Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului[b]. El a zis:

Domnul răcneşte din Sion
    şi glasul Lui răsună din Ierusalim.
Păşunile păstorilor jelesc[c],
    iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Damascului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a treierat Ghiladul
    cu treierătoarea de fier.
Voi trimite foc în Casa lui Hazael,
    care va mistui fortăreţele lui Ben-Hadad.
Voi sfărâma zăvoarele Damascului;
    îl voi nimici pe cel ce locuieşte[d] în câmpia Aven[e]
şi pe cel ce ţine sceptrul în Bet-Eden.
    Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul

Judecată împotriva Filistiei

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Gazei,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi,
    ca să le dea pe mâna Edomului.
Voi trimite foc în zidurile Gazei,
    care îi va mistui fortăreţele.
Îl voi nimici pe locuitorul din[f] Aşdod
    şi pe cel ce ţine sceptrul în Aşchelon,
Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,
    iar rămăşiţa filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn

Judecată împotriva Tirului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Tirului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi, dându-le Edomului
    şi nu şi-a adus aminte de legământul frăţesc[g].
10 Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului,
    care îi va mistui fortăreţele.»

Judecată împotriva Edomului

11 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Edomului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său,
    înăbuşindu-şi îndurarea,
pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie
    şi nu şi-a înăbuşit furia.
12 Voi trimite foc în Teman,
    care va mistui fortăreţele Boţrei.»

Judecată împotriva amoniţilor

13 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale amoniţilor,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,
    ca să-şi lărgească hotarul.
14 Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,
    care îi va mistui fortăreţele
în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,
    în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.
15 Regele[h] lor va merge în exil
    împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.

Notas al pie

 1. Amos 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Amos 1:1 Vezi Zah. 14:5
 3. Amos 1:2 Sau: se usucă
 4. Amos 1:5 Sau: pe cel ce stăpâneşte (regele)
 5. Amos 1:5 Aven înseamnă răutate
 6. Amos 1:8 Sau: pe cel ce stăpâneşte în (sau: pe regele din)
 7. Amos 1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12
 8. Amos 1:15 Sau: Milcom (Moleh, zeul suprem al amoniţilor); ebr.: Malcam

Amplified Bible

Amos 1

Judgment on Neighboring Nations

1The words of Amos, who was among the sheepherders of [a]Tekoa, which he saw [in a divine revelation] concerning [b]Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.


And he said,
“The Lord thunders and roars from Zion [in judgment]
And utters His voice from Jerusalem;
Then the pastures of the shepherds mourn,
And the summit of [Mount] Carmel dries up [because of God’s judgment].”


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Damascus and for four (multiplied delinquencies)
I shall not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they have threshed Gilead [east of the Jordan River] with sharp iron sledges [having spikes that crushed and shredded].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon the house of [c]Hazael,
And it shall devour the palaces and strongholds of [d]Ben-hadad (Hazael’s son).

“I also will break the bar [of the gate] of Damascus,
And cut off and destroy the inhabitant from the Valley of Aven (Wickedness),
And the ruler who holds the scepter, from Beth-eden (Damascus);
And the people of Aram [conquered by the Assyrians] will go into exile to [e]Kir,”
Says the Lord.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Gaza [in Philistia] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because [as slave traders] they took captive the entire [Jewish] population [of defenseless Judean border villages, of which none was spared]
And deported them to Edom [for the slave trade].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Gaza
And it shall consume her citadels.

“And I will cut off and destroy the inhabitants from Ashdod,
And the ruler who holds the scepter, from Ashkelon;
And I will unleash My power and turn My hand [in judgment] against Ekron,
And the rest of the Philistines [in Gath and the towns dependent on these four Philistine cities] shall die,”
Says the Lord God.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Tyre and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they [as middlemen] deported an entire [Jewish] population to Edom
And did not [seriously] remember their covenant of brotherhood.
10 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Tyre,
And it shall consume her citadels.”

11 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of Edom [the descendants of Esau] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because he pursued his brother Jacob (Israel) with the sword,
Corrupting and stifling his compassions and casting off all mercy;
His destructive anger raged continually,
And he maintained [and nurtured] his wrath forever.
12 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon Teman,
And it shall consume the citadels of Bozrah [in Edom].”

13 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of the children of [f]Ammon and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because the Ammonites have ripped open the pregnant women of Gilead,
That they might enlarge their border.
14 
“So I will kindle a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Rabbah [in Ammon]
And it shall devour its strongholds
Amid war cries and shouts of alarm on the day of battle,
And a tempest on the day of the whirlwind [when the enemy captures the city].
15 
“Their king shall go into exile,
He and his princes together,” says the Lord.

Notas al pie

 1. Amos 1:1 Tekoa was a small town in Judah about 10 miles south of Jerusalem.
 2. Amos 1:1 Amos was from the Southern Kingdom, Judah, but his message of divine judgment was primarily directed to the Northern Kingdom, Israel.
 3. Amos 1:4 Hazael ruled from Damascus (842-796 b.c.) as king of Aram (Syria). He was an important official in the court of Hadadezer whom he assassinated and then succeeded.
 4. Amos 1:4 Ben-hadad succeeded his father and ruled from 796-775 b.c.
 5. Amos 1:5 Perhaps back to the homeland of the Arameans (Syrians). Its location is uncertain.
 6. Amos 1:13 Descendants of Ben-ammi, the son born to Lot and his younger daughter (Gen 19:30-38).