Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 1

Prolog

1Descoperirea[a] lui[b] Isus Cristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să le arate robilor Lui ce trebuie să se întâmple în curând. Le-a făcut-o cunoscută trimiţându-Şi îngerul la robul Său Ioan, care a depus mărturie în legătură cu tot ce a văzut cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu şi la mărturia lui Isus Cristos. Ferice[c] de cel ce citeşte şi aude cuvintele profeţiei şi de cel ce păzeşte lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape!

Ioan, către cele şapte[d] biserici care sunt în Asia[e]: har şi pace vouă de la Cel Care este, Care era şi Care vine, de la cele şapte duhuri[f] care se află înaintea tronului Său şi de la Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul născut dintre cei morţi şi Conducătorul regilor pământului!

A Celui Care ne iubeşte, Care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui şi ne-a făcut să fim o Împărăţie şi preoţi[g] pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

Iată, El va veni pe nori[h]
    şi orice ochi Îl va vedea,
chiar şi cei care L-au străpuns[i].
    Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.
Da! Amin![j]

„Eu sunt Alfa şi Omega[k], zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!“

Cineva ca un fiu al omului

Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş împreună cu voi la necazuri, la Împărăţie[l] şi la răbdarea în Isus, mă aflam pe insula Patmos[m], din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi a mărturiei lui Isus. 10 În ziua Domnului[n] eram în Duhul şi am auzit în spatele meu un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11 care-mi spunea: „Scrie pe un sul ceea ce vezi şi trimite-l celor şapte biserici: în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea[o]!“

12 M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine; şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur, 13 iar printre sfeşnice, pe „Cineva Care era ca un fiu al omului“[p]. Era îmbrăcat într-o mantie care-I ajungea până la picioare şi era încins la piept cu un brâu de aur.[q] 14 Capul şi părul Îi erau albe ca lâna albă sau ca zăpada,[r] ochii Îi erau ca flacăra focului,[s] 15 picioarele Îi erau ca bronzul încins, ars în cuptor, iar glasul Îi era asemenea vuietului unor ape mari.[t] 16 În mâna dreaptă avea şapte stele, şi din gură Îi ieşea o sabie ascuţită, cu două tăişuri. Faţa Lui era ca soarele atunci când străluceşte în toată puterea lui.

17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă şi mi-a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, 18 Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor[u]! 19 Aşadar, scrie ce ai văzut, ce este acum şi ce urmează[v] să se întâmple după acestea! 20 Cât despre taina[w] celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna Mea dreaptă şi a celor şapte sfeşnice de aur, cele şapte stele sunt îngerii celor şapte biserici, iar cele şapte sfeşnice sunt cele şapte biserici.

Notas al pie

 1. Apocalipsa 1:1 Sau: Apocalipsa; termenul grecesc apokalypsis înseamnă descoperire
 2. Apocalipsa 1:1 Sau: despre
 3. Apocalipsa 1:3 Sau: Binecuvântat este; prima din cele şapte fericiri care apar în carte (vezi 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14)
 4. Apocalipsa 1:4 Una dintre caracteristicile cărţii Apocalipsa este folosirea numărului şapte, număr care semnifică plenitudinea; numărul este folosit de 52 de ori în carte; peste tot în carte
 5. Apocalipsa 1:4 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, provincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
 6. Apocalipsa 1:4 Sau: înşeptitul Duh (vezi Zah. 4:6, 10); vezi, de asemenea, Is. 11:2
 7. Apocalipsa 1:6 Descriere a lui Israel în VT (vezi Ex. 19:6) şi a Bisericii în NT (vezi 1 Pt. 2:5, 9)
 8. Apocalipsa 1:7 Vezi Dan. 7:13
 9. Apocalipsa 1:7 Vezi Zah. 12:10
 10. Apocalipsa 1:7 Sau: În mod sigur aşa se va întâmpla! Amin!
 11. Apocalipsa 1:8 Prima şi ultima literă din alfabetul grecesc; Dumnezeu este Începutul şi Sfârşitul (vezi 21:6)
 12. Apocalipsa 1:9 Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor; peste tot în carte
 13. Apocalipsa 1:9 O mică insulă, situată la aproximativ 80 km SV de Efes, în M. Egee; insula a servit probabil drept colonie penitenciară în Imperiul Roman; istoricul Eusebiu (265-340 d.Cr.) susţine că Ioan a fost eliberat de pe această insulă în timpul lui Nerva (96-98 d.Cr.); vezi Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericească, III.18.1; 20.8-9
 14. Apocalipsa 1:10 Denumirea zilei dintâi a săptămânii (duminică), numită astfel deoarece aceasta a fost ziua în care Isus a înviat; era ziua în care creştinii se adunau (vezi F.A. 20:7)
 15. Apocalipsa 1:11 Este posibil ca bisericile să fi fost numite în ordinea în care se încadrau într-un circuit, în sensul acelor de ceasornic, pornind din Efes spre nord, până în Laodicea, la est de Efes; distanţa dintre localităţi era parcursă în două-trei zile de mers călare
 16. Apocalipsa 1:13 Vezi Dan. 7:13
 17. Apocalipsa 1:13 Roba lungă şi brâul din aur erau purtate de către marele preot (vezi Ex. 28:4; 29:5)
 18. Apocalipsa 1:14 Vezi Dan. 7:9; părul alb pretindea respect şi semnifica înţelepciunea dobândită odată cu trecerea anilor
 19. Apocalipsa 1:14 Vezi Dan. 10:6; o descriere care se referă probabil la atotcunoaştere (vezi 2:23; 4:6)
 20. Apocalipsa 1:15 Vezi Dan. 10:6; Eze 1:24, 27; o descriere care se referă probabil la gloria şi puterea lui Dumnezeu
 21. Apocalipsa 1:18 Gr.: Hades
 22. Apocalipsa 1:19 Sau: scrie ce ai văzut, atât ceea ce este acum, cât şi ceea ce urmează
 23. Apocalipsa 1:20 În NT, prin taină se înţelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credinţă o înţeleg

New Russian Translation

Revelation 1

Приветствие семи церквам

1Откровение Иисуса Христа, данное Ему Богом для того, чтобы показать Своим слугам, что должно вскоре произойти. Он сообщил это откровение через Своего ангела Своему слуге Иоанну, 2и сейчас Иоанн как свидетель рассказывает обо всем, что он видел, – это слово Божье и свидетельство Иисуса Христа[a].

3Блажен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.

4От Иоанна.

Семи церквам в провинции Азия[b].

Благодать и мир вам от Того, Кто есть, Кто был и Кто придет, и от семи духов, находящихся у Его трона, 5и от Иисуса Христа, истинного свидетеля, первенствующего[c] среди воскресших из мертвых, и властелина царей земли.

Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. 6Он сделал нас царством и священниками Своего Бога и Отца. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

7И вот, Он придет с облаками[d],

и увидит Его всякое око,

включая и тех, которые Его пронзили,

и все народы земли будут рыдать перед Ним[e].

Да, аминь!

8Я – Альфа и Омега[f], – говорит Господь Бог, – Тот, Кто есть, Кто был и Кто придет, Вседержитель!

Видение Иоанна на острове Патмос

9Я, Иоанн, – ваш брат и соучастник в страдании, в царстве и терпении в Иисусе.

Находясь в заключении на острове, называемом Патмос[g], за слово Божье и за свидетельство об Иисусе, 10я был в духе в день Господень и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. 11Голос сказал мне:

– Запиши в свиток все, что ты видишь, и пошли это семи церквам: в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сарды, в Филадельфию и в Лаодикию.

12Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13Среди светильников стоял Некто, «как бы Сын Человеческий»[h]. Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14Волосы Его головы были белы, как отбеленная шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь[i]; 15ноги Его – как отполированная бронза[j], раскаленная в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод[k]. 16Он держал в правой руке семь звезд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу[l].

17Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мертвый. Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

– Не бойся, Я – Первый и Последний[m], 18Я жив! Я был мертв, но вот, Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!

19– Напиши обо всем, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдет потом. 20Тайна семи звезд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звезд – это ангелы[n] семи церквей, а семь светильников – это сами семь церквей.

Notas al pie

 1. 1:2 Это выражение включает в себя два понятия: это свидетельство от Иисуса, и свидетельство о Нем.
 2. 1:4 Азия – здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции).
 3. 1:5 Слово, использованное в тексте оригинала, включает в себя много значений. Оно говорит о том, что Иисус был первым среди воскресших, указывает на Его главенствующее положение среди них, а также говорит о том, что Он и является источником воскресения.
 4. 1:7 См. Дан. 7:13.
 5. 1:7 См. Зах. 12:10, 12-14; Ин. 19:34.
 6. 1:8 Альфа и Омега – это первая и последняя буквы греческого алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12).
 7. 1:9 Патмос – остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции.
 8. 1:13 Здесь говорится об Иисусе; выражение «как бы Сын Человеческий» перекликается с видением пророка Даниила, который увидел превознесенного Царя, Чье Царство вечно (см. Дан. 7:13). Когда Иисус называл Себя Сыном Человеческим, см., напр., Мат. 8:20, Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Даниила, т. е. Мессия.
 9. 1:14 См. Дан. 7:9.
 10. 1:15 См. Дан. 10:6; Иез. 1:7.
 11. 1:15 См. Иез. 43:2.
 12. 1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12.
 13. 1:17 Здесь мы видим, что Иисус говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Бог (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в ст. 2:8.
 14. 1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как «ангелы», и как «вестники», то существует несколько толкований: 1) вестниками здесь названы руководители церквей; 2) представители церквей, которые повезли послания Иисуса, записанные Иоанном, в свои церкви; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Бога и отдельными церквами; и др.