Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 17

Domnia lui Iehoşafat peste Iuda

1În locul lui Asa a domnit fiul său Iehoşafat. El s-a întărit împotriva lui Israel. A pus trupe în toate cetăţile fortificate ale lui Iuda şi a plasat garnizoane atât în Iuda, cât şi în cetăţile lui Efraim, care fuseseră cucerite de tatăl său, Asa. Domnul a fost cu Iehoşafat, căci el a umblat în cele dintâi căi ale strămoşului său David şi nu a căutat pe baali[a], ci L-a căutat pe Dumnezeul strămoşului său şi a urmat poruncile Lui, fără să săvârşească faptele lui Israel. Domnul a întărit regatul sub conducerea lui. Toţi cei din Iuda îi aduceau daruri lui Iehoşafat şi el a avut parte de multă bogăţie şi slavă. Inima lui a fost plină de râvnă pentru căile Domnului, îndepărtând din Iuda chiar şi înălţimile şi aşerele.

În al treilea an al domniei sale, Iehoşafat i-a trimis în cetăţile lui Iuda pe Ben-Hail, pe Obadia, pe Zaharia, pe Netanel şi pe Micaia, căpeteniile sale, ca să înveţe poporul. Împreună cu ei erau următorii leviţi: Şemaia, Netania, Zebadia, Asael, Şemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia şi Tob-Adonia, precum şi preoţii Elişama şi Iehoram. Ei au învăţat pe cei din Iuda din Cartea Legii Domnului, pe care o aveau cu ei. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda şi au învăţat poporul. 10 Groaza Domnului a venit peste toate regatele ţărilor din jurul lui Iuda, astfel că ele nu s-au războit cu Iehoşafat. 11 Nişte filisteni i-au adus lui Iehoşafat daruri şi un tribut în argint, iar nişte arabi i-au adus turme: şapte mii şapte sute de berbeci şi şapte mii şapte sute de ţapi.

12 Iehoşafat a ajuns pe culmea cea mai înaltă a măririi. El a zidit în Iuda fortăreţe şi cetăţi pentru provizii. 13 Avea multe proprietăţi în cetăţile lui Iuda. La Ierusalim avea ostaşi, luptători viteji. 14 Iată numărul lor, potrivit familiilor lor: din Iuda, căpetenii peste mii erau următorii: căpetenia Adna, însoţit de trei sute de mii[b] de războinici viteji; 15 alături de el era căpetenia Iohanan, însoţit de două sute optzeci de mii de oameni, 16 şi Amasia, fiul lui Zicri, un voluntar în slujba Domnului, însoţit de două sute de mii de războinici viteji; 17 din Beniamin erau următorii: Eliada, un războinic viteaz, însoţit de două sute de mii de oameni înarmaţi cu arcuri şi scuturi; 18 alături de el era Iehozabad, însoţit de o sută optzeci de mii de oameni înarmaţi pentru război. 19 Aceştia erau cei aflaţi în slujba regelui, în afară de cei puşi de rege în cetăţile fortificate de pe tot cuprinsul lui Iuda.

Notas al pie

  1. 2 Cronici 17:3 Baal era zeul canaanit al fertilităţii care putea avea diferite aspecte regionale; peste tot în carte
  2. 2 Cronici 17:14 Sau: unităţi; şi în vs. 15, 16, 17, 18

O Livro

2 Crônicas 17

Jeosafá é rei de Judá

11/2 Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e mobilizou-se para a guerra contra Israel. Pôs guarnições militares em todas as cidades fortificadas de Judá, em vários outros pontos, através do seu território e também nas povoações de Efraim que seu pai conquistara.

3/4 O Senhor estava com Jeosafá, porque andou nos caminhos rectos dos primeiros tempos do reinado do seu pai, e não prestou culto aos ídolos. Obedeceu aos mandamentos do Deus do seu pai inteiramente, ao contrário do que acontecia além fronteiras com Israel. Por isso o Senhor fortaleceu a sua posição como rei de Judá. Todo o povo cooperou, pagando as suas taxas. Em consequência tornou-se muito rico e muito popular. Andou sem hesitação alguma nos caminhos do Senhor — derrubou os altares pagãos sobre as elevações e destruiu os ídolos de Asera nos bosques.

7/8 No terceiro ano do seu reinado iniciou um vasto programa de educação religiosa. Para isso mandou os principais responsáveis da administração pública como professores para todas as cidades de Judá. Eram eles Bene-Hail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Também enviou levitas para esse efeito: Semaías, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jónatas, Adonias, Tobias e Tobe-Adonias. Foram enviados igualmente os sacerdotes Elisama e Jeorão. Levaram cópias do Livro da Lei do Senhor para as cidades de Judá, a fim de com ele ensinarem a palavra de Deus ao povo.

10/11 Então o temor do Senhor caiu sobre os reinos vizinhos, de tal forma que todos eles se abstiveram de declarar guerra ao rei Jeosafá. Até alguns filisteus chegaram mesmo a trazer-lhe presentes e um tributo anual. Os árabes ofertaram-lhes sete mil e setecentos carneiros e um número igual de bodes.

12 Foi assim que Jeosafá se engrandeceu em extremo; e construiu fortalezas e povoações de reabastecimento por toda a terra de Judá. 13/18 Também o seu programa de obras públicas foi bastante intenso. Tinha um exército muito grande, estacionado em Jerusalém, a capital. Trezentos mil soldados estavam sob o comando do general Adna. Na hierarquia do comando vinha a seguir Joanã, com uma divisão de duzentos e oitenta mil homens. Depois, Amasias (filho de Zicri), um homem de grande consagração ao Senhor, que tinha a seu cargo duzentos mil soldados. Benjamim forneceu duzentos mil homens equipados com arcos e escudos, sob o comando de Eliada, um grande general. O segundo, de Benjamim, era Jeozabade, comandando cento e oitenta mil homens bem treinados para a guerra. 19 Eram tropas que estacionavam em Jerusalém, para além das que o rei colocara nas cidades fortificadas, por toda a terra de Judá.