Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 4:1-16

Învățături pentru Timotei

1Dar Duhul spune limpede1 Gr.: retos, cuvânt înrudit cu termenul din care avem în limba română retorică, care înseamnă în termeni clari, ritos, explicit, convingător. că în vremurile din urmă unii se vor depărta de credință, apropiindu‑se1 Sau: dând atenție. Termenul proseho poate însemna: a se apropia, a‑și îndrepta atenția, a fi atras de, chiar a deveni atras în mod patologic de un lucru sau dependent de el. de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor, 2influențați de ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. 3Ei interzic căsătoria și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu le‑a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. 4Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulțumire, 5pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.

6Dacă‑i sfătuiești pe frați aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat‑o îndeaproape. 7Ferește‑te de basmele lumești și băbești și disciplinează‑te în ce privește evlavia! 8Căci disciplinarea trupească este pentru puțin timp, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă are promisiunea vieții de acum și a celei care urmează să vină. 9Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. 10Căci pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm, fiindcă ne‑am pus speranța în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, adică al celor credincioși.

11Poruncește și învață aceste lucruri! 12Nimeni să nu‑ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. 13Până când voi veni eu, dă atenție citirii, încurajării și învățăturii. 14Să nu neglijezi darul care este în tine, care ți‑a fost dat prin profeție, când cei din Sfatul Bătrânilor14 Sau: prezbiterilor. și‑au pus mâinile peste tine.

15Cugetă la aceste lucruri! Adâncește‑te în ele15 Lit.: Fii în acestea., pentru ca înaintarea ta să fie evidentă pentru toți. 16Fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai. Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei mântui16 În cazul de față, sensul verbului poate fi același ca în 2:15: te vei proteja, te vei păzi de pericole pe tine și pe cei ce te ascultă. Dacă se optează pentru literalitate, textul poate fi înțeles după următorul raționament: (1) este evident că Timotei nu‑și poate ierta singur păcatele, nu se poate naște din nou prin forțele proprii și nu‑și poate atribui singur viață veșnică. De asemenea, el nu poate oferi toate acestea nici celor care îl vor asculta. Doar Dumnezeu poate mântui o persoană. (2) Însă învățătura pe care Timotei o dă altora este una bazată pe adevăr și are un efect benefic atât asupra sa, cât și asupra celor ce‑l ascultă: pe el îl ajută să‑și ducă mântuirea până la capăt, iar pe cei ce‑l ascultă îi ajută să primească mântuirea din partea lui Dumnezeu. Vezi și alte pasaje din Scriptură unde se regăsește aceeași idee: Rom. 11:14; 1 Cor. 7:16; 9:22; Iac. 5:20; Iuda 23. pe tine și pe cei ce te ascultă.

New International Version

1 Timothy 4:1-16

1The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. 2Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. 3They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. 4For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, 5because it is consecrated by the word of God and prayer.

6If you point these things out to the brothers and sisters,4:6 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family. you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. 7Have nothing to do with godless myths and old wives’ tales; rather, train yourself to be godly. 8For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. 9This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. 10That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe.

11Command and teach these things. 12Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 13Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. 14Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you.

15Be diligent in these matters; give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. 16Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.