bărbăteşti, iar bărbatul să nu se îmbrace cu îmbrăcăminte femeiască, fiindcă Domnul, Dumnezeul vostru, detestă pe cel ce face acest lucru.

Dacă vei găsi un cuib de pasăre lângă drum, într-un copac sau pe câmp, cu pui sau ouă, iar mama şezând peste pui sau peste ouă, să nu iei mama împreună cu puii. Ci să dai drumul mamei şi să nu iei decât puii, ca să-ţi fie bine şi să ai viaţă lungă.

Când vei construi o casă nouă, să faci un parapet pe acoperiş, ca să nu aduci vină de sânge peste casa ta, dacă va cădea cineva de pe ea.

Să nu semeni două feluri de seminţe în podgoria ta, ca nu cumva să întinezi[a] şi rodul seminţei pe care ai semănat-o, şi rodul viei.

10 Să nu ari cu un bou şi cu un asin înjugaţi împreună.

11 Să nu te îmbraci cu o haină ţesută din fire diferite, cum ar fi lâna şi inul ţesute laolaltă.

12 Să faci ciucuri la cele patru colţuri ale mantiei cu care te vei înveli.

13 Dacă un bărbat şi-a luat o soţie, iar după ce a intrat la ea[b], a început s-o urască 14 şi să-i aducă învinuiri, scoţându-i astfel un nume rău, zicând: «Am luat-o de soţie pe femeia aceasta şi când m-am apropiat de ea nu am găsit nici un semn al fecioriei ei», 15 atunci părinţii fetei să ia şi să aducă semnele fecioriei fetei la poartă, înaintea celor din sfatul bătrânilor cetăţii. 16 Tatăl fetei să spună înaintea sfatului bătrânilor: «Am dat-o pe fiica mea de soţie acestui bărbat, dar el nu o mai iubeşte. 17 Acum el o învinuieşte pe fiica mea că nu a fost fecioară, dar iată, acestea sunt semnele fecioriei ei!» Atunci părinţii fetei să desfacă haina înaintea sfatului bătrânilor cetăţii, 18 iar aceştia să-l ia pe bărbatul acela şi să-l pedepsească. 19 Să-l pună să plătească o sută de şecheli de argint[c] şi să-i dea tatălui fetei, pentru că a scos nume rău unei fecioare israelite. Ea va rămâne soţia lui, iar el nu va putea s-o izgonească toată viaţa lui. 20 Dar dacă faptul este adevărat şi fata nu a fost găsită fecioară, 21 atunci ei vor trebui s-o aducă la uşa casei tatălui ei ca să fie omorâtă cu pietre de către bărbaţii cetăţii, pentru că a săvârşit o urâciune în Israel, desfrânându-se pe când era în casa tatălui ei. Astfel să nimiciţi răul din mijlocul vostru.

22 Dacă se va găsi un bărbat culcându-se cu o femeie măritată, să fie omorâţi amândoi, atât bărbatul care s-a culcat cu femeia, cât şi femeia. Să nimiciţi astfel răul din Israel.

23 Dacă o fată fecioară este logodită, iar un bărbat o întâlneşte în cetate şi se culcă cu ea, 24 să îi aduceţi împreună la porţile cetăţii şi să-i ucideţi cu pietre pe amândoi: pe fată s-o condamnaţi pentru că nu a strigat în cetate, iar pe bărbat fiindcă a necinstit-o pe soţia semenului său. Să nimiciţi astfel răul din mijlocul vostru.

25 Dar dacă bărbatul acela va întâlni pe câmp o fată logodită şi o va forţa să se culce cu el, atunci doar bărbatul care s-a culcat cu ea să fie ucis. 26 Fetei să nu-i faceţi nimic, pentru că ea nu este vinovată de nici un păcat vrednic de moarte; căci este ca şi cum un om se năpusteşte asupra semenului său şi îi ia viaţa. 27 El a întâlnit-o pe câmp pe fata logodită şi, deşi ea a strigat, nu a fost nimeni care să o salveze.

28 Dacă un bărbat întâlneşte o fată fecioară nelogodită şi o forţează să se culce cu el şi este descoperit, 29 bărbatul care s-a culcat cu ea, să plătească tatălui fetei cincizeci de şecheli de argint[d]. Ea să rămână soţia lui, pentru că a necinstit-o, iar el nu va putea s-o izgonească toată viaţa lui.

30 Nimeni să nu o ia de soţie pe nevasta tatălui său[e] şi nici să nu descopere învelitoarea tatălui său.

Notas al pie

  1. Deuteronom 22:9 Sau să dedici [Domnului], asemenea lucruri nemaiputând fi folosite
  2. Deuteronom 22:13 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale
  3. Deuteronom 22:19 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de şechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obişnuit (aproximativ 12 gr) şi cel al Lăcaşului (aproximativ 10 gr); greutatea şechelului a variat în diferite vremuri şi în diferite zone; aproximativ 1,2 kg
  4. Deuteronom 22:29 Vezi nota de la 22:19; aproximativ 0,6 kg
  5. Deuteronom 22:30 Probabil alta decât mama sa

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 22

1Если увидишь, что вол или овца другого человека заблудились, не оставляй их, а отведи к хозяину. Если владелец живёт далеко, или ты не знаешь, кому они принадлежат, то отведи их к себе домой, и пусть они будут у тебя до тех пор, пока за ними не придёт хозяин. И тогда ты должен возвратить их ему. Поступай так же, если найдёшь чужого осла или одежду, или любую вещь, потерянную кем-то. Не уклоняйся от оказания помощи.

Если осёл или вол другого человека упадёт на дороге, то не оставляй их. Помоги ему поднять их на ноги.

Женщина не должна надевать мужскую одежду, и мужчина не должен надевать женскую одежду, потому что Вечному, твоему Богу, отвратительны те, кто делает подобные вещи.

Если в дороге тебе попадётся птичье гнездо на каком-нибудь дереве или на земле, и если птица-мать сидит в нём на яйцах или с птенцами, то не забирай мать вместе с птенцами. Ты можешь взять себе птенцов, но мать отпусти. Если ты поступишь так, то тебе будет хорошо и ты проживешь долгую жизнь.

Строя новый дом, сделай по краю крыши ограждение[a], и тогда ты не будешь виновен в смерти, если кто-нибудь упадёт с крыши.

Не засевай свой виноградник ещё какими-либо семенами, иначе ты осквернишь не только плоды посеянного семени, но и плоды виноградника.

10 Не паши одновременно и на воле, и на осле.

11 Не надевай одежду, сделанную из шерсти и льна вместе.

12 Сделай кисточки на четырёх углах одеяния, которое ты носишь.[b]

Законы о браке

13 Если мужчина женится на девушке, но, переспав с ней, возненавидит её, 14 а затем будет клеветать и распространять сплетни о ней, говоря: «Я женился на этой женщине и был с ней, но она оказалась не девственницей», 15 то тогда пусть отец и мать девушки вынесут старейшинам города к городским воротам доказательства того, что она была девственницей. 16 И пусть отец девушки скажет старейшинам: «Я отдал свою дочь в жёны этому человеку, а теперь он возненавидел её. 17 Этот человек оболгал мою дочь, сказав: “Я не нашёл доказательств того, что твоя дочь девственница”. Так вот доказательство того, что моя дочь была девственницей». Затем пусть её родители покажут простыню старейшинам города. 18 И тогда старейшины города должны наказать клеветника. 19 Пусть они наложат на него пеню в один килограмм и двести граммов[c] серебра и отдадут их отцу девушки за то, что этот человек пустил дурной слух о девственнице Исроила, и пусть она останется его женой, и он уже всю жизнь не сможет развестись с ней.

20 Но если то, что муж сказал о жене, – правда, и у родителей нет доказательств её девственности, 21 то пусть девушку приведут к воротам отцовского дома, и там жители города пусть забьют её камнями до смерти. Потому что она совершила позорный поступок в Исроиле: она распутствовала в доме своего отца. Ты должен искоренить зло из своей среды.

22 Если выяснится, что мужчина спал с чужой женой, то они оба должны умереть. Ты должен искоренить зло из среды Исроила.

23 Если мужчина встретит девушку, обручённую с другим, и переспит с ней, и всё это случится в городе, 24 то приведи их обоих к городским воротам и забей их камнями до смерти: убейте девушку за то, что она не позвала на помощь, хотя и была в городе, и убейте мужчину за то, что он согрешил с невестой другого. Ты должен искоренить зло из своей среды.

25 Если же мужчина встретит в поле девушку, обручённую с другим, и обесчестит её, то только мужчина должен быть предан смерти. 26 С девушкой ничего не делайте, потому что она не сделала ничего, что заслуживало бы смерти. Это то же, как если бы человек напал на другого и убил его. 27 Ведь он встретил девушку, обручённую с другим, в поле и напал на неё, и она, может быть и кричала, но некому было ей помочь.

28 Если мужчина встретит девственницу, не обручённую с другим, и обесчестит её, и если люди видели случившееся, 29 то пусть он уплатит отцу девушки шестьсот граммов[d] серебра, и пусть девушка станет его женой, потому что он опорочил её. Всю свою жизнь он не сможет развестись с ней.

30 Никто не должен спать с женой своего отца, потому что этим позорит его.

Notas al pie

  1. Втор 22:8 В древнем Исроиле крыши домов были плоские, они использовались и для работы, и для отдыха.
  2. Втор 22:12 Кисточки по углам верхней одежды служили постоянным напоминанием хозяину о законах Всевышнего (см. Чис. 15:38-39).
  3. Втор 22:19 Букв.: «сто шекелей».
  4. Втор 22:29 Букв.: «пятьдесят шекелей».