Nouă Traducere În Limba Română

3 Ioan

Bătrânul[a], către preaiubitul Gaius, pe care-l iubesc în adevăr.

Preaiubitule, mă rog să-ţi meargă bine în toate şi să fii sănătos, aşa cum îi merge bine sufletului tău. M-am bucurat mult când au venit fraţi şi au depus mărturie cu privire la credincioşia ta faţă de adevăr, şi anume despre cum umbli în adevăr. Nu am bucurie mai mare decât aceasta: să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.

Preaiubitule, tu faci cu credincioşie ceea ce lucrezi pentru fraţi, şi chiar pentru străini. Ei au depus mărturie înaintea bisericii cu privire la dragostea ta. Şi bine vei face să-i trimiţi mai departe în drumul lor, într-un mod vrednic de Dumnezeu. Căci ei şi-au început călătoria de dragul Numelui Lui fără să primească nimic de la neamuri[b]. Noi deci suntem datori să sprijinim astfel de oameni, ca să fim conlucrători cu adevărul.

Am scris ceva bisericii, dar Diotrefus, căruia îi place să fie primul între ei, nu ne bagă în seamă. 10 De aceea, dacă vin, îi voi reaminti faptele pe care le face, căci ne discreditează prin vorbe rele. Şi nu se mulţumeşte doar cu acestea, dar nu-i primeşte nici pe fraţi, iar pe cei ce vor să facă lucrul acesta îi împiedică şi-i alungă din biserică.

11 Preaiubitule, nu imita răul, ci binele. Cel ce face binele este din Dumnezeu. Cel ce face răul nu L-a văzut pe Dumnezeu. 12 Toţi depun o mărturie bună despre Demetrius, chiar şi adevărul. Dar şi noi depunem mărturie, şi ştii că mărturia noastră este adevărată.

13 Aveam multe să-ţi scriu, dar nu vreau să-ţi scriu cu cerneală şi condei, 14 ci sper să te văd curând şi atunci vom vorbi gură către gură. 15 Pace ţie! Prietenii de aici te salută. Salută-i pe prietenii de acolo, pe fiecare pe nume.

Notas al pie

  1. 3 Ioan 1:1 Sau : Prezbiterul
  2. 3 Ioan 1:7 Lit.: de la păgâni (sau: de la necredincioşi)

Amplified Bible

3 John

You Walk in the Truth

The elder [of the church addresses this letter] to the beloved and esteemed Gaius, whom I love in truth.

Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health [physically], just as [I know] your soul prospers [spiritually]. For I was greatly pleased when [some of the] brothers came [from time to time] and testified to your [faithfulness to the] truth [of the gospel message], that is, how you are walking in truth. I have no greater joy than this, to hear that my [spiritual] children are living [their lives] in the truth.

Beloved, you are acting faithfully in what you are providing for the brothers, and especially when they are strangers; and they have testified before the church of your love and friendship. You will do well to [assist them and] send them on their way in a manner worthy of God. For these [traveling missionaries] went out for the sake of the Name [of Christ], accepting nothing [in the way of assistance] from the Gentiles. So we ought to support such people [welcoming them as guests and providing for them], so that we may be fellow workers for the truth [that is, for the gospel message of salvation].

I wrote something to the church; but Diotrephes, who loves to put himself first, does not accept what we say and refuses to recognize my authority. 10 For this reason, if I come, I will call attention to what he is doing, unjustly accusing us with wicked words and unjustified charges. And not satisfied with this, he refuses to receive the [missionary] brothers himself, and also forbids those who want to [welcome them] and puts them out of the church.

11 Beloved, do not imitate what is evil, but [imitate] what is good. The one who practices good [exhibiting godly character, moral courage and personal integrity] is of God; the one who practices [or permits or tolerates] evil has not seen God [he has no personal experience with Him and does not know Him at all]. 12 Demetrius has received a good testimony and commendation from everyone—and from the truth [the standard of God’s word] itself; and we add our testimony and speak well of him, and you know that our testimony is true.

13 I had many things [to say when I began] to write to you, but I prefer not to put it down with pen (reed) and [a]black (ink); 14 but I hope to see you soon, and we will speak [b]face to face.

15 Peace be to you. The friends [here] greet you. Greet the friends [personally] by name.

Notas al pie

  1. 3 John 1:13 A mixture of water, charcoal, and gum resin used for writing.
  2. 3 John 1:14 Lit mouth to mouth.