Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 5:1-25

Atitudinea față de anumite categorii de credincioși

1Să nu mustri cu asprime pe un bătrân, ci îndeamnă‑l ca pe un tată; pe cei tineri – ca pe niște frați; 2pe femeile bătrâne – ca pe niște mame; pe cele tinere – ca pe niște surori, cu toată curăția.

3Cinstește văduvele care sunt într-adevăr văduve! 4Dar dacă o văduvă are copii sau nepoți, ei să învețe, mai întâi, să se poarte cu evlavie în familia lor și să‑și răsplătească părinții, pentru că acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5Cea care este într-adevăr văduvă și rămasă singură își pune speranța în Dumnezeu și stăruie, zi și noapte, în rugăciuni și mijlociri, 6dar cea care trăiește pentru plăceri6 Sensul verbului spatalao este a trăi un stil de viață luxos; a duce o viață voluptoasă. Ideea redată în 2:15 poate fi înțeleasă mai bine și cu ajutorul celor menționate în acest context. Femeia care este cu adevărat dedicată familiei, nașterii și creșterii copiilor nu este interesată de un stil de viață luxos., chiar dacă trăiește, a murit. 7Poruncește și aceste lucruri, pentru ca ei să fie fără reproș. 8Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci a lepădat credința și este mai rău decât un necredincios.

9O văduvă să fie înscrisă pe listă doar dacă are cel puțin șaizeci de ani, a fost soția unui singur bărbat9 Vezi nota de la 3:2. 10și are o bună mărturie pentru faptele ei bune: dacă și‑a crescut bine copiii, dacă a fost ospitalieră, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă i‑a ajutat pe cei aflați în necaz și dacă a stăruit în orice faptă bună.

11Dar pe văduvele mai tinere11, 14 Cu referire la văduvele a căror vârstă este până în 60 de ani. să nu le primești. Căci atunci când poftele lor le îndepărtează de Cristos, vor să se căsătorească 12și își atrag astfel judecata pentru că au încălcat credința dintâi12 Probabil când o văduvă era trecută pe listă (vezi v. 9) aceasta se obliga la un devotament total față de Cristos, ceea ce implica decizia de a nu se recăsători.. 13Totodată, se învață să fie leneșe, umblând din casă în casă, și nu numai că sunt leneșe, ci sunt și guralive și băgăcioase, vorbind ceea ce nu trebuie. 14Prin urmare, vreau ca văduvele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii, să aibă grijă de casă și să nu dea împotrivitorului niciun prilej de insultă. 15Căci unele s‑au întors deja să‑l urmeze pe Satan15 Vezi nota de la 1:20..

16Dacă o femeie credincioasă are văduve în familie, să le ajute. Să nu fie împovărată biserica, pentru ca astfel să le poată ajuta pe cele ce sunt într-adevăr văduve.

17Bătrânii17 Sau: Prezbiterii. care conduc bine să fie considerați vrednici de o cinste sporită17 Lit.: dublă., mai ales cei ce se ostenesc cu predicarea17 Lit.: în cuvânt. și învățarea. 18Căci Scriptura spune: „Să nu legi gura boului când treieră“18 Vezi Deut. 25:4. și „Vrednic este lucrătorul de plata lui.“18 Vezi Lc. 10:7. 19Să nu accepți nicio acuzație împotriva unui bătrân19 Sau: prezbiter., decât dacă sunt doi sau trei martori. 20Pe cei ce păcătuiesc, mustră‑i20 Verbul grecesc poate fi tradus și cu a da în vileag, a dovedi vinovat, a expune, a aduce la lumină, a examina cu atenție. înaintea tuturor, astfel încât și ceilalți să aibă frică. 21Te rog fierbinte21 Lit.: Mărturisesc (fierbinte). Termenul diamartyromai este compus din verbul care înseamnă a mărturisi și un preverb care dă o valoare intensivă expresiei. Această expresie semnifică mai mult decât doar o rugăminte puternică. Dumnezeu Însuși este chemat ca martor la ceea ce apostolul îi cere cu tărie lui Timotei. înaintea lui Dumnezeu, a lui Cristos Isus și a îngerilor aleși, să păzești aceste învățături fără prejudecată și fără să faci nimic cu părtinire.

22Să nu‑ți pui mâinile peste nimeni cu grabă, nici să nu fii părtaș la păcatele altora! Păstrează‑te curat!

23Să nu bei doar apă, ci folosește și puțin vin, din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri.

24Păcatele unor oameni sunt vizibile24-25 Sau: evidente; clare. și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. 25Tot astfel, faptele bune sunt vizibile, iar cele ce nu sunt vizibile, nu pot rămâne ascunse.

La Parola è Vita

1 Timoteo 5:1-25

1Non rimproverare mai duramente un uomo anziano, ma esortalo con rispetto, come se fosse tuo padre. Parla ai più giovani come se fossero tuoi fratelli. 2Tratta le donne più anziane come madri e le ragazze come tue sorelle, con pensieri puliti nei loro confronti.

3La chiesa deve prendersi cura delle vedove che sono veramente sole e non hanno nessuno che le aiuti. 4Ma se una vedova ha dei figli o dei nipoti, sono costoro che devono assumersene la responsabilità, perché lʼamore deve cominciare nella propria famiglia, ricambiando ai genitori il bene ricevuto. È così, infatti, che piace a Dio.

5La chiesa deve prendersi cura delle vedove che sono povere e sole al mondo, se hanno riposto la loro speranza in Dio e passano molto tempo a pregare. 6Al contrario, quelle che pensano solo a divertirsi e si abbandonano ai piaceri, anche se sono vive, sono come morte. 7Tu faʼ queste raccomandazioni, in modo che gli interessati sappiano e facciano ciò che è giusto.

8Ma chi non si prende cura dei parenti che ne hanno bisogno, soprattutto di quelli di casa sua, non ha il diritto di dire di essere cristiano. Le persone di questo genere sono peggiori di chi non crede in Dio.

9Una vedova che chiede un lavoro particolare nella chiesa non deve avere meno di sessantʼanni, deve essere stata fedele al marito e 10godere di una buona reputazione per il bene che ha fatto. Ha cresciuto bene i suoi figli? È stata generosa e servizievole verso i forestieri e gli altri cristiani? Ha soccorso i malati e i bisognosi? È stata sempre pronta a cooperare nelle opere buone? Se la risposta è «sì», la donna può essere iscritta nella lista speciale delle vedove.

11Le vedove più giovani, invece, non devono essere ammesse in questo gruppo, perché, dopo un poʼ, prese da desideri sessuali, possono trascurare il loro servizio per Cristo e risposarsi. 12Di conseguenza si rendono colpevoli di non aver mantenuto il loro primo impegno. 13Inoltre si abituano allʼozio e perdono tempo nei pettegolezzi di casa in casa, mettendo il naso negli affari degli altri. 14Perciò, desidero che le vedove più giovani si risposino, abbiano figli e si prendano cura della propria casa, così nessuno avrà occasione di criticarle. 15Perché già alcune di loro si sono allontanate dalla Chiesa per andar dietro a Satana.

16Voglio ricordarvi di nuovo che i parenti di una vedova devono prendersi cura di lei, senza aspettare che sia la Chiesa a farlo, così la comunità potrà aiutare quelle vedove che sono veramente sole e non sanno a chi rivolgersi.

17I responsabili, che fanno bene il proprio lavoro, devono essere ricompensati e tenuti in massima considerazione, specialmente quelli che lavorano duramente, insegnando e predicando. 18Infatti le Scritture dicono: «Non mettere la museruola al bue che trebbia, lascia che mangi mentre lavora!» E in un altro passo: «Quelli che lavorano hanno diritto alla loro paga!»

19Non date ascolto alle accuse contro un responsabile, a meno che non ci siano due o tre testimoni a suo carico. 20Se ha mancato davvero ai propri doveri, allora deve essere rimproverato davanti a tutta la chiesa, affinché nessun altro segua il suo esempio.

21Ti scongiuro, alla presenza di Dio, del Signore Gesù Cristo e dei santi angeli, di mettere in pratica ciò che ti ho detto, senza fare preferenze per nessuno. Tutti devono essere trattati esattamente allo stesso modo. 22Non aver fretta quando scegli un responsabile, non renderti complice dei peccati degli altri e conservati puro. 23Non bere soltanto acqua, prendi anche un poʼ di vino ogni tanto, che ti fa bene allo stomaco, dato che sei spesso indisposto.

24Ricordati che certi uomini vivono nel peccato e tutti lo sanno. In situazioni del genere devi intervenire, ma in altri casi certi peccati saranno scoperti soltanto il giorno del giudizio. 25Allo stesso modo, certe opere buone sono conosciute da tutti e quelle che non lo sono, non possono rimanere nascoste.