Nouă Traducere În Limba Română

3 Ioan

Bătrânul[a], către preaiubitul Gaius, pe care-l iubesc în adevăr.

Preaiubitule, mă rog să-ţi meargă bine în toate şi să fii sănătos, aşa cum îi merge bine sufletului tău. M-am bucurat mult când au venit fraţi şi au depus mărturie cu privire la credincioşia ta faţă de adevăr, şi anume despre cum umbli în adevăr. Nu am bucurie mai mare decât aceasta: să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.

Preaiubitule, tu faci cu credincioşie ceea ce lucrezi pentru fraţi, şi chiar pentru străini. Ei au depus mărturie înaintea bisericii cu privire la dragostea ta. Şi bine vei face să-i trimiţi mai departe în drumul lor, într-un mod vrednic de Dumnezeu. Căci ei şi-au început călătoria de dragul Numelui Lui fără să primească nimic de la neamuri[b]. Noi deci suntem datori să sprijinim astfel de oameni, ca să fim conlucrători cu adevărul.

Am scris ceva bisericii, dar Diotrefus, căruia îi place să fie primul între ei, nu ne bagă în seamă. 10 De aceea, dacă vin, îi voi reaminti faptele pe care le face, căci ne discreditează prin vorbe rele. Şi nu se mulţumeşte doar cu acestea, dar nu-i primeşte nici pe fraţi, iar pe cei ce vor să facă lucrul acesta îi împiedică şi-i alungă din biserică.

11 Preaiubitule, nu imita răul, ci binele. Cel ce face binele este din Dumnezeu. Cel ce face răul nu L-a văzut pe Dumnezeu. 12 Toţi depun o mărturie bună despre Demetrius, chiar şi adevărul. Dar şi noi depunem mărturie, şi ştii că mărturia noastră este adevărată.

13 Aveam multe să-ţi scriu, dar nu vreau să-ţi scriu cu cerneală şi condei, 14 ci sper să te văd curând şi atunci vom vorbi gură către gură. 15 Pace ţie! Prietenii de aici te salută. Salută-i pe prietenii de acolo, pe fiecare pe nume.

Notas al pie

  1. 3 Ioan 1:1 Sau : Prezbiterul
  2. 3 Ioan 1:7 Lit.: de la păgâni (sau: de la necredincioşi)

Священное Писание (Восточный Перевод)

3 Иохана

Приветствие

От старейшины[a] дорогому Гаю, которого я люблю как пребывающего в истине.

Дорогой друг, я молюсь, чтобы всё у тебя было благополучно и чтобы ты был здоров телом так же, как благополучна твоя душа. Меня очень обрадовало, что приходившие братья свидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, чем слышать о том, что мои дети ходят в истине.

Поощрение Гая и упрёк Диотрефу

Дорогой друг, ты верен во всём, что бы ты ни делал для братьев по вере, даже если они незнакомы тебе лично. Они засвидетельствовали о твоей любви здесь, перед собранием верующих, и будет хорошо, если ты поможешь им продолжить путешествие. Сделай это так, как подобает перед Всевышним. Они ради имени Исы отправились в путь, ничего не взяв у неверующих. Мы должны поддерживать таких людей, чтобы содействовать распространению истины.

Я написал общине, но Диотреф, который любит у них главенствовать, не принимает нас. 10 Если я приду, то расскажу, чем он занимается, распространяя о нас злые слова. Мало этого, он сам отказывается принимать братьев, запрещает это другим и выгоняет из общины тех, кто хочет это делать.

11 Дорогой друг, не подражай злу, но подражай добру. Кто делает добро, тот от Всевышнего, а кто делает зло, тот Всевышнего не видел. 12 Все хорошо говорят о Деметире, то же говорит и сама истина. Мы и сами тому свидетели, и ты знаешь, что наше свидетельство верно.

Заключение

13 Ещё о многом я хотел бы тебе сказать, но не буду доверять это чернилам и перу. 14 Я надеюсь скоро тебя увидеть, и тогда мы поговорим лично.

15 Мир тебе. Твои друзья передают тебе привет. Привет всем нашим друзьям, каждому лично.

Notas al pie

  1. 1:1 Или: «От старца».