Nouă Traducere În Limba Română

2 Ioan

Bătrânul[a], către aleasa doamnă[b] şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul –, datorită adevărului care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac: harul, îndurarea şi pacea de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus Cristos, Fiul Tatălui, vor fi cu noi, în adevăr şi în dragoste!

M-am bucurat foarte mult că i-am găsit pe unii dintre copiii tăi umblând[c] în adevăr, aşa cum am primit poruncă de la Tatăl.

Acum, te rog, doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci una pe care o aveam de la început: să ne iubim unii pe alţii! Iar dragostea este aceasta: să umblăm[d] potrivit cu poruncile Lui. Aceasta este porunca; aşa cum aţi auzit de la început, să umblaţi[e] în ea! Căci în lume au ieşit mulţi înşelători, care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în trup. Acesta este înşelătorul şi anticristul. Vegheaţi asupra voastră ca să nu pierdeţi lucrurile pentru care am[f] lucrat, ci să primiţi răsplată deplină. Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, nu-L are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învăţătura aceasta Îl are şi pe Tatăl, şi pe Fiul. 10 Dacă vine la voi cineva care nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i spuneţi „Bun venit!“ 11 Căci cel ce-i spune „Bun venit!“ se face părtaş la lucrările lui rele.

12 Am multe să vă scriu, dar n-aş vrea să vi le scriu pe hârtie[g] şi cu cerneală, ci sper să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 13 Copiii surorii tale alese te salută.

Notas al pie

 1. 2 Ioan 1:1 Sau : Prezbiterul
 2. 2 Ioan 1:1 Termenul se poate referi fie la o anumită persoană, fie la o anumită biserică locală (vezi v. 13, surorii tale alese); limbajul epistolei (folosirea persoanei II plural) este în favoarea celei de-a doua interpretări
 3. 2 Ioan 1:4 Sau: trăind
 4. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăim
 5. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăiţi în ascultare de ea
 6. 2 Ioan 1:8 Unele mss conţin: aţi
 7. 2 Ioan 1:12 Făcută din papirus

New Russian Translation

2 John 1

Приветствие

1От старейшины[a] – избранной госпоже[b] и ее детям, которых я люблю как пребывающих в истине, и не только я, но и все, кто знает истину; 2потому что истина эта живет в нас и будет с нами всегда.

3Благодать, милость и мир будут с нами в истине и любви от Бога Отца и от Иисуса Христа, Его Сына.

Повеление о любви

4Меня очень радует, что среди твоих детей есть ходящие в истине, как нам повелел Отец.

5И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было у нас с самого начала: будем любить друг друга. 6И любовь эта заключается в том, чтобы мы соблюдали Его повеления. Вы с самого начала слышали Его повеление, по нему и поступайте.

Оставайтесь верными Христу

7Много обманщиков вышло в мир, не признающих, что Иисус Христос пришел в человеческом теле[c]. Такой человек – обманщик и антихрист. 8Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего мы трудились[d], но чтобы получить полную награду. 9Кто не живет согласно учению Христа, но идет иным путем, тот не имеет в себе Бога. Но тот, кто остается верным Его учению, имеет в себе и Отца, и Сына. 10Если кто-либо приходит к вам и приносит не это учение, того вы не должны принимать в дом и приветствовать его. 11Кто приветствует такого человека, тот становится соучастником в его злых делах.

12О многом еще я хотел бы вам сказать, но я не хочу доверять это бумаге и чернилам. Я надеюсь скоро быть у вас и лично поговорить с вами, чтобы наша радость[e] была полной.

13Привет тебе от детей твоей избранной сестры[f].

Notas al pie

 1. 1:1 Или: «от старца».
 2. 1:1 Под госпожой, возможно, имеется в виду не какая-то женщина, а поместная церковь. Под детьми, в таком случае, подразумеваются ее члены.
 3. 1:7 Букв.: «во плоти».
 4. 1:8 В ряде древних рукописей: «вы трудились».
 5. 1:12 В ряде древних рукописей: «ваша радость».
 6. 1:13 Под сестрой, возможно, подразумевается родственная церковь, от членов которой Иоанн передает привет.