2 Corinteni 13 – Nouă Traducere În Limba Română NTLR

Nouă Traducere În Limba Română

2 Corinteni 13:1-13

Îndemnuri finale

1Aceasta este a treia oară când vin la voi. „Orice vorbă să fie întemeiată pe cuvântul a doi sau trei martori.“1 Vezi Deut. 19:15. 2Le‑am spus mai dinainte, când am fost de față a doua oară, și le spun mai dinainte și acum, când sunt departe, celor care au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că, dacă voi veni din nou, nu voi cruța pe nimeni, 3întrucât voi căutați o dovadă că Isus3 Isus nu apare în textul grecesc, dar a fost introdus din motive stilistice (pentru a se evita asociația neplăcută de sunete din sintagma că Cristos). Cristos vorbește prin mine. El nu este neputincios față de voi, ci este puternic între voi, 4pentru că a fost răstignit prin neputință, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Căci și noi suntem neputincioși în El, dar vom trăi împreună cu El, prin puterea lui Dumnezeu, pentru voi.

5Puneți‑vă la încercare pe voi înșivă, ca să vedeți dacă sunteți în credință! Testați‑vă pe voi înșivă! Sau nu recunoașteți cu privire la voi înșivă că Isus Cristos este în voi? – doar dacă nu cumva sunteți respinși la test5-7 Termenul adokimos înseamnă neaprobat, care nu trece la test, dovedit fals la probe.. 6Sper că veți recunoaște că noi nu suntem respinși la test. 7Și ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca noi să fim arătați că am trecut testul, ci pentru ca voi să faceți ceea ce este bine, chiar dacă noi am fi respinși la test. 8Căci noi nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. 9Ne bucurăm când noi suntem neputincioși, iar voi sunteți puternici. Și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. 10De aceea vă scriu acestea, când sunt departe, pentru ca atunci când vin să nu mă port aspru, potrivit cu autoritatea pe care mi‑a dat‑o Domnul pentru zidire, nu pentru dărâmare.

Salutări finale

11În rest, fraților, bucurați‑vă! Îndreptați‑vă unul pe altul! Încurajați‑vă! Fiți în același gând unul cu altul! Trăiți în pace, iar Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.

12Salutați‑vă unii pe alții cu o sărutare sfântă! Toți sfinții vă salută. 13Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți! Amin.