Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 1

Prima vedenie a lui Solomon

1Solomon, fiul lui David, şi-a întărit domnia, iar Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el, înălţându-l nespus de mult. Solomon a vorbit întregului Israel – conducătorilor peste mii şi peste sute, judecătorilor, tuturor prinţilor lui Israel şi căpeteniilor de familii – după care Solomon împreună cu întreaga adunare s-au dus pe înălţimea de la Ghivon. Acolo se afla Cortul Întâlnirii lui Dumnezeu, pe care Moise, robul Domnului, îl făcuse în pustie. Chivotul lui Dumnezeu fusese luat de David din Chiriat-Iearim şi dus în locul pe care David i-l pregătise, căci el îi întinsese un cort la Ierusalim. Însă altarul de bronz pe care-l făcuse Beţalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, se afla înaintea Tabernaculului Domnului. Solomon şi adunarea L-au căutat pe Domnul înaintea acestui altar. Solomon s-a dus înaintea Domnului, acolo, la altarul de aramă, la Cortul Întâlnirii, şi a adus pe el o mie de arderi de tot. În noaptea aceea, Dumnezeu i S-a arătat lui Solomon şi i-a zis:

– Cere-Mi orice vrei să-ţi dau!

– Tu ai arătat o mare îndurare[a] faţă de tatăl meu, David, I-a răspuns Solomon lui Dumnezeu, şi m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, întăreşte promisiunea pe care i-ai făcut-o tatălui meu, David, căci Tu m-ai pus să domnesc peste un popor numeros ca pulberea pământului. 10 De aceea dă-mi înţelepciune şi cunoştinţă ca să pot conduce poporul acesta, căci cine poate judeca[b] acest popor al Tău atât de numeros?

11 Dumnezeu i-a răspuns lui Solomon:

– Pentru că aceasta a fost dorinţa inimii tale şi nu ai cerut nici bogăţie, nici belşug, nici faimă, nici moartea duşmanilor tăi şi nici o viaţă lungă, ci ai cerut înţelepciune şi cunoştinţă pentru a-Mi putea judeca poporul peste care te-am pus să domneşti, 12 înţelepciunea şi cunoştinţa îţi sunt date. Mai mult, îţi voi da asemenea bogăţii, belşug şi faimă, cum nu s-a mai văzut la nici unul din regii care au trăit înaintea ta şi nici nu se va mai vedea la nimeni după tine.

13 După aceea, Solomon a plecat de la înălţimea din Ghivon, unde se afla Cortul Întâlnirii, s-a întors la Ierusalim şi a domnit peste Israel.

Administrarea imperiului de către Solomon

14 Solomon a adunat care şi cai; avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de cai[c] pe care îi ţinea în cetăţile pentru care, precum şi împreună cu el la Ierusalim. 15 Regele a făcut ca argintul şi aurul să fie la fel de obişnuite în Ierusalim precum pietrele, iar cedrii la fel de numeroşi precum sicomorii de pe dealuri[d]. 16 Caii lui Solomon erau aduşi din Egipt[e] şi din Kue[f]; negustorii regelui îi cumpărau din Kue pe un preţ stabilit. 17 Ei cumpărau un car din Egipt cu şase sute de şecheli[g] de argint, iar un cal cu o sută cincizeci de şecheli[h]. De asemenea, ei vindeau cai şi care tuturor regilor hitiţilor şi regilor Aramului.

Notas al pie

 1. 2 Cronici 1:8 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
 2. 2 Cronici 1:10 Cu sensul de a conduce, a cârmui; şi în v. 11
 3. 2 Cronici 1:14 Sau: călăreţi
 4. 2 Cronici 1:15 Sau: din Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 5. 2 Cronici 1:16 Sau: din Muzur sau Musri, în Capadocia (Asia Mică)
 6. 2 Cronici 1:16 Probabil Cilicia, în Asia Mică
 7. 2 Cronici 1:17 Aproximativ 7 kg
 8. 2 Cronici 1:17 Aproximativ 2 kg

New Russian Translation

2 Chronicles 1

Просьба Соломона о мудрости

(3 Цар. 3:4-15)

1Соломон, сын Давида, прочно утвердился в своем царстве, и Господь, его Бог, был с ним и необыкновенно возвеличил его.

2Соломон собрал весь Израиль – тысячников и сотников, судей и всех вождей всего Израиля, глав семейств. 3Во главе этого собрания Соломон отправился к[a]святилищу в Гаваоне, потому что там находилась Божья скиния собрания, которую устроил в пустыне Моисей, слуга Господень. 4А Давид уже перенес Божий ковчег из города Кирьят-Иеарима на место, которое он приготовил для него, поставив для него шатер в Иерусалиме. 5Но бронзовый жертвенник, который сделал Веселеил, сын Ури, внук Хура[b], находился в Гаваоне перед скинией Господа, поэтому Соломон и все собравшиеся люди говорили там с Господом. 6В присутствии Господа Соломон поднялся к бронзовому жертвеннику, который был перед шатром собрания, и принес на нем тысячу всесожжений.

7В ту ночь Бог явился Соломону и сказал ему:

– Проси у Меня, чего хочешь.

8Соломон ответил Богу:

– Ты явил моему отцу Давиду великую милость и сделал меня царем вместо него. 9И теперь, Господи Боже, пусть исполнится то, что Ты обещал моему отцу Давиду, ведь Ты сделал меня царем народа, который многочислен, как земная пыль. 10Дай мне теперь мудрости и знаний, чтобы я мог вести этот народ; иначе кто способен править Твоим многочисленным народом?

11Бог сказал Соломону:

– За то, что желание твоего сердца было таким и ты не просил ни богатства, ни сокровищ, ни славы, ни смерти своим врагам, ни долгой жизни для себя, но лишь мудрости и знания, чтобы править Моим народом, царем которого Я тебя сделал, 12тебе будут даны мудрость и знание. Более того, Я дам тебе богатства, сокровища и славу, каких не было ни у кого из царей до тебя и после тебя не будет.

13Соломон ушел из святилища в Гаваоне, из шатра собрания, и пришел в Иерусалим, чтобы править Израилем.

Сила и богатство Соломона

(3 Цар. 10:26-29; 2 Пар. 9:25-28)

14Соломон преумножал количество своих колесниц и коней. У него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч коней[c], которые он держал в колесничных городах и у себя в Иерусалиме. 15В его правление серебро и золото в Иерусалиме ценились не выше простых камней, а кедра было так же много, как тутовых деревьев в предгорьях Иудеи. 16Кони Соломона поставлялись из Египта[d] и из Кувы[e] – царские купцы покупали их в Куве. 17Колесницу привозили из Египта за шестьсот шекелей[f] серебра, а коня – за сто пятьдесят[g]. Так же, через царских купцов, их доставляли всем царям хеттов и арамеев.

Notas al pie

 1. 1:3 К святилищу – букв.: «на возвышенность».
 2. 1:5 См. Исх. 31:1-9; 38:1-7.
 3. 1:14 Или: «колесничих»; или: «всадников».
 4. 1:16 Или, возможно: «из Муцура» – области в Киликии, находившейся на севере от Израиля, на юге современной территории Турции. Также в ст. 17.
 5. 1:16 Возможно, Киликия.
 6. 1:17 Около 7 кг.
 7. 1:17 Около 1,7 кг.