Amos 1 – NTLR & CCL

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1:1-15

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, în zilele lui Uzia, regele lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului1 Vezi Zah. 14:5.. 2El a zis:

Domnul răcnește din Sion

și glasul Lui răsună din Ierusalim.

Pășunile păstorilor se usucă,

iar vârful Carmelului se veștejește.“

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Damascului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a treierat Ghiladul

cu tăvălugurile de fier.

4Voi trimite foc în Casa lui Hazael,

care va mistui fortărețele lui Ben‑Hadad.

5Voi sfărâma zăvoarele Damascului;

îl voi nimici pe cel ce locuiește5 Sau: pe cel ce stăpânește (regele). în Câmpia Aven5 Aven înseamnă răutate.

și pe cel ce ține sceptrul în Bet‑Eden.

Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir,“ zice Domnul.

Judecată împotriva Filistiei

6Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Gazei,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi,

ca să le dea pe mâna Edomului.

7Voi trimite foc în zidurile Gazei,

care îi va mistui fortărețele.

8Îl voi nimici pe locuitorul din8 Sau: pe cel ce stăpânește în (sau pe regele din). Așdod

și pe cel ce ține sceptrul în Așchelon,

Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,

iar rămășița filistenilor va pieri,“ zice Stăpânul Domn.

Judecată împotriva Tyrului

9Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Tyrului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi, dându‑le Edomului

și nu și‑a adus aminte de legământul frățesc9 Vezi 1 Regi 5:1, 12..

10Voi trimite foc asupra zidurilor Tyrului,

care îi va mistui fortărețele.“

Judecată împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Edomului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că l‑a urmărit cu sabia pe fratele său,

înăbușindu‑și mila,

pentru că s‑a lăsat mereu condus de mânie

și și‑a păstrat neîncetat furia.

12Voi trimite foc în Teman,

care va mistui fortărețele Boțrei.“

Judecată împotriva amoniților

13Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,

ca să‑și lărgească hotarul.

14Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,

care îi va mistui fortărețele

în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,

în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.

15Regele lor15 Sau: Milkom (Moleh, zeul suprem al amoniților). Ebr.: malkam. va merge în exil

împreună cu căpeteniile sale,“ zice Domnul.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Amosi 1:1-15

1Mawu a Amosi, mmodzi mwa anthu oweta nkhosa ku Tekowa. Zimene iye anaona mʼmasomphenya zokhudza Israeli patatsala zaka ziwiri kuti chivomerezi chichitike, nthawi imene Uziya anali mfumu ya Yuda ndipo Yeroboamu mwana wa Yowasi anali mfumu ya Israeli.

2Amosi anati:

“Yehova akubangula mu Ziyoni

ndipo akumveka ngati bingu mu Yerusalemu;

msipu wa abusa ukulira,

ndipo pamwamba pa Karimeli pakuwuma.”

Chiweruzo pa Anthu Oyandikana ndi Israeli

3Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Damasiko akunka nachimwirachimwira,

Ine sindileka kuwalanga.

Popeza anapuntha Giliyadi

ndi zopunthira za mano achitsulo,

4Ine ndidzatumiza moto pa nyumba ya Hazaeli

umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Beni-Hadadi.

5Ndidzathyola chipata cha Damasiko;

ndidzawononga mfumu yokhala ku Chigwa cha Aveni,

ndiponso iye amene akugwira ndodo yaufumu mu Beti-Edeni.

Anthu a ku Aramu adzapita ku ukapolo ku Kiri,”

akutero Yehova.

6Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Gaza akunka nachimwirachimwira,

Ine sindileka kuwalanga.

Popeza anatenga ukapolo mtundu wathunthu

ndi kuwugulitsa ku Edomu,

7ndidzatumiza moto pa makoma a Gaza

umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.

8Ndidzawononga mfumu ya ku Asidodi

komanso amene akugwira ndodo yaufumu ku Asikeloni.

Ndidzalanga Ekroni,

mpaka wotsala mwa Afilisti atafa,”

akutero Ambuye Yehova.

9Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Turo akunka nachimwirachimwira,

Ine sindileka kuwalanga.

Popeza iwo anagulitsa mtundu wathunthu ku ukapolo ku Edomu,

osasunga pangano laubale lija,

10Ine ndidzatumiza moto pa makoma a Turo

umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.”

11Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Edomu akunka nachimwirachimwira,

Ine sindileka kuwalanga.

Popeza anathamangitsa mʼbale wake ndi lupanga,

popanda nʼchifundo chomwe.

Popeza mkwiyo wake unakulabe

ndipo ukali wake sunatonthozeke,

12Ine ndidzatumiza moto pa Temani

umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Bozira.”

13Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Amoni akunka nachimwirachimwira,

Ine sindileka kuwalanga.

Popeza anatumbula akazi oyembekezera a ku Giliyadi

nʼcholinga choti akuze malire awo,

14Ine ndidzayatsa moto pa makoma a ku Raba

umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.

Padzakhala kulira kwakukulu pa tsiku la nkhondoyo,

kumenyana kudzakhala kwafumbi ngati mkuntho wa kamvuluvulu.

15Mfumu yawo idzatengedwa kupita ku ukapolo,

iyo pamodzi ndi akuluakulu ake,”

akutero Yehova.