Nouă Traducere În Limba Română

2 Ioan

Bătrânul[a], către aleasa doamnă[b] şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul –, datorită adevărului care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac: harul, îndurarea şi pacea de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus Cristos, Fiul Tatălui, vor fi cu noi, în adevăr şi în dragoste!

M-am bucurat foarte mult că i-am găsit pe unii dintre copiii tăi umblând[c] în adevăr, aşa cum am primit poruncă de la Tatăl.

Acum, te rog, doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci una pe care o aveam de la început: să ne iubim unii pe alţii! Iar dragostea este aceasta: să umblăm[d] potrivit cu poruncile Lui. Aceasta este porunca; aşa cum aţi auzit de la început, să umblaţi[e] în ea! Căci în lume au ieşit mulţi înşelători, care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în trup. Acesta este înşelătorul şi anticristul. Vegheaţi asupra voastră ca să nu pierdeţi lucrurile pentru care am[f] lucrat, ci să primiţi răsplată deplină. Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, nu-L are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învăţătura aceasta Îl are şi pe Tatăl, şi pe Fiul. 10 Dacă vine la voi cineva care nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i spuneţi „Bun venit!“ 11 Căci cel ce-i spune „Bun venit!“ se face părtaş la lucrările lui rele.

12 Am multe să vă scriu, dar n-aş vrea să vi le scriu pe hârtie[g] şi cu cerneală, ci sper să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 13 Copiii surorii tale alese te salută.

Notas al pie

  1. 2 Ioan 1:1 Sau : Prezbiterul
  2. 2 Ioan 1:1 Termenul se poate referi fie la o anumită persoană, fie la o anumită biserică locală (vezi v. 13, surorii tale alese); limbajul epistolei (folosirea persoanei II plural) este în favoarea celei de-a doua interpretări
  3. 2 Ioan 1:4 Sau: trăind
  4. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăim
  5. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăiţi în ascultare de ea
  6. 2 Ioan 1:8 Unele mss conţin: aţi
  7. 2 Ioan 1:12 Făcută din papirus

New American Standard Bible

2 John

Walk According to His Commandments

The elder to the chosen lady and her children, whom I love in truth; and not only I, but also all who know the truth, for the sake of the truth which abides in us and will be with us forever: Grace, mercy and peace will be with us, from God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

I was very glad to find some of your children walking in truth, just as we have received commandment to do from the Father. Now I ask you, lady, not as though I were writing to you a new commandment, but the one which we have had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it.

For many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. This is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves, that you do not lose what we have accomplished, but that you may receive a full reward. [a]Anyone who [b]goes too far and does not abide in the teaching of Christ, does not have God; the one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. 10 If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house, and do not give him a greeting; 11 for the one who gives him a greeting participates in his evil deeds.

12 Though I have many things to write to you, I do not want to do so with paper and ink; but I hope to come to you and speak face to face, so that [c]your joy may be made full.

13 The children of your chosen sister greet you.

Notas al pie

  1. 2 John 1:9 Lit Everyone
  2. 2 John 1:9 Lit goes on ahead
  3. 2 John 1:12 One early ms reads our