Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 2:1-26

1Așadar, tu, copilul meu, întărește‑te în harul care este în Cristos Isus. 2Și ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere, care să fie în stare să‑i învețe pe alții. 3Ia parte la suferință împreună cu mine, ca un bun soldat al lui Cristos Isus! 4Nimeni care slujește ca soldat nu se încurcă cu treburile vieții, ca astfel să placă celui ce strânge o armată. 5Dacă cineva participă la competiție5 Pavel folosește, în cazul de față, un termen tehnic (athleo), ceea ce arată că era un foarte bun cunoscător al jocurilor sportive. Educat fiind într‑o școală în care se practicau și metodele de învățare grecești, se poate să fi practicat atletismul și luptele. Verbul athleo se referă la ansamblul de probe, lupte și teste fizice care erau parte din competiții., nu este încununat dacă nu participă după reguli. 6Fermierul care se ostenește trebuie să aibă primul parte din roade. 7Înțelege ce‑ți spun! Domnul îți va da pricepere în toate.

8Adu‑ți aminte de Isus Cristos, din sămânța lui David, Care a fost înviat dintre cei morți, potrivit cu Evanghelia mea, 9pentru care sufăr până acolo încât sunt legat ca un răufăcător. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să ajungă la mântuirea care, împreună cu slava veșnică, este în Cristos Isus. 11Acest cuvânt este vrednic de încredere:

„Căci, dacă am murit împreună cu El,

vom și trăi împreună cu El.

12Dacă răbdăm,

vom și domni împreună cu El.

Dacă ne lepădăm de El,

și El Se va lepăda de noi.

13Dacă suntem necredincioși,

El rămâne credincios,

pentru că nu Se poate nega pe Sine.“

Un lucrător după voia lui Dumnezeu

14Amintește‑le aceste lucruri! Roagă‑i fierbinte14 Lit.: Mărturisește (fierbinte). Termenul diamartyromai este compus din verbul care înseamnă a mărturisi și un preverb care dă o valoare intensivă expresiei. Această expresie semnifică mai mult decât o rugăminte puternică. Dumnezeu Însuși va fi chemat ca martor la ceea ce Timotei este îndemnat de Pavel să le ceară cu tărie credincioșilor. Vezi și 4:1. înaintea lui Dumnezeu, să nu se certe cu privire la cuvinte, pentru că aceasta nu este de niciun folos, ci duce la pieirea celor ce ascultă. 15Străduiește‑te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat15 Gr.: dokimos, care, pe lângă sensul redat în text, înseamnă și: testat, aprobat., ca un lucrător care nu are de ce să‑i fie rușine, care explică drept Cuvântul adevărului. 16Evită vorbăriile goale și lumești, căci cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre neevlavie, 17iar cuvântul lor se va împrăștia precum cangrena. Dintre aceștia sunt și Hymenaios și Filetos, 18care s‑au abătut de la adevăr, spunând că învierea a avut deja loc18 Comentatorii au sugerat mai multe posibile variante ale acestei învățături false: (1) ea promova faptul că învierea a fost doar una spirituală, și nicidecum fizică; (2) ea învăța că învierea este obținerea vieții spirituale când omul își mărturisește credința; (3) ea sugera implicit că nu va fi nicio înviere viitoare a trupului; (4) cei ce promovau această erezie echivalau învierea cu ceea ce Pavel învăța despre moartea și învierea noastră spirituală împreună cu Cristos (vezi Rom. 6:1-11 și Col. 2:20–3:4); (5) ea învăța că singura „înviere“ pe care omul o poate obține este cunoașterea lucrurilor divine. și răsturnând astfel credința unora. 19Cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne tare, având sigiliul aceasta: „Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui“19 Pavel citează din Num. 16:5 în versiunea LXX, singura diferență fiind aceea că LXX redă Dumnezeu în loc de Domnul. și „Oricine rostește Numele Domnului trebuie să se depărteze de nedreptate.“19 Sursa din care citează Pavel rămâne necunoscută. Citatul se aseamănă într‑o mică măsură cu textul din Is. 52:11.

20Într‑o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de necinste. 21Așadar, dacă cineva se curățește de acestea21 Cu referire la cele menționate în v. 14-19., va fi un vas de cinste, sfințit și folositor Stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună.

22Fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei care‑L cheamă pe Domnul dintr‑o inimă curată. 23Evită controversele nebunești și prostești, știind că ele dau naștere la certuri! 24Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să dea învățătură, îngăduitor, 25corectându‑i25 Sau: disciplinându‑i. cu blândețe pe cei ce se împotrivesc, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința și25 Lit.: spre. cunoașterea adevărului 26și își vor veni în fire, scăpând din capcana diavolului26 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator., în care au fost prinși ca să‑i facă voia.

Japanese Contemporary Bible

テモテへの手紙Ⅱ 2:1-26

2

キリストの力で強くなる

1私の子テモテよ。キリスト・イエスから力をいただいて、強くなりなさい。 2なぜなら、あなたには、多くの証人の前で私から聞いたことを、ほかの人に伝える使命があるからです。この偉大な真理を、信頼のおける人、すなわち自分が信じるだけでなく、人にも伝えることのできる人に教えなさい。

3キリスト・イエスのりっぱな兵士(働き手)として、私と苦しみを共にしてください。 4キリストの兵士となった以上、この世のさまざまな事に心を奪われていてはなりません。そんなことでは、キリストの兵の一員にしてくださった方を悲しませるだけです。 5ルールに違反した競技者が失格し、賞を得ることができないのと同様に、主の仕事に携わる人も、主の規則に従わなければなりません。 6身を粉にして働いた農夫が、多くの収穫をあげるのは当然です。ですから、あなたも一生懸命働きなさい。 7いま挙げた例をよく考えなさい。主は、私が言っていることを理解する力を、必ずあなたに与えてくださいます。

8イエス・キリストが、人間としてダビデ王の家系から生まれ、同時にまた神であること〔それは、死者の中からの復活という事実によって証明されました〕を、いつも覚えていなさい。 9私が今こんな目に会い、犯罪者のように牢獄に放り込まれているのは、ほかでもなく、このすばらしい真理を人々に伝えたからです。しかし、私は鎖でつながれていても、神のことばはつながれてはいません。 10私は喜んで、どんな苦しみも耐え忍びます。それは、神に選ばれた人に、キリスト・イエスの救いと永遠の栄光とをもたらすためです。

11私は次の真理を知っているので、慰められます。すなわち、キリストのために苦しみを受けて死ぬ時が、天で、キリストと共に生きる時の始まりを意味するということです。 12もしも、主に仕える現状をつらいと思うことがあれば、いつの日か必ず主と共に王座につき、共に治めるようになることを思い起こして励みなさい。もし、私たちが苦しみに耐えかねて、キリストを拒むようなことがあれば、キリストも、私たちを拒まれるに違いありません。 13しかしたとえ、信仰をなくしたかと思えるほど私たちが弱くなっても、キリストは真実を貫き、私たちを助けてくださいます。私たちは主の一部分になっているので、切り捨てられることはないのです。そして、主はいつも約束を果たしてくださいます。

むなしい議論はしない

14このすばらしい事実を、人々の心にしっかり植えつけなさい。そして、つまらない問題で論争するのを、主の名によって禁じなさい。そのような論争は混乱を招くだけで、百害あって一利なしだからです。 15あなたは、神から、「よくやった」とおほめのことばがいただけるように、熱心に励みなさい。神があなたの仕事ぶりを評価される時、胸を張っていられるような働き手になりなさい。そのために、聖書が教えていること、意味することを学びなさい。 16人々を憎しみの渦に巻き込むような、俗悪で無益な議論を避けなさい。 17それは火のようにどんどん燃え広がって、人々を傷つけるばかりです。ヒメナオとピレトは、まさしくこの種の人間です。 18彼らは真理の道を踏みはずし、死者の復活など、もう起きたことだとして偽りの教えを言い広め、ある人々の信仰をだいなしにしています。

19しかし神の真理は、巨大な岩のようにしっかり立っていて、だれも揺るがすことはできません。この土台となる石には、次のようなことばが刻まれています。「主は、真に自分に属する者を知っておられる。」また、「主を告白するすべての人は、悪から遠ざかりなさい。」 20裕福な家では、金銀の高価な器だけでなく、木や土の粗末な器も備えてあります。高価な器は客をもてなすために使い、粗末な器は台所用か残飯入れに使います。 21罪を離れて自分をきよく保っているなら、キリストの最高の目的のために用いていただける器になれるでしょう。 22若い時の情欲を避け、それから遠ざかりなさい。反対に、いつも正しいことをしたいという気持ちをいだいていなさい。信仰と愛とを保ち、純粋な心で主を愛している人々とのつき合いを、大切にしなさい。

23くり返しますが、人々の心を乱し、怒らせるだけの論争をしないように注意しなさい。 24クリスチャンは争ってはなりません。過ちを犯している人を、やさしく忍耐をもって正すことができるようになりなさい。 25真理に逆らう人たちを、謙遜な心で教えさとしなさい。おだやかに、思いやりをもって話せば、神の助けによって、その人はまちがった考え方を改め、真理を悟るかもしれません。 26そうして目ざめた人たちは、罪の奴隷として思うままにあやつる悪魔のわなから逃れ、神のみこころに従うようになるでしょう。