Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 18

Căderea Babilonului

1După toate acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer şi care avea o mare autoritate; pământul a fost luminat de splendoarea lui. El a strigat cu glas puternic:

„A căzut, a căzut marele Babilon,
    a devenit o locuinţă a demonilor,
un adăpost pentru orice duh necurat,
    un adăpost pentru orice pasăre necurată,
        un adăpost pentru orice fiară necurată şi detestată,
pentru că din vinul mâniei datorat desfrânării ei au băut toate neamurile,
    regii pământului s-au desfrânat cu ea,
        iar negustorii pământului s-au îmbogăţit din puterea senzualităţii[a] ei!“

Am auzit un alt glas din cer spunând:

„Ieşi afară din ea, poporul Meu,
    ca să nu fii părtaş păcatelor ei
        şi să nu primeşti din urgiile ei,
pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer,
    iar Dumnezeu Şi-a amintit de nelegiuirile ei!
Daţi-i înapoi după cum a dat ea
    şi plătiţi-i înapoi dublu pentru faptele ei;
în paharul în care a amestecat ea,
    amestecaţi-i o porţie dublă!
Daţi-i tot atâta suferinţă şi jale,
    pe cât şi-a dat ea însăşi glorie şi viaţă senzuală!
Pentru că zice în inima ei:
    «Şed ca o împărăteasă,
        nu sunt văduvă şi nu voi vedea niciodată jalea!»
De aceea urgiile vor veni asupra ei într-o singură zi
    – moarte, jale şi foamete –
şi va fi arsă în foc,
    pentru că Domnul Dumnezeu, Care o judecă, este puternic.

Împăraţii pământului, care s-au desfrânat cu ea şi care au dus o viaţă senzuală, o vor plânge şi o vor boci când vor vedea fumul arderii ei. 10 Ei vor sta departe, înfricoşaţi de chinul ei, şi vor spune:

«Vai, vai, cetatea cea mare,
    Babilonul, cetatea cea puternică!
        Într-un ceas a venit condamnarea ta!»

11 Negustorii pământului o vor plânge şi o vor jeli, pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa: 12 marfă de aur, argint, pietre preţioase, mărgăritare; in fin, purpură, mătase şi ţesătură stacojie; tot felul de lucruri din lemn de lămâi, tot felul de lucruri din fildeş, tot felul de lucruri din lemn preţios; bronz, fier şi marmură; 13 scorţişoară, condimente, tămâie, parfum, tămâie scumpă, vin şi untdelemn de măsline, făină fină, grâu, animale de povară, oi, cai, care, sclavi şi sufletele[b] oamenilor.

14 Rodul după care tânjea sufletul tău
    s-a dus de la tine;
toate lucrurile tale luxoase şi strălucitoare
    sunt pierdute pentru tine
        şi niciodată nu vor mai fi găsite.

15 Cei ce fac comerţ cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe, înfricoşaţi de chinul ei, plângând, jelindu-se 16 şi spunând:

«Vai, vai, cetatea cea mare,
    îmbrăcată în in fin,
        în purpură şi în ţesătură stacojie,
împodobită cu aur,
    pietre preţioase şi mărgăritare!
17 O bogăţie atât de mare a fost distrusă într-un singur ceas!»

Orice căpitan de corabie, toţi cei ce călătoresc pe mare, marinarii şi cei care lucrează pe mare vor sta departe 18 şi, văzând fumul arderii ei, vor striga, zicând: «Care cetate a mai fost ca cetatea cea mare?» 19 Îşi vor arunca ţărână pe capete şi vor striga plângând şi jelindu-se:

«Vai, vai, cetatea cea mare,
    din prosperitatea căreia
s-au îmbogăţit toţi cei ce aveau corăbii pe mare!
    Într-un ceas a fost pustiită!»
20 «Bucuraţi-vă de ea, tu, cerule,
    şi voi, sfinţilor, apostolilor şi profeţilor,
        pentru că Dumnezeu a rostit judecata împotriva ei, în favoarea voastră!»“

21 Un înger puternic a luat o piatră, ca o piatră mare de moară, şi a aruncat-o în mare, spunând:

„Cu o asemenea violenţă
    va fi aruncat Babilonul, marea cetate,
        şi niciodată nu va mai fi găsit!
22 Iar sunetul harpiştilor, al muzicienilor,
    al flautiştilor şi al trompetiştilor
        nu se va mai auzi niciodată în tine!
Nici un meseriaş, de nici o meserie,
    nu se va mai găsi vreodată în tine;
sunetul morii
    nu se va mai auzi niciodată în tine;
23 lumina lămpii
    nu va mai străluci niciodată în tine;
glasul mirelui şi al miresei
    nu se vor mai auzi niciodată în tine –
întrucât negustorii tăi erau oamenii de seamă ai pământului,
    întrucât prin vrăjitoria ta au fost înşelate toate neamurile
24 şi în tine s-a găsit sângele profeţilor, al sfinţilor
    şi al tuturor celor ce au fost ucişi pe pământ!“

Notas al pie

  1. Apocalipsa 18:3 Sau: luxului
  2. Apocalipsa 18:13 Lit.: trupuri şi suflete ale oamenilor

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 18

巴比伦的下场

1之后,我看见另一位执掌大权的天使从天降下,他的荣光照亮了大地。 他用强有力的声音喊着说:

“巴比伦大城倒塌了!倒塌了!
她成了鬼魔的住处、
各样污鬼的监狱和一切可憎的不洁鸟兽的牢笼!
因为列国都被她荒淫的烈酒灌醉了。
地上的君王曾经与她通奸,
地上的商人也因她穷奢极侈的生活而发了财。”

我听见天上又有一个声音说:

“我的子民啊,离开那城,
以免沾染她的罪恶,
受她所受的灾祸。
因为她已经罪恶滔天,
上帝没有忘记她一切的不义。
她怎样待人,
你们也要怎样待她,
要按她所做的加倍地报应她,
用她调酒的杯加倍地调给她喝。
她过去怎样自炫自耀、
奢华荒淫,
现在也要让她怎样痛苦哀伤。
因为她心里说,
‘我贵为女王,不是寡妇,
绝不会经历哀伤。’
所以在一天之内,
她的灾祸,就是死亡、
哀伤和饥荒要同时临到她身上。
她要被火烧尽,
因为审判她的主上帝能力伟大。

“那些曾与她通奸享乐的君王目睹焚烧她的烟,必为她哭泣哀号。 10 他们对她所受的灾祸充满恐惧,就远远地站着说,

“‘强大坚固的巴比伦城啊,
真悲惨!真悲惨!
因为审判顷刻间临到你了。’

11 “地上的商人也为她哀伤,因为再也没有人购买他们的货物了。 12 他们的金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫布、丝绸、朱红布、各样香木、象牙器具,贵重木材、铜、铁、大理石制品, 13 以及肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面粉、小麦、牛、羊、马、车、仆婢和人口都没有人购买了。 14 他们呼喊,‘巴比伦啊!你贪爱的美物已离你而去了,一切珍馐百味、奢侈华丽的东西都消失殆尽,无影无踪。’

15 “靠贩卖这些货物给她而致富的商人对她所受的灾祸充满恐惧,就站在远处为她哀伤哭号, 16 说,‘身穿紫色和朱红色的细麻布衣服,以黄金、宝石、珍珠为装饰的大城啊,真悲惨!真悲惨! 17 因为顷刻间你这一切的繁华都化为乌有了。’所有船主、乘客、水手及靠海为生的人都远远地站着, 18 看见烧她的烟,就说,‘有哪一座城能与她相比呢?’ 19 他们又把尘土撒在头上,哀伤哭泣,喊着说,

“‘这大城啊,真悲惨!真悲惨!
所有经营航运的都因她的奢华而发了财,
可是顷刻间她却沦为废墟了!’
20 上天啊,
众圣徒、众使徒和众先知啊,
为她的下场欢乐吧!
因为上帝已经向她施行报应,
为你们申冤了。”

21 这时,有一位大力天使举起一块像大磨石的石头扔进海里,说:

“巴比伦大城也必这样被用力扔下去,
消失得无影无踪。
22 在你那里,
再也听不见弹琴作乐、
鸣笛吹号的声音了,
再也找不到能工巧匠了,
再也听不到推磨的声音了,
23 再也看不到闪耀的灯光了,
再也听不见新婚夫妇的欢笑声了。
因为你的商人曾经趾高气扬,
你的邪术曾经迷惑万国,
24 你的城墙内流满了众先知、
众圣徒和地上一切被杀之人的血。”