Nouă Traducere În Limba Română

Daniel 1

Patru tineri iudei la Curtea Babilonului

1În al treilea an al domniei lui Iehoiachim[a], regele lui Iuda, Nebucadneţar[b], împăratul Babilonului, a venit şi a asediat Ierusalimul. Stăpânul[c] l-a dat în mâna lui pe Iehoiachim, regele lui Iuda, precum şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinar[d], în templul zeului său; le-a dus în vistieria zeului lui.

Împăratul Nebucadneţar i-a poruncit lui Aşpenaz, căpetenia eunucilor săi, să aducă câţiva israeliţi de neam regal şi de viţă nobilă, nişte tineri fără nici un fel de cusur fizic, plăcuţi la înfăţişare, pricepuţi în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi cu pricepere, în stare să slujească la palatul împăratului, pe care să-i înveţe scrierea şi limba caldeenilor[e]. Împăratul le-a rânduit pentru fiecare zi o parte din hrana şi din vinul de la masa lui, vrând să-i crească timp de trei ani, după care, la sfârşitul acestei perioade, ei urmau să rămână în slujba împăratului.

Printre ei erau şi câţiva din seminţia lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria.[f] Căpetenia eunucilor le-a pus însă alte nume: Beltşaţar lui Daniel, Şadrak lui Hanania, Meşak lui Mişael şi Abed-Nego lui Azaria[g].

Daniel însă s-a hotărât să nu se întineze cu hrana împăratului şi nici cu vinul de la masa lui.[h] De aceea l-a rugat pe căpetenia eunucilor să nu-l silească să se întineze. Dumnezeu a făcut ca Daniel să găsească îndurare şi bunăvoinţă înaintea căpeteniei eunucilor.

10 Însă căpetenia eunucilor i-a zis lui Daniel: „Mă tem ca nu cumva stăpânul meu, împăratul, care v-a rânduit hrana şi băutura, să vadă feţele voastre mai posomorâte decât ale celorlalţi tineri de vârsta voastră şi să-mi puneţi capul în primejdie înaintea împăratului.“

11 Atunci Daniel i-a zis îngrijitorului însărcinat de căpetenia eunucilor cu supravegherea sa, a lui Hanania, a lui Mişael şi a lui Azaria: 12 „Încearcă-i pe slujitorii tăi timp de zece zile: să ni se dea să mâncăm numai legume şi să bem – doar apă. 13 Apoi să te uiţi la înfăţişarea noastră şi la înfăţişarea tinerilor care mănâncă din hrana împăratului şi să faci slujitorilor tăi potrivit cu ceea ce vei vedea.“

14 El i-a ascultat în privinţa aceasta şi i-a încercat timp de zece zile.

15 La sfârşitul celor zece zile a văzut că la înfăţişare arătau mai bine, iar la trup erau mai plini decât toţi ceilalţi tineri care mâncau din hrana împăratului. 16 Şi astfel îngrijitorul a renunţat la hrana şi la vinul de la masa împăratului şi le-a dat legume.

17 Acestor patru tineri Dumnezeu le-a dat ştiinţă şi pricepere în orice fel de scriere şi înţelepciune. Daniel putea să înţeleagă orice fel de viziuni şi visuri.

18 Când s-a împlinit vremea rânduită de împărat ca toţi tinerii să fie aduşi la el, căpetenia eunucilor i-a adus înaintea lui Nebucadneţar, 19 şi împăratul a vorbit cu ei. Dar între toţi aceştia nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria, astfel că ei au rămas în slujba împăratului. 20 În orice problemă pentru care era nevoie de înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, el îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi magicienii şi descântătorii din întreaga lui împărăţie. 21 Aşa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus.[i]

Notas al pie

 1. Daniel 1:1 Anul 605 î.Cr.; Daniel foloseşte pentru calcularea anilor de domnie sistemul babilonian, în care anii de domnie erau socotiţi fără anul urcării pe tron; în Ier. 46:2 anii de domnie sunt calculaţi după sistemul iudaic, incluzând şi anul urcării pe tron
 2. Daniel 1:1 Nebucadneţar (Nabucodonosor, cf. LXX, VUL) (604-561 î.Cr.)
 3. Daniel 1:2 Ebr.: Adonai, cu referire la Dumnezeu
 4. Daniel 1:2 Babilonia
 5. Daniel 1:4 babilonienilor; peste tot în carte
 6. Daniel 1:6 Daniel înseamnă Dumnezeu este Judecătorul (meu), Hanania înseamnă Domnul a arătat har, Mişael înseamnă Cine este ceea ce este Dumnezeu?, iar Azaria înseamnă Domnul a ajutat
 7. Daniel 1:7 Beltşaţar înseamnă, probabil, în babiloniană, Bel (sau Marduk, zeitate babiloniană), păzeşte-i viaţa!; Şadrak înseamnă, probabil, Porunca lui Aku (zeul sumerian al lunii); Meşak înseamnă, probabil, Umbra lui Aku?; Abed-Nego înseamnă Slujitorul lui Nego/Nebo/Nabu
 8. Daniel 1:8 Carnea şi vinul erau mai întâi închinate idolilor; mai mult, carnea putea fi din animale ce nu erau, ceremonial, curate şi care nu fuseseră sacrificate şi preparate conform legii israelite
 9. Daniel 1:21 Este vorba despre domnia lui Cirus II cel Mare (559-530 î.Cr.) peste Babilon; anul 539 î.Cr.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Дан 1

Даниял и его друзья при вавилонском дворе

1В третьем году правления Иоакима[a], царя Иудеи (в 605 г. до н. э.), Навуходоносор[b], царь Вавилона, пришёл под Иерусалим и осадил его. И Владыка отдал Иоакима, царя Иудеи, и часть утвари из храма Аллаха в его руки. Навуходоносор увёл пленников в Вавилонию[c] и положил утварь в храме своего бога, в сокровищницу.

Затем царь Вавилона приказал Ашпеназу, главе своих придворных, привести несколько исраильтян из царской и других знатных семей – юношей без физических изъянов, красивых, способных к обучению разным наукам, образованных, понятливых и годных к службе при царском дворе. Он должен был научить их языку и литературе вавилонян. Царь дал распоряжение ежедневно кормить их и поить вином с царского стола. Они должны были три года учиться, а после – поступить на царскую службу.

Среди них было несколько юношей из рода Иуды[d]: Даниял[e], Ханания, Мисаил и Азария. Глава придворных дал им новые имена: Даниялу – имя Валтасисар, Ханании – Шадрах, Мисаилу – Мисах, а Азарии – Аведнего.[f]

Но Даниял решил не осквернять себя царской едой и вином и просил у главы придворных разрешения не оскверняться ими.[g] Аллах даровал Даниялу расположение и милость главы придворных, 10 и тот сказал:

– Я боюсь господина моего царя, который сам назначил вам еду и вино. Вдруг он увидит, что вы выглядите хуже ваших сверстников. Тогда царь отрубит мне голову из-за вас.

11 Но Даниял попросил стража, которого глава придворных приставил к Даниялу, Ханании, Мисаилу и Азарии:

12 – Прошу, испытай своих рабов в течение десяти дней: не давай нам ничего есть, кроме овощей, и пить не давай ничего, кроме воды. 13 А потом сравни наш вид с видом юношей, которые едят царскую еду, и сам реши, как поступить со своими рабами.

14 Он согласился и испытывал их десять дней. 15 После десяти дней они выглядели здоровее и упитаннее тех юношей, что ели царскую пищу. 16 Тогда страж стал забирать у них изысканную еду и вино, которые им доставляли, и давал им вместо этого овощи.

17 Этим четырём юношам Аллах дал знание и понимание всех видов литературы и учёности. А Даниял мог ещё и толковать всякие видения и сны.

18 По истечении назначенного царём времени глава придворных представил их Навуходоносору. 19 Царь поговорил с ними и не нашёл равных Даниялу, Ханании, Мисаилу и Азарии; так они поступили на царскую службу. 20 В каждом деле, требующем мудрости и понимания, о чём бы ни спросил их царь, он находил их в десять раз лучше всех чародеев и заклинателей во всём своём царстве.

21 И Даниял оставался на службе до первого года правления царя Кира[h] (538 г. до н. э.).

Notas al pie

 1. 1:1 Иоаким правил Иудеей с 609 по 598 гг. до н. э. О его правлении см. 4 Цар. 23:36–24:7; 2 Лет. 36:5-8.
 2. 1:1 Навуходоносор II, самый великий царь Нововавилонской империи, правил с 605 по 562 гг. до н. э.
 3. 1:2 Букв.: «землю Шинар».
 4. 1:6 Или: «из Иудеи».
 5. 1:6 В Центральной Азии известен как Данияр (Дониёр).
 6. 1:7 Прежние имена юношей, которые были связаны с именем Всевышнего, были заменены на другие, имевшие в своём составе имя одного из вавилонских богов.
 7. 1:8 Возможно, Даниял отказался от царской пищи из-за того, что она была принесена в жертву идолам или же приготовлена из мяса животных, запрещённых к употреблению у евреев, и потому ритуально нечиста.
 8. 1:21 Кир II Великий, основатель Персидского государства Ахменидов, правил с 558 по 530 гг. до н. э. В 539 г. покорил Вавилон и Месопотамию. Кир погиб во время похода в Центральную Азию от руки сакской царицы Томирис. Между Навуходоносором и Киром Даниял служил ещё четырём царям. Он прожил долгую жизнь, и ему довелось увидеть возвращение иудеев на родину.