Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului[b]. El a zis:

Domnul răcneşte din Sion
    şi glasul Lui răsună din Ierusalim.
Păşunile păstorilor jelesc[c],
    iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Damascului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a treierat Ghiladul
    cu treierătoarea de fier.
Voi trimite foc în Casa lui Hazael,
    care va mistui fortăreţele lui Ben-Hadad.
Voi sfărâma zăvoarele Damascului;
    îl voi nimici pe cel ce locuieşte[d] în câmpia Aven[e]
şi pe cel ce ţine sceptrul în Bet-Eden.
    Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul

Judecată împotriva Filistiei

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Gazei,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi,
    ca să le dea pe mâna Edomului.
Voi trimite foc în zidurile Gazei,
    care îi va mistui fortăreţele.
Îl voi nimici pe locuitorul din[f] Aşdod
    şi pe cel ce ţine sceptrul în Aşchelon,
Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,
    iar rămăşiţa filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn

Judecată împotriva Tirului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Tirului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi, dându-le Edomului
    şi nu şi-a adus aminte de legământul frăţesc[g].
10 Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului,
    care îi va mistui fortăreţele.»

Judecată împotriva Edomului

11 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Edomului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său,
    înăbuşindu-şi îndurarea,
pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie
    şi nu şi-a înăbuşit furia.
12 Voi trimite foc în Teman,
    care va mistui fortăreţele Boţrei.»

Judecată împotriva amoniţilor

13 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale amoniţilor,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,
    ca să-şi lărgească hotarul.
14 Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,
    care îi va mistui fortăreţele
în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,
    în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.
15 Regele[h] lor va merge în exil
    împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
  2. Amos 1:1 Vezi Zah. 14:5
  3. Amos 1:2 Sau: se usucă
  4. Amos 1:5 Sau: pe cel ce stăpâneşte (regele)
  5. Amos 1:5 Aven înseamnă răutate
  6. Amos 1:8 Sau: pe cel ce stăpâneşte în (sau: pe regele din)
  7. Amos 1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12
  8. Amos 1:15 Sau: Milcom (Moleh, zeul suprem al amoniţilor); ebr.: Malcam

The Message

Amos 1

1The Message of Amos, one of the shepherds of Tekoa, that he received on behalf of Israel. It came to him in visions during the time that Uzziah was king of Judah and Jeroboam II son of Joash was king of Israel, two years before the big earthquake.

Swallowing the Same Old Lies

The Message:

God roars from Zion,
    shouts from Jerusalem!
The thunderclap voice withers the pastures tended by shepherds,
    shrivels Mount Carmel’s proud peak.

3-5 God’s Message:

“Because of the three great sins of Damascus
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She pounded Gilead to a pulp, pounded her senseless
    with iron hammers and mauls.
For that, I’m setting the palace of Hazael on fire.
    I’m torching Ben-hadad’s forts.
I’m going to smash the Damascus gates
    and banish the crime king who lives in Sin Valley,
    the vice boss who gives orders from Paradise Palace.
The people of the land will be sent back
    to where they came from—to Kir.”
        God’s Decree.

6-8 God’s Message:

“Because of the three great sins of Gaza
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She deported whole towns
    and then sold the people to Edom.
For that, I’m burning down the walls of Gaza,
    burning up all her forts.
I’ll banish the crime king from Ashdod,
    the vice boss from Ashkelon.
I’ll raise my fist against Ekron,
    and what’s left of the Philistines will die.”
        God’s Decree.

9-10 God’s Message:

“Because of the three great sins of Tyre
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She deported whole towns to Edom,
    breaking the treaty she had with her kin.
For that, I’m burning down the walls of Tyre,
    burning up all her forts.”

11-12 God’s Message:

“Because of the three great sins of Edom
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She hunts down her brother to murder him.
    She has no pity, she has no heart.
Her anger rampages day and night.
    Her meanness never takes a timeout.
For that, I’m burning down her capital, Teman,
    burning up the forts of Bozrah.”

13-15 God’s Message:

“Because of the three great sins of Ammon
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She ripped open pregnant women in Gilead
    to get more land for herself.
For that, I’m burning down the walls of her capital, Rabbah,
    burning up her forts.
Battle shouts! War whoops!
    with a tornado to finish things off!
The king has been carted off to exile,
    the king and his princes with him.”
        God’s Decree.