Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 1:1-12

1Pavel, Silvanus1 O variantă a numelui Silas. și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Cristos: 2har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumiri și rugăciuni

3Suntem datori să‑I mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, întrucât credința voastră crește foarte mult, și dragostea fiecăruia dintre voi toți față de ceilalți sporește tot mai mult. 4De aceea, noi înșine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, datorită răbdării4 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții. și credinței voastre în toate persecuțiile și necazurile pe care le îndurați.

5Aceasta este o dovadă a judecății drepte a lui Dumnezeu, astfel încât voi să fiți considerați vrednici de Împărăția lui Dumnezeu5 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor., pentru care și suferiți. 6Căci este drept din partea lui Dumnezeu să‑i răsplătească cu necaz pe cei ce vă necăjesc, 7iar vouă, celor ce sunteți în necaz, să vă dea odihnă împreună cu noi, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, 8într‑o flacără de foc, când El va aduce pedeapsă asupra celor ce nu‑L cunosc pe Dumnezeu și asupra celor ce nu ascultă de Evanghelia8 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. Domnului nostru Isus. 9Ei vor primi9 Lit.: vor plăti. drept pedeapsă o nimicire veșnică, departe de fața Domnului și de slava tăriei Lui, 10în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit printre10 Sau: în. sfinții Săi și privit cu uimire printre toți cei ce au crezut; căci mărturia noastră față de voi a fost crezută.

11Tocmai de aceea ne rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa și să împlinească, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare a credinței, 12astfel încât Numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi, iar voi în El, după harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Cristos.12 Sau: harul Dumnezeului și Domnului nostru, Isus Cristos.

Ang Pulong Sang Dios

2 Tesalonica 1:1-12

1Ako si Pablo, kag kaupod ko si Silas kag si Timoteo. Nagapangamusta kami sa iglesya1:1 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. dira sa Tesalonica, kamo nga ara sa aton Dios nga Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

2Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo. kag paghidaet1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Magabalik si Cristo kag Magahukom

3Mga utod kay Cristo, nagapasalamat kami permi sa Dios tungod sa inyo. Kag dapat gid man nga magpasalamat kami permi sa iya, kay nagadugang pa gid ang inyo pagtuo kay Cristo kag ang inyo paghigugma sa isa kag isa. 4Gani ginapabugal namon kamo sa mga iglesya sang Dios sa iban nga mga lugar. Ginasugid namon sa ila nga bisan ano nga paghingabot kag kabudlayan ang inyo ginaagihan ginabatas ninyo ini kag nagapadayon kamo sa inyo pagtuo.

5Ini nagapamatuod lang nga matarong ang paghukom sang Dios, tungod nga ang mga pag-antos nga inyo ginaagihan para mapaluntad ang paghari sang Dios gamiton niya nga pamatuod nga kamo bagay gid nga masakop sa iya nga paghari. 6Kay kon ano ang matarong amo gid ang himuon sang Dios. Paantuson niya ang mga nagapaantos sa inyo. 7Kag kamo nga nagaantos papahuwayon niya kaupod sa amon. Matabo ini sa pagbalik ni Ginoong Jesus halin sa langit kaupod sang iya gamhanan nga mga anghel. 8Sa iya palibot may nagadabadaba nga kalayo, kag silutan niya ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios kag wala nagatuman sa Maayong Balita parte sa aton Ginoong Jesus. 9Pagasilutan sila sang wala sing katapusan nga kalaglagan, nga nahamulag sa Ginoo kag indi gid nila makita ang iya makatilingala nga gahom. 10Ini matabo sa adlaw nga ang Ginoo magaabot kag dayawon siya sang iya mga katawhan nga wala sing iban kundi ang tanan nga nagtuo sa iya. Kamo mangin kaupod man nila, kay nagtuo kamo sa pulong sang Dios nga amon ginwali sa inyo.

11Amo ini ang kabangdanan nga nagapangamuyo kami permi para sa inyo. Ginapangamuyo namon sa Dios nga buligan niya kamo nga magkabuhi nga bagay bilang iya mga tinawag. Kag ginapangamuyo man namon nga paagi sa iya gahom mahimo ninyo ang tanan nga maayo nga gusto ninyo himuon tungod sa inyo pagtuo. 12Sa sini nga paagi mahatagan ninyo sang kadayawan ang aton Ginoong Jesus, kag kamo dayawon man niya. Ini matabo tungod sa bugay sang aton Dios kag ni Ginoong Jesu-Cristo.