Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1:1-15

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, în zilele lui Uzia, regele lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului1 Vezi Zah. 14:5.. 2El a zis:

Domnul răcnește din Sion

și glasul Lui răsună din Ierusalim.

Pășunile păstorilor se usucă,

iar vârful Carmelului se veștejește.“

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Damascului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a treierat Ghiladul

cu tăvălugurile de fier.

4Voi trimite foc în Casa lui Hazael,

care va mistui fortărețele lui Ben‑Hadad.

5Voi sfărâma zăvoarele Damascului;

îl voi nimici pe cel ce locuiește5 Sau: pe cel ce stăpânește (regele). în Câmpia Aven5 Aven înseamnă răutate.

și pe cel ce ține sceptrul în Bet‑Eden.

Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir,“ zice Domnul.

Judecată împotriva Filistiei

6Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Gazei,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi,

ca să le dea pe mâna Edomului.

7Voi trimite foc în zidurile Gazei,

care îi va mistui fortărețele.

8Îl voi nimici pe locuitorul din8 Sau: pe cel ce stăpânește în (sau pe regele din). Așdod

și pe cel ce ține sceptrul în Așchelon,

Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,

iar rămășița filistenilor va pieri,“ zice Stăpânul Domn.

Judecată împotriva Tyrului

9Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Tyrului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi, dându‑le Edomului

și nu și‑a adus aminte de legământul frățesc9 Vezi 1 Regi 5:1, 12..

10Voi trimite foc asupra zidurilor Tyrului,

care îi va mistui fortărețele.“

Judecată împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Edomului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că l‑a urmărit cu sabia pe fratele său,

înăbușindu‑și mila,

pentru că s‑a lăsat mereu condus de mânie

și și‑a păstrat neîncetat furia.

12Voi trimite foc în Teman,

care va mistui fortărețele Boțrei.“

Judecată împotriva amoniților

13Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,

ca să‑și lărgească hotarul.

14Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,

care îi va mistui fortărețele

în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,

în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.

15Regele lor15 Sau: Milkom (Moleh, zeul suprem al amoniților). Ebr.: malkam va merge în exil

împreună cu căpeteniile sale,“ zice Domnul.

Nueva Versión Internacional

Amós 1:1-15

1Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá, y Jeroboán hijo de Joás era rey de Israel.

2Amós dijo:

«Ruge el Señor desde Sión;

truena su voz desde Jerusalén.

Los pastizales de los pastores quedan asolados,

y se seca la cumbre del Carmelo».

Juicio contra las naciones vecinas

3Así dice el Señor:

«Porque los delitos de Damasco han llegado a su colmo,1:3 Porque … colmo. Lit. Por tres delitos de Damasco, y por el cuarto (hebraísmo que indica plenitud); también en 1:6,9,11,13; 2:1,4,6.

no revocaré su castigo.

Porque trillaron a Galaad

con trillos de hierro,

4yo enviaré fuego contra el palacio de Jazael,

que consumirá las fortalezas de Ben Adad.

5Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco,

destruiré al que reina en el valle de Avén1:5 Avén. Alt. maldad.

y al que empuña el cetro en Bet Edén.

Y el pueblo de Siria

será desterrado a Quir»,

dice el Señor.

6Así dice el Señor:

«Los delitos de Gaza han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque desterraron a poblaciones enteras

para venderlas a Edom,

7yo enviaré fuego contra los muros de Gaza,

que consumirá sus fortalezas.

8Destruiré al que reina en Asdod

y al que empuña el cetro en Ascalón.

Volveré mi mano contra Ecrón,

y perecerá hasta el último de los filisteos»,

dice el Señor omnipotente.

9Así dice el Señor:

«Los delitos de Tiro han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos,

olvidando así una alianza entre hermanos,

10yo enviaré fuego contra los muros de Tiro,

que consumirá sus fortalezas».

11Así dice el Señor:

«Los delitos de Edom han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque sin mostrar ninguna compasión

persiguieron con espada a su hermano;

porque dieron rienda suelta a su ira

y no dejaron de alimentar su enojo,

12yo enviaré fuego contra Temán,

que consumirá las fortalezas de Bosra».

13Así dice el Señor:

«Los delitos de Amón han llegado a su colmo;

por tanto, no revocaré su castigo:

Porque, a fin de extender sus fronteras,

a las mujeres encintas de la región de Galaad

les abrieron el vientre,

14yo prenderé fuego a los muros de Rabá,

que consumirá sus fortalezas

entre gritos de guerra en el día de la batalla,

y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad.

15Su rey1:15 Su rey. Alt. Milcón. marchará al destierro,

junto con sus oficiales»,

dice el Señor.