Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 1

Prima vedenie a lui Solomon

1Solomon, fiul lui David, şi-a întărit domnia, iar Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el, înălţându-l nespus de mult. Solomon a vorbit întregului Israel – conducătorilor peste mii şi peste sute, judecătorilor, tuturor prinţilor lui Israel şi căpeteniilor de familii – după care Solomon împreună cu întreaga adunare s-au dus pe înălţimea de la Ghivon. Acolo se afla Cortul Întâlnirii lui Dumnezeu, pe care Moise, robul Domnului, îl făcuse în pustie. Chivotul lui Dumnezeu fusese luat de David din Chiriat-Iearim şi dus în locul pe care David i-l pregătise, căci el îi întinsese un cort la Ierusalim. Însă altarul de bronz pe care-l făcuse Beţalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, se afla înaintea Tabernaculului Domnului. Solomon şi adunarea L-au căutat pe Domnul înaintea acestui altar. Solomon s-a dus înaintea Domnului, acolo, la altarul de aramă, la Cortul Întâlnirii, şi a adus pe el o mie de arderi de tot. În noaptea aceea, Dumnezeu i S-a arătat lui Solomon şi i-a zis:

– Cere-Mi orice vrei să-ţi dau!

– Tu ai arătat o mare îndurare[a] faţă de tatăl meu, David, I-a răspuns Solomon lui Dumnezeu, şi m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, întăreşte promisiunea pe care i-ai făcut-o tatălui meu, David, căci Tu m-ai pus să domnesc peste un popor numeros ca pulberea pământului. 10 De aceea dă-mi înţelepciune şi cunoştinţă ca să pot conduce poporul acesta, căci cine poate judeca[b] acest popor al Tău atât de numeros?

11 Dumnezeu i-a răspuns lui Solomon:

– Pentru că aceasta a fost dorinţa inimii tale şi nu ai cerut nici bogăţie, nici belşug, nici faimă, nici moartea duşmanilor tăi şi nici o viaţă lungă, ci ai cerut înţelepciune şi cunoştinţă pentru a-Mi putea judeca poporul peste care te-am pus să domneşti, 12 înţelepciunea şi cunoştinţa îţi sunt date. Mai mult, îţi voi da asemenea bogăţii, belşug şi faimă, cum nu s-a mai văzut la nici unul din regii care au trăit înaintea ta şi nici nu se va mai vedea la nimeni după tine.

13 După aceea, Solomon a plecat de la înălţimea din Ghivon, unde se afla Cortul Întâlnirii, s-a întors la Ierusalim şi a domnit peste Israel.

Administrarea imperiului de către Solomon

14 Solomon a adunat care şi cai; avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de cai[c] pe care îi ţinea în cetăţile pentru care, precum şi împreună cu el la Ierusalim. 15 Regele a făcut ca argintul şi aurul să fie la fel de obişnuite în Ierusalim precum pietrele, iar cedrii la fel de numeroşi precum sicomorii de pe dealuri[d]. 16 Caii lui Solomon erau aduşi din Egipt[e] şi din Kue[f]; negustorii regelui îi cumpărau din Kue pe un preţ stabilit. 17 Ei cumpărau un car din Egipt cu şase sute de şecheli[g] de argint, iar un cal cu o sută cincizeci de şecheli[h]. De asemenea, ei vindeau cai şi care tuturor regilor hitiţilor şi regilor Aramului.

Notas al pie

 1. 2 Cronici 1:8 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
 2. 2 Cronici 1:10 Cu sensul de a conduce, a cârmui; şi în v. 11
 3. 2 Cronici 1:14 Sau: călăreţi
 4. 2 Cronici 1:15 Sau: din Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 5. 2 Cronici 1:16 Sau: din Muzur sau Musri, în Capadocia (Asia Mică)
 6. 2 Cronici 1:16 Probabil Cilicia, în Asia Mică
 7. 2 Cronici 1:17 Aproximativ 7 kg
 8. 2 Cronici 1:17 Aproximativ 2 kg

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Лет 1

Просьба Сулаймона о мудрости

1Сулаймон, сын Довуда, прочно утвердился на престоле, и Вечный[a], его Бог, был с ним и необыкновенно возвеличил его.

Сулаймон собрал весь Исроил: тысячников и сотников, судей и всех вождей всего Исроила, глав семейств. Во главе этого собрания Сулаймон отправился к святилищу в Гаваоне, потому что там находился шатёр встречи, который устроил в пустыне Мусо, раб Вечного. А Довуд уже перенёс сундук Всевышнего[b] из Кириат-Иеарима на место, которое он приготовил для него, поставив священный шатёр в Иерусалиме. Но бронзовый жертвенник, который сделал Бецалил, сын Ури, внук Хура,[c] находился в Гаваоне перед священным шатром Вечного, поэтому Сулаймон и все собравшиеся люди говорили там с Вечным. В присутствии Вечного Сулаймон поднялся к бронзовому жертвеннику, который был перед шатром встречи, и принёс на нём тысячу всесожжений.

В ту ночь Всевышний явился Сулаймону и сказал ему:

– Проси у Меня, чего хочешь.

Сулаймон ответил Всевышнему:

– Ты явил моему отцу Довуду великую милость и сделал меня царём вместо него. И теперь, Вечный Бог, пусть исполнится то, что Ты обещал моему отцу Довуду, ведь Ты сделал меня царём народа, который многочислен, как земная пыль. 10 Дай мне теперь мудрости и знаний, чтобы я мог вести этот народ, иначе кто способен править Твоим многочисленным народом?

11 Всевышний сказал Сулаймону:

– За то, что желание твоего сердца было таким, и ты не просил ни богатства, ни сокровищ, ни славы, ни смерти своим врагам, ни долгой жизни для себя, но лишь мудрости и знания, чтобы править Моим народом, царём которого Я тебя сделал, 12 тебе будут даны мудрость и знание. Более того, Я дам тебе богатства, сокровища и славу, каких не было ни у кого из царей до тебя и после тебя не будет.

13 Сулаймон ушёл из святилища в Гаваоне, из шатра встречи, и пришёл в Иерусалим, чтобы править Исроилом.

Сила и богатство Сулаймона

14 Сулаймон преумножал количество своих колесниц и коней. У него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч коней[d], которые он держал в специально назначенных городах и у себя в Иерусалиме. 15 В его правление серебро и золото в Иерусалиме ценились не выше простых камней, а кедра было так же много, как тутовых деревьев в предгорьях Иудеи. 16 Кони Сулаймона поставлялись из Египта[e] и из Кувы – царские купцы покупали их в Куве. 17 Колесницу привозили из Египта за семь килограммов серебра, а коня – почти за два килограмма[f]. Так же, через царских купцов, их доставляли всем царям хеттов и сирийцев.

Notas al pie

 1. 2 Лет 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 2. 2 Лет 1:4 Сундук Всевышнего – см. пояснительный словарь, а также Исх. 25:10-22.
 3. 2 Лет 1:5 См. Исх. 31:1-9; 38:1-7.
 4. 2 Лет 1:14 Или: «колесничих»; или: «всадников».
 5. 2 Лет 1:16 Или, возможно: «из Муцура». Муцур – область в Киликии, находившейся на севере от Исроила, на юге современной территории Турции. Также в ст. 17.
 6. 2 Лет 1:17 Букв.: «шестьсот… сто пятьдесят шекелей».