Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului[b]. El a zis:

Domnul răcneşte din Sion
    şi glasul Lui răsună din Ierusalim.
Păşunile păstorilor jelesc[c],
    iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Damascului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a treierat Ghiladul
    cu treierătoarea de fier.
Voi trimite foc în Casa lui Hazael,
    care va mistui fortăreţele lui Ben-Hadad.
Voi sfărâma zăvoarele Damascului;
    îl voi nimici pe cel ce locuieşte[d] în câmpia Aven[e]
şi pe cel ce ţine sceptrul în Bet-Eden.
    Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul

Judecată împotriva Filistiei

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Gazei,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi,
    ca să le dea pe mâna Edomului.
Voi trimite foc în zidurile Gazei,
    care îi va mistui fortăreţele.
Îl voi nimici pe locuitorul din[f] Aşdod
    şi pe cel ce ţine sceptrul în Aşchelon,
Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,
    iar rămăşiţa filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn

Judecată împotriva Tirului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Tirului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi, dându-le Edomului
    şi nu şi-a adus aminte de legământul frăţesc[g].
10 Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului,
    care îi va mistui fortăreţele.»

Judecată împotriva Edomului

11 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Edomului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său,
    înăbuşindu-şi îndurarea,
pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie
    şi nu şi-a înăbuşit furia.
12 Voi trimite foc în Teman,
    care va mistui fortăreţele Boţrei.»

Judecată împotriva amoniţilor

13 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale amoniţilor,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,
    ca să-şi lărgească hotarul.
14 Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,
    care îi va mistui fortăreţele
în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,
    în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.
15 Regele[h] lor va merge în exil
    împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
  2. Amos 1:1 Vezi Zah. 14:5
  3. Amos 1:2 Sau: se usucă
  4. Amos 1:5 Sau: pe cel ce stăpâneşte (regele)
  5. Amos 1:5 Aven înseamnă răutate
  6. Amos 1:8 Sau: pe cel ce stăpâneşte în (sau: pe regele din)
  7. Amos 1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12
  8. Amos 1:15 Sau: Milcom (Moleh, zeul suprem al amoniţilor); ebr.: Malcam

New International Reader's Version

Amos 1

1These are the words of Amos. He was a shepherd from the town of Tekoa. Here is the vision he saw concerning Israel. It came to him two years before the earthquake. At that time Uzziah was king of Judah. Jeroboam, the son of Jehoash, was king of Israel. Here are the words of Amos.

He said,

“The Lord roars like a lion from Jerusalem.
    His voice sounds like thunder from Zion.
The grasslands of the shepherds turn brown.
    The top of Mount Carmel dries up.”

The Lord Judges Israel’s Neighbors

The Lord says,

“The people of Damascus have sinned again and again.
    So I will judge them.
They used threshing sleds with iron teeth
    to crush Gilead’s people.
So I will send fire to destroy the palace of King Hazael.
    It will burn up the forts of his son Ben-Hadad.
I will break down the city gate of Damascus.
    I will kill the king
    who lives in the Valley of Aven, that evil place.
He holds the ruler’s scepter in Beth Eden.
    The people of Aram will be taken away to Kir as prisoners,”
    says the Lord.

The Lord says,

“The people of Gaza have sinned again and again.
    So I will judge them.
They captured whole communities.
    They sold them to Edom.
So I will send fire to destroy the walls of Gaza.
    It will burn up its forts.
I will kill the king of Ashdod.
    He holds the ruler’s scepter in Ashkelon.
I will use my power against Ekron.
    Every single Philistine will die,”
    says the Lord and King.

The Lord says,

“The people of Tyre have sinned again and again.
    So I will judge them.
They captured whole communities.
    They sold them to Edom.
They did not honor the treaty
    of friendship they had made.
10 So I will send fire to destroy the walls of Tyre.
    It will burn up its forts.”

11 The Lord says,

“The people of Edom have sinned again and again.
    So I will judge them.
They chased Israel with swords
    that were ready to strike them down.
    They killed the women of the land.
They were angry all the time.
    Their anger was like a fire that blazed out.
    It could not be stopped.
12 So I will send fire to destroy the city of Teman.
    It will burn up Bozrah’s forts.”

13 The Lord says,

“The people of Ammon have sinned again and again.
    So I will judge them.
They ripped open the pregnant women in Gilead.
    They wanted to add land to their territory.
14 So I will set fire to destroy the walls of Rabbah.
    It will burn up its forts.
War cries will be heard on that day of battle.
    Strong winds will blow on that stormy day.
15 Ammon’s king will be carried away.
    So will his officials,”
    says the Lord.