Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 1

1Pavel, Silvanus[a] şi Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Cristos: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Mulţumiri şi rugăciuni

Suntem datori să-I mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, întrucât credinţa voastră creşte foarte mult, şi dragostea voastră unii faţă de alţii sporeşte în fiecare dintre voi. De aceea, noi înşine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, datorită răbdării şi credinţei voastre în toate persecuţiile şi necazurile pe care le înduraţi. Aceasta este dovada faptului că judecata lui Dumnezeu este dreaptă, iar voi veţi fi consideraţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu[b], pentru care şi suferiţi. Este drept din partea lui Dumnezeu să aducă suferinţă peste cei care vă fac să suferiţi şi să-i învioreze pe cei care suferă, – atât pe voi, cât şi pe noi –, atunci când Se va arăta din cer Domnul Isus cu îngerii Lui puternici, într-o flacără de foc, pentru a-i pedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de Evanghelia[c] Domnului nostru Isus. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veşnice şi vor fi despărţiţi de prezenţa Domnului şi de slava puterii Lui, 10 în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit de către sfinţii Săi şi admirat de către toţi cei ce au crezut; căci mărturia noastră faţă de voi a fost crezută. 11 Tocmai de aceea ne rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa şi, prin puterea Lui, să împlinească orice dorinţă bună a voastră şi orice lucrare pornită din credinţă, 12 astfel încât Numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi, iar voi în El, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos[d].

Notas al pie

  1. 2 Tesaloniceni 1:1 O variantă a numelui Silas
  2. 2 Tesaloniceni 1:5 Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor
  3. 2 Tesaloniceni 1:8 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
  4. 2 Tesaloniceni 1:12 Sau: harul Dumnezeului şi Domnului nostru, Isus Cristos

New Living Translation

2 Thessalonians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, Silas,[a] and Timothy.

We are writing to the church in Thessalonica, to you who belong to God our Father and the Lord Jesus Christ.

May God our Father[b] and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Encouragement during Persecution

Dear brothers and sisters,[c] we can’t help but thank God for you, because your faith is flourishing and your love for one another is growing. We proudly tell God’s other churches about your endurance and faithfulness in all the persecutions and hardships you are suffering. And God will use this persecution to show his justice and to make you worthy of his Kingdom, for which you are suffering. In his justice he will pay back those who persecute you.

And God will provide rest for you who are being persecuted and also for us when the Lord Jesus appears from heaven. He will come with his mighty angels, in flaming fire, bringing judgment on those who don’t know God and on those who refuse to obey the Good News of our Lord Jesus. They will be punished with eternal destruction, forever separated from the Lord and from his glorious power. 10 When he comes on that day, he will receive glory from his holy people—praise from all who believe. And this includes you, for you believed what we told you about him.

11 So we keep on praying for you, asking our God to enable you to live a life worthy of his call. May he give you the power to accomplish all the good things your faith prompts you to do. 12 Then the name of our Lord Jesus will be honored because of the way you live, and you will be honored along with him. This is all made possible because of the grace of our God and Lord, Jesus Christ.[d]

Notas al pie

  1. 1:1 Greek Silvanus, the Greek form of the name.
  2. 1:2 Some manuscripts read God the Father.
  3. 1:3 Greek Brothers.
  4. 1:12 Or of our God and our Lord Jesus Christ.