Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 3:1-16

Episcopi și diaconi

1Vrednic de încredere este cuvântul acesta: dacă tânjește1 Sensul verbului oregomai arată, în acest context, o dorință foarte puternică de a ajunge într‑o poziție privilegiată. Vezi și sensul din 6:10. cineva să fie episcop1-2 Funcția aceasta este asimilabilă prezbiterilor și pastorilor. Sau supraveghetor., dorește1 Gr.: epithymeo, care înseamnă: a dori cu ardoare, a râvni, a pofti. o lucrare bună. 2Episcopul însă trebuie să fie fără reproș, soț al unei singure femei2, 12 Sau: căsătorit o singură dată; sau: să‑i fie credincios soției lui., să aibă stăpânire de sine, să fie cumpătat, respectabil, ospitalier, în stare să dea învățătură, 3să nu fie bețiv, nici bătăuș, ci blând, nu certăreț, nici iubitor de bani, 4să‑și conducă bine propria casă, să‑și țină copiii în supunere, cu toată demnitatea, –  5pentru că, dacă cineva nu știe să‑și conducă propria casă, cum se va îngriji de biserica lui Dumnezeu? –, 6să nu fie convertit de curând, ca nu cumva să se umfle de mândrie și să cadă în condamnarea diavolului6 Sau: sub condamnare ca și diavolul; sau: sub condamnarea pe care diavolul o aduce. Diavol (Gr.: diabolos) înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator.. 7Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor din afară, ca să nu cadă în dispreț și în capcana diavolului.

8Diaconii, de asemenea, trebuie să fie onorabili, nu cu două fețe8 Lit.: a vorbi de două ori, cu sensul de nesincer., nu băutori de mult vin, nu lacomi de câștig murdar; 9să păstreze taina credinței cu o conștiință curată. 10Aceștia să fie cercetați10 Sau: testați. mai întâi și numai dacă sunt fără vină, să slujească în calitate de diaconi.

11Femeile, de asemenea, trebuie să fie onorabile, nu calomniatoare11 Sau: să nu fie diabolice, cu referire la lucrarea diavolului de despărțire, de fracturare a comunității prin bârfă și intrigă., cu stăpânire de sine, credincioase în toate.

12Diaconii să fie soți ai unei singure femei și să‑și conducă bine copiii și propria casă. 13Căci cei ce slujesc bine ca diaconi câștigă o reputație bună pentru ei înșiși și o mare îndrăzneală în credința care este în Cristos Isus.

14Sper să vin la tine cât de curând, însă îți scriu aceste lucruri pentru ca, 15dacă întârzii, să știi cum trebuie să te comporți în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului cel Viu, stâlpul și temelia adevărului. 16Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei:

„Cel Ce16 Unele mss conțin: Dumnezeu. a fost arătat în trup

a fost dovedit drept prin Duhul16 Sau: în duh.,

a fost văzut de îngeri,

a fost proclamat printre neamuri,

a fost crezut în lume,

a fost luat în slavă.“

La Parola è Vita

1 Timoteo 3:1-16

Regole per la scelta di pastori e diaconi

1Se qualcuno desidera avere un incarico di dirigente nella chiesa, bisogna dire che la sua è unʼaspirazione buona e lecita. 2Ma chi dirige una comunità cristiana deve essere irreprensibile, fedele alla propria moglie, e deve avere la testa sulle spalle. Inoltre, deve essere equilibrato, dignitoso, ospitale e capace dʼinsegnare le Scritture.

3Non deve bere troppo, né essere violento o attaccabrighe, ma è suo dovere essere gentile e pacifico e non attaccato ai soldi. 4Bisogna che sappia dirigere bene la propria famiglia e crescere figli ubbidienti e rispettosi. 5Perché, se uno non sa dirigere la propria famiglia, come farà ad avere cura della Chiesa di Dio?

6Inoltre bisogna che non sia convertito da poco, perché potrebbe montarsi la testa per essere stato scelto tanto presto, e si sa, lʼorgoglio porta al peccato. La caduta di Satana ne è un chiaro esempio. 7Infine, deve essere stimato anche da quelli che sono fuori dalla Chiesa, ossia dai non credenti, in modo che Satana non possa intrappolarlo con critiche e accuse, impedendogli di condurre liberamente il suo gregge.

8Anche i diaconi devono essere uomini dignitosi, sinceri nel parlare, non dediti al vino, né avidi di sporchi guadagni. 9Conservino invece la profonda verità della fede in una coscienza pura. 10Perciò, prima di diventare diaconi, devono essere messi alla prova con altri incarichi nella Chiesa e, soltanto più tardi, se si comportano come si deve, possono assumere lʼincarico di diacono.

11Inoltre, le loro mogli devono essere dignitose, non pettegole, capaci di controllarsi e fedeli in tutto. 12Anche i diaconi devono essere fedeli alla propria moglie e devono saper dirigere come si deve figli e famiglia. 13Quelli che sono stati buoni diaconi, saranno ricompensati sia dal rispetto degli altri, sia dal fatto che aumenterà in loro la sicurezza nella fede in Gesù Cristo. 14Ti scrivo queste cose ora, anche se spero di venire presto da te, 15in modo che, se ritardo, tu sappia come bisogna comportarsi nella Chiesa del Dio Vivente, colonna e sostegno della verità.

16Senza dubbio grande è il mistero della nostra fede: Cristo venne sulla terra come uomo, e fu dichiarato senza peccato dallo Spirito Santo. Egli apparve agli angeli e fu predicato alle nazioni pagane; molte persone di questo mondo gli credettero, credettero in lui che fu elevato alla gloria in cielo.