Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 4:1-22

1Te rog fierbinte1 Vezi nota de la 2:14. înaintea lui Dumnezeu și a lui Cristos Isus, Care urmează să judece viii și morții, și ținând seama de venirea Lui și Împărăția1, 18 Împărăția (lui Dumnezeu) reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor. Lui: 2predică Cuvântul, fii pregătit la momentul potrivit sau la cel nepotrivit, corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura! 3Căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdile auzul. 4Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. 5Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește‑ți slujba!

6Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură6 Vezi Ex. 29:38-40., și vremea plecării mele este aproape. 7M‑am luptat lupta cea bună, mi‑am sfârșit alergarea, am păzit credința. 8De acum înainte îmi este păstrată coroana dreptății, pe care mi‑o va da Domnul, Judecătorul cel Drept, în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui.

Instrucțiuni personale

9Străduiește‑te să vii la mine cât de repede! 10Demas, din dragoste pentru veacul de acum, m‑a părăsit și s‑a dus la Tesalonic. Crescens s‑a dus în Galatia, iar Titus în Dalmația10 Provincie romană (numită și Iliria), situată în partea de E și NE a Mării Adriatice, în nordul provinciei Macedonia.. 11Numai Luca este cu mine. Ia‑l pe Marcu și adu‑l cu tine, pentru că îmi este de folos în slujire. 12Pe Tyhikos l‑am trimis la Efes. 13Când vii, adu și mantaua pe care am lăsat‑o în Troa, la Karpos, precum și sulurile, mai ales13 Sau: și anume. pergamentele.

14Alexandru, căldărarul, mi‑a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. 15Păzește‑te și tu de el, pentru că s‑a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre.

16La primul meu răspuns de apărare, nimeni nu a stat alături de mine, ci toți m‑au părăsit. Să nu li se ia în considerare lucrul acesta! 17Însă Domnul a stat lângă mine și m‑a întărit, pentru ca, prin mine, proclamarea Evangheliei să fie dusă la îndeplinire și toate neamurile s‑o audă. Și am fost scăpat din gura leului17 Cel mai probabil Pavel folosește aici un limbaj figurat. El era cetățean roman și nu putea fi condamnat să fie aruncat la lei.! 18Domnul mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui pentru Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

19Salută‑i pe Prisca19 În Faptele Apostolilor, Luca folosește diminutivul, Priscila, pe când Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca. și Akyla și pe cei din casa lui Onisifor! 20Erastos a rămas în Corint, iar pe Trofimos l‑am lăsat bolnav în Milet. 21Străduiește‑te să vii înainte de iarnă. Eubulos, Pudens, Linus, Claudia și toți frații te salută.

22Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Тиметею 4:1-22

1Перед Всевышним и Исо Масехом, Который будет судить живых и мёртвых, когда вернётся, чтобы править как Царь, я заклинаю тебя: 2возвещай слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. 3Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. 4Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. 5Но ты во всём будь трезв, переноси трудности, совершай труд возвещающего Радостную Весть, исполняй своё служение.

6А моя жизнь уже проливается как жертвенное возлияние4:6 Жертвенное возлияние – иллюстрация, понятная как иудеям, так и язычникам: на жертвенник возливали вино, воду и др. как дар Всевышнему или языческим богам (см. Нач. 35:14; Исх. 29:40-41; Чис. 15:1-10; Иер. 7:18)., и мне осталось совсем немного. 7Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру, 8и сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Повелитель, праведный Судья, даст мне в день Его возвращения, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает Его прихода.

Личные советы и просьбы

9Постарайся прийти ко мне поскорей, 10потому что Димас оставил меня. Он предпочёл блага этого мира и ушёл в Фессалоники; Крейск ушёл в Галатию, а Тит – в Далматию. Со мной остался один лишь Луко. 11Возьми и приведи с собой Марка, он хорошо помогает мне в моём служении. 12Тихика Я послал в Эфес. 13Когда будешь идти ко мне, принеси, пожалуйста, мой плащ, я оставил его в Троаде у Карпа, и захвати книги, особенно написанные на пергаменте.

14Кузнец Искандар причинил мне много вреда. Вечный Повелитель Сам воздаст ему по его делам4:14 См. 2 Цар. 3:39; Мудр. 24:12.. 15Ты тоже остерегайся его, потому что он сильно противился тому, о чём мы возвещаем.

16Когда я в первый раз выступал в свою защиту на суде, никто не пришёл, чтобы меня поддержать, все меня оставили. Пусть это не будет вменено им в вину. 17Но Повелитель был рядом со мной и дал мне силы возвещать Радостную Весть так, чтобы её могли услышать все язычники и чтобы я был избавлен от неминуемой смерти4:17 От неминуемой смерти – букв.: «из львиной пасти». Это выражение уходит своими корнями в Книгу Пророков (см. Дон. 6:21-23), но в этом контексте его нужно понимать как метафору смертельной опасности.. 18Повелитель и в дальнейшем избавит меня от всякого зла и спасёт для Своего Небесного Царства. Пусть же Ему будет слава вовеки! Аминь.

Заключительные приветствия

19Передай привет Прискилле и Акиле, а также семье Онисифора. 20Эраст остался в Коринфе, а Трофима я оставил в Милете больного. 21Постарайся прибыть сюда до зимы. Тебе передают привет Эвбул, Пуд, Лин, Клавдия и все братья.

22Пусть Повелитель будет с твоим духом. Благодать с вами.