Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 4:1-16

Învățături pentru Timotei

1Dar Duhul spune limpede1 Gr.: retos, cuvânt înrudit cu termenul din care avem în limba română retorică, care înseamnă în termeni clari, ritos, explicit, convingător. că în vremurile din urmă unii se vor depărta de credință, apropiindu‑se1 Sau: dând atenție. Termenul proseho poate însemna: a se apropia, a‑și îndrepta atenția, a fi atras de, chiar a deveni atras în mod patologic de un lucru sau dependent de el. de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor, 2influențați de ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. 3Ei interzic căsătoria și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu le‑a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. 4Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulțumire, 5pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.

6Dacă‑i sfătuiești pe frați aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat‑o îndeaproape. 7Ferește‑te de basmele lumești și băbești și disciplinează‑te în ce privește evlavia! 8Căci disciplinarea trupească este pentru puțin timp, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă are promisiunea vieții de acum și a celei care urmează să vină. 9Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. 10Căci pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm, fiindcă ne‑am pus speranța în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, adică al celor credincioși.

11Poruncește și învață aceste lucruri! 12Nimeni să nu‑ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. 13Până când voi veni eu, dă atenție citirii, încurajării și învățăturii. 14Să nu neglijezi darul care este în tine, care ți‑a fost dat prin profeție, când cei din Sfatul Bătrânilor14 Sau: prezbiterilor. și‑au pus mâinile peste tine.

15Cugetă la aceste lucruri! Adâncește‑te în ele15 Lit.: Fii în acestea., pentru ca înaintarea ta să fie evidentă pentru toți. 16Fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai. Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei mântui16 În cazul de față, sensul verbului poate fi același ca în 2:15: te vei proteja, te vei păzi de pericole pe tine și pe cei ce te ascultă. Dacă se optează pentru literalitate, textul poate fi înțeles după următorul raționament: (1) este evident că Timotei nu‑și poate ierta singur păcatele, nu se poate naște din nou prin forțele proprii și nu‑și poate atribui singur viață veșnică. De asemenea, el nu poate oferi toate acestea nici celor care îl vor asculta. Doar Dumnezeu poate mântui o persoană. (2) Însă învățătura pe care Timotei o dă altora este una bazată pe adevăr și are un efect benefic atât asupra sa, cât și asupra celor ce‑l ascultă: pe el îl ajută să‑și ducă mântuirea până la capăt, iar pe cei ce‑l ascultă îi ajută să primească mântuirea din partea lui Dumnezeu. Vezi și alte pasaje din Scriptură unde se regăsește aceeași idee: Rom. 11:14; 1 Cor. 7:16; 9:22; Iac. 5:20; Iuda 23. pe tine și pe cei ce te ascultă.

La Parola è Vita

1 Timoteo 4:1-16

Le idee ispirate dal diavolo

1Lo Spirito Santo parla chiaro: ci dice che negli ultimi tempi alcuni sʼallontaneranno da Cristo per dar retta a certi «maestri», le cui idee sono ispirate dai demòni. 2Questi maestri bugiardi hanno la coscienza già bollata a fuoco. 3Essi vieteranno il matrimonio e lʼuso di certi cibi che Dio ha creato, perché quelli che sono veri cristiani se ne servano con animo riconoscente. 4Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono: non cʼè niente che non si possa mangiare, purché ne ringraziamo il Signore. 5Ogni cosa è consacrata dalla parola di Dio e dalla preghiera.

6Se spiegherai questo agli altri fratelli, farai il tuo dovere e sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito dalle parole della fede e dal vero insegnamento che hai seguito.

7Non perdere tempo a discutere sciocche idee, miti o favole; cosa da vecchie comari. Impiega, invece, il tuo tempo e le tue energie a tenerti in buona forma spirituale. 8La ginnastica del corpo serve a ben poco, mentre lʼamore verso Dio ti serve in tutto ciò che fai. Perciò, allenati spiritualmente e datti da fare per essere un cristiano migliore, perché ciò non ti servirà soltanto adesso, in questa vita, ma anche in quella futura. 9-10Questa è la verità, degna di essere accettata con fiducia. Appunto per questo noi lavoriamo sodo e lottiamo: per far sì che la gente creda, perché la nostra speranza è nel Dio Vivente, che è morto per salvare tutti, soprattutto quelli che hanno creduto in lui.

11Insegna queste cose, e fai in modo che tutti le imparino bene. 12Non permettere che nessuno ti critichi, perché sei giovane, ma sii dʼesempio ai credenti: nel parlare, nel comportamento, nellʼamore, nella fede e nella purezza. 13Finché non arrivo io, leggi e spiega le Scritture alla Chiesa predica la Parola di Dio.

14Non trascurare le capacità che Dio ti ha dato per mezzo dei suoi profeti, quando i responsabili delle comunità hanno posato le mani su tuo capo. 15Coltiva questi doni e dedicati anima e corpo ai tuoi compiti in modo che tutti possano notare i tuo progressi. 16Bada a te stesso e a ciò che insegni. Persevera in ciò che è giusto, perché così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.