Nouă Traducere În Limba Română

Daniel 9

Rugăciunea lui Daniel

1Era în primul an de domnie al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş[a], din neamul mezilor, care fusese făcut împărat peste împărăţia caldeenilor. Deci în primul său an de domnie, eu, Daniel, am înţeles din cărţi numărul de ani care trebuiau să se împlinească, după Cuvântul Domnului spus profetului Ieremia, cu privire la ruinele Ierusalimului. Era vorba despre şaptezeci de ani.[b] Mi-am îndreptat faţa către Stăpânul, către Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune, cu cereri şi cu post în sac şi cenuşă.

M-am rugat Domnului, Dumnezeul meu, şi I-am mărturisit, zicând:

„O, Stăpâne, Dumnezeule mare şi înfricoşător, Cel Ce păstrezi legământul şi îndurarea[c] faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale, am păcătuit, am greşit, am fost răi şi ne-am răzvrătit, ne-am îndepărtat de poruncile şi orânduirile Tale. Nu am ascultat de slujitorii Tăi, profeţii, care vorbeau în Numele Tău regilor noştri, prinţilor şi strămoşilor noştri şi întregului popor din ţară.

De partea Ta, Stăpâne, este dreptatea, şi nouă se cuvine astăzi să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, fiecărui bărbat al lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, de aproape sau de departe, din orice ţară unde i-ai izgonit din pricina necredincioşiei lor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine. Doamne, nouă se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, regilor noştri, căpeteniilor noastre şi strămoşilor noştri, căci am păcătuit faţă de Tine!

La Stăpânul, Dumnezeul nostru, este însă mila şi iertarea, cu toate că[d] împotriva Lui ne-am răzvrătit! 10 N-am ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le-a dat prin slujitorii Săi, profeţii. 11 Tot Israelul a încălcat Legea Ta şi astfel s-a îndepărtat, refuzând să asculte de glasul Tău. De aceea s-au revărsat peste noi blestemul şi jurământul care au fost scrise în Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, căci împotriva lui Dumnezeu am păcătuit. 12 El Şi-a împlinit astfel cuvântul pe care-l rostise împotriva noastră şi împotriva conducătorilor noştri care ne judecau, aducând peste noi o aşa mare nenorocire, încât ceea ce i s-a întâmplat Ierusalimului nu s-a mai întâmplat nicăieri sub ceruri. 13 După cum este scris în Legea lui Moise, aşa a venit peste noi toată nenorocirea aceasta, iar noi nu ne-am rugat Domnului, Dumnezeul nostru, ca să ne întoarcem de la fărădelegile noastre şi să luăm aminte la adevărul Tău. 14 De aceea, Domnul a avut grijă să aducă nenorocirea aceasta peste noi, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este drept în toate lucrările pe care le-a făcut, dar noi nu am ascultat de glasul Lui.

15 Acum, Stăpâne, Dumnezeul nostru, Tu, Care l-ai scos pe poporul Tău din ţara Egiptului cu braţul Tău cel puternic şi Care Ţi-ai făcut un Nume, aşa cum este şi astăzi, noi am păcătuit şi am fost răi. 16 Stăpâne, potrivit cu toate lucrările Tale înfăptuite cu dreptate, îndepărtează-Ţi, Te rog, mânia şi furia de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt, căci, din pricina păcatelor şi fărădelegilor strămoşilor noştri, a ajuns Ierusalimul şi poporul Tău de ruşinea tuturor celor ce ne înconjoară!

17 Acum dar, Dumnezeul nostru, ascultă rugăciunea robului Tău şi cererile lui şi, de dragul Tău, Stăpâne, fă să lumineze faţa Ta peste Lăcaşul Tău devastat! 18 Pleacă-Ţi urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide-Ţi ochii şi priveşte la ruinele noastre şi la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu datorită faptelor noastre drepte aducem cererile noastre înaintea Ta, ci pentru îndurările Tale cele mari. 19 Ascultă, Stăpâne! Iartă, Stăpâne! Ia aminte, Stăpâne! Lucrează şi nu întârzia, de dragul Tău, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!“

Cei şaptezeci de ori câte şapte ani

20 În timp ce vorbeam, mă rugam şi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu, Israel, şi în timp ce îmi aduceam cererile înaintea Domnului, Dumnezeul meu, cu privire la muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, 21 deci, în timp ce eu încă vorbeam în rugăciune, „omul“ Gabriel[e], pe care-l văzusem în viziunea dinainte, a venit repede în zbor şi s-a apropiat de mine chiar în clipa când se aducea jertfa de seară. 22 El m-a făcut să înţeleg, spunându-mi astfel: „Daniele, am venit acum să-ţi dau discernământ şi înţelegere. 23 Când ai început să te rogi, a ieşit un cuvânt, iar eu am venit să te înştiinţez, căci tu eşti plăcut lui Dumnezeu. Ia aminte deci la cuvânt şi caută să înţelegi viziunea!

24 O perioadă de şaptezeci de ori câte şapte ani a fost hotărâtă
    pentru poporul tău şi pentru cetatea ta sfântă,
pentru a se sfârşi[f] nelegiuirea,
    pentru a se opri[g] păcatele,
        pentru a fi ispăşită vina,
pentru a fi adusă dreptatea veşnică,
    pentru a fi pecetluită viziunea şi profeţia
        şi pentru a unge pe Cel Preasfânt[h].
25 Să ştii şi să înţelegi aceasta:
    de la darea poruncii de restaurare şi rezidire a Ierusalimului[i]
        până la Unsul[j], Conducătorul,
va fi o perioadă de şapte ori câte şapte ani
    şi apoi încă o perioadă de şaizeci şi două de ori câte şapte ani.
Piaţa şi şanţul îi vor fi refăcute,
    însă în vremuri de strâmtorare.[k]
26 După perioada de şaizeci şi două de ori câte şapte ani,
    Unsul va fi nimicit şi nu va avea nimic.[l]
Poporul unui conducător care va veni
    va distruge cetatea şi Sfântul Lăcaş.
Sfârşitul lui va fi ca printr-un potop,
    iar războiul va ţine până la sfârşit.
        Pustiirile sunt hotărâte.
27 El va încheia un legământ ferm cu mulţi
    pentru o perioadă de şapte ani,
dar la jumătatea celor şapte ani
    va pune capăt jertfei şi darului de mâncare.
Şi pe streaşina[m] Templului va aşeza urâciunea pustiirii[n],
    până va fi revărsat asupra celui pustiit[o] întregul prăpăd hotărât.“

Notas al pie

 1. Daniel 9:1 Unii specialişti l-au identificat pe acest Ahaşveroş (sau Xerxes) cu Cambyses II (530-522 î.Cr.), fiul lui Cirus II cel Mare
 2. Daniel 9:2 Vezi Ier. 25:11-12
 3. Daniel 9:4 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
 4. Daniel 9:9 Sau: căci
 5. Daniel 9:21 Vezi nota de la 8:16
 6. Daniel 9:24 Sau: opri
 7. Daniel 9:24 Sau: sigila
 8. Daniel 9:24 Termenul ebraic se poate referi fie la Locul Preasfânt din Templu (vezi Ezech. 45:3) sau la anumite obiecte din Templu, cum ar fi altarul (vezi Ex. 29:37; 30:29), fie la o persoană (vezi 1 Cron. 23:13)
 9. Daniel 9:25 457 î.Cr.
 10. Daniel 9:25 Ebr.: Mesia; sau: un uns
 11. Daniel 9:25 LXX, Siriacă; TM permite şi o altă citire: vor fi şapte săptămâni. / Apoi, timp de şaizeci şi două de săptămâni / piaţa şi şanţul vor fi refăcute, / însă în vremuri de strâmtorare.
 12. Daniel 9:26 Sau: dar nu pentru el însuşi
 13. Daniel 9:27 Cf. LXX, VUL; sensul termenului în ebraică este nesigur; posibil: aripa
 14. Daniel 9:27 Sau: o urâciune care aduce pustiire; termenul pentru urâciune este folosit de obicei cu referire la idoli şi idolatrie (vezi Deut. 29:17; Ezech. 11:18; 20:7, 8)
 15. Daniel 9:27 Sau: asupra lui, asupra celui ce pustieşte

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

但以理书 9

但以理为同胞祷告

1玛代人亚哈随鲁的儿子大流士被立为迦勒底国的王元年, 即他统治的第一年,我但以理从经书上耶和华给耶利米先知的话得知,耶路撒冷必荒凉七十年。

我便禁食,身披麻衣,头蒙灰尘,向主上帝祷告祈求。 我向我的上帝耶和华祷告、认罪,说:“主啊,你是伟大而可畏的上帝,你向那些爱你、遵守你诫命的人信守你的慈爱之约。 我们犯罪作恶,行为邪恶叛逆,偏离你的诫命和典章, 没有听从你的仆人——众先知奉你的名向我们的君王、首领、先祖及国中百姓所说的话。 主啊,你是公义的,我们今日满面羞愧,我们犹大人和耶路撒冷的居民,以及因对你不忠而被驱散到远近各地的以色列人都满面羞愧。 主啊,我们和我们的君王、首领、先祖因得罪了你而满脸羞愧。 虽然我们背叛了主——我们的上帝,祂却有怜悯和饶恕之心。 10 我们没有听从我们的上帝耶和华的话,没有遵行祂借祂的仆人——众先知给我们颁布的律法。 11 以色列人都违背你的律法,偏离正道,不听从你的话。你仆人摩西的律法书上所记载的咒诅和审判都落在了我们身上,因为我们得罪了你。 12 你把大灾难降在我们身上,应验了你警告我们和我们官长的话。耶路撒冷遭遇的灾祸普天之下从未有过。 13 这一切灾祸降在了我们身上,正如摩西律法书的记载。然而,我们的上帝耶和华啊,我们却没有离开罪恶,认识你的真理,以便恳求你施恩。 14 所以耶和华决意使灾祸降在我们身上,因为我们的上帝耶和华的一切作为都是公义的,我们却没有听从祂的话。

15 “主——我们的上帝啊,你曾用大能的手把你的子民领出埃及,使自己威名远扬直到今日。我们却犯罪作恶。 16 主啊,你一向公义,求你不要向你的耶路撒冷城——你的圣山发烈怒。由于我们的罪恶和我们祖先的过犯,耶路撒冷和你的子民成了四围邻人嘲讽的对象。 17 我们的上帝啊,求你垂听仆人的祷告祈求,为你自己的缘故,笑颜垂顾你荒凉的圣所。 18 我的上帝啊,求你侧耳垂听,睁眼眷顾我们荒凉的土地和属于你名下的城。我们向你祈求,并非因为我们有什么义行,乃是因为你充满怜悯。 19 主啊,求你垂听!主啊,求你赦免!主啊,求你应允,立刻行动!我的上帝啊,为你自己的缘故,求你不要耽延,因为这城和这民都属于你的名下。”

加百列解释预言

20 我继续祷告,承认我和同胞以色列人的罪,为我上帝耶和华的圣山在祂面前祈求。 21 我正祷告的时候,先前在异象中看见的那位加百列奉命疾飞而来。那是献晚祭的时候。 22 他向我解释说:“但以理啊,我来是要使你有智慧和悟性。 23 你刚开始祈求,就已赐下答复,我是来告诉你的,因为你倍受眷爱。所以你要留意以下的信息,明白异象的意思。

24 “已经为你的同胞和圣城定了七十个七,以终结叛逆,除掉罪恶,赎尽过犯,带来永远的公义,封住异象和预言,膏抹至圣所[a] 25 你要知道,也要明白,从重建耶路撒冷的命令发出,到受膏的君王来临,其间有七个七加六十二个七。耶路撒冷城及其广场和壕沟必得重建,且是在艰难时期。 26 六十二个七之后,受膏者必被杀害,一无所有。另有一王要兴起,他的臣民要毁灭这城和圣所。结局必如洪水冲来,战争将持续到末了,到处一片荒凉——这已经注定。 27 那王必与许多人缔结一七之久的盟约。一七之半,他必终止祭牲和供物,并且设立带来毁灭的可憎之物,直到所定的结局临到这恶者。”

Notas al pie

 1. 9:24 至圣所”或译“至圣者”。