Coloseni 3 – NTLR & NIRV

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 3:1-25

O nouă viață în Cristos

1Dacă deci ați fost înviați împreună cu Cristos, căutați lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu! 2Gândiți‑vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, 3pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. 4Când Cristos – viața voastră4 Unele mss conțin: noastră. – Se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în slavă.

5De aceea, dați la moarte mădularele care sunt pe pământ: curvia5 Termenul grecesc se referă la toate perversiunile sexuale în mod generic și presupune o decădere morală gravă., necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este idolatrie. 6Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 7În acestea ați umblat și voi cândva, când trăiați între ei. 8Însă acum, lăsați‑vă de toate aceste lucruri: de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbirea murdară care v‑ar putea ieși din gură. 9Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v‑ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui 10și v‑ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaștere, după chipul Creatorului său. 11Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar11 Nume dat de greci și de romani celor care aparțineau altor popoare. Termenul barbar era folosit adesea cu sens peiorativ., nici scit11 Sciții erau văzuți de către romani drept cei mai de pe urmă dintre barbari., nici sclav, nici liber, ci Cristos este totul și în toți.

12Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați‑vă cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, 13îngăduindu‑vă unii pe alții și iertându‑vă unii pe alții dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva. Așa cum v‑a iertat Domnul, tot astfel să vă iertați și voi! 14Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați‑vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii14 Sau: legătura desăvârșită.!

15Iar pacea lui Cristos – pace la care ați și fost chemați, într‑un singur trup – să stăpânească în inimile voastre. Și fiți mulțumitori! 16Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belșug, învățându‑vă și sfătuindu‑vă unii pe alții cu toată înțelepciunea și cântându‑I lui Dumnezeu cu recunoștință în inimile voastre psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. 17Tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în Numele Domnului Isus, mulțumind, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Îndemnuri privind relațiile din familia creștinului

18Soțiilor, supuneți‑vă soților voștri așa cum se cuvine în Domnul!

19Soților, iubiți‑vă soțiile și nu vă amărâți pe ele!

20Copii, ascultați de părinții voștri în toate, pentru că lucrul acesta Îi place Domnului!

21Părinților21 Sau: Taților., nu‑i întărâtați pe copiii voștri, ca să nu‑și piardă dârzenia21 Gr.: athymeo, termen care se referă la pierderea curajului de a înfrunta greutățile, la pierderea forței morale și a motivației de a înfrunta pericolele.!

22Sclavilor, ascultați în toate de stăpânii voștri pământești, nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci în sinceritatea inimii, temându‑vă de Domnul. 23Orice faceți, să lucrați din suflet, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24știind că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul. Voi slujiți Domnului Cristos. 25Căci cel ce face rău va fi răsplătit după răul pe care l‑a făcut; și nu este niciun fel de părtinire.

New International Reader’s Version

Colossians 3:1-25

Teachings About Holy Living

1You have been raised up with Christ. So think about things that are in heaven. That is where Christ is. He is sitting at God’s right hand. 2Think about things that are in heaven. Don’t think about things that are only on earth. 3You died. Now your life is hidden with Christ in God. 4Christ is your life. When he appears again, you also will appear with him in heaven’s glory.

5So put to death anything that comes from sinful desires. Get rid of sexual sins and impure acts. Don’t let your feelings get out of control. Remove from your life all evil desires. Stop always wanting more and more. You might as well be worshiping statues of gods. 6God’s anger is going to come because of these things. 7That’s the way you lived at one time in your life. 8But now here are the kinds of things you must also get rid of. You must get rid of anger, rage, hate and lies. Let no dirty words come out of your mouths. 9Don’t lie to one another. You have gotten rid of your old way of life and its habits. 10You have started living a new life. Your knowledge of how that life should have the Creator’s likeness is being made new. 11Here there is no Gentile or Jew. There is no difference between those who are circumcised and those who are not. There is no rude outsider, or even a Scythian. There is no slave or free person. But Christ is everything. And he is in everything.

12You are God’s chosen people. You are holy and dearly loved. So put on tender mercy and kindness as if they were your clothes. Don’t be proud. Be gentle and patient. 13Put up with one another. Forgive one another if you are holding something against someone. Forgive, just as the Lord forgave you. 14And over all these good things put on love. Love holds them all together perfectly as if they were one.

15Let the peace that Christ gives rule in your hearts. As parts of one body, you were appointed to live in peace. And be thankful. 16Let the message about Christ live among you like a rich treasure. Teach and correct one another wisely. Teach one another by singing psalms and hymns and songs from the Spirit. Sing to God with thanks in your hearts. 17Do everything you say or do in the name of the Lord Jesus. Always give thanks to God the Father through Christ.

Teachings About Christian Families

18Wives, follow the lead of your husbands. That’s what the Lord wants you to do.

19Husbands, love your wives. Don’t be mean to them.

20Children, obey your parents in everything. That pleases the Lord.

21Fathers, don’t make your children bitter. If you do, they will lose hope.

22Slaves, obey your earthly masters in everything. Don’t do it just to please them when they are watching you. Obey them with an honest heart. Do it out of respect for the Lord. 23Work at everything you do with all your heart. Work as if you were working for the Lord, not for human masters. 24Work because you know that you will finally receive as a reward what the Lord wants you to have. You are slaves of the Lord Christ. 25Anyone who does wrong will be paid back for what they do. God treats everyone the same.