Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 2:1-15

Sfaturi cu privire la închinare

1 îndemn deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii, 2pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. 3Acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. 5Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Cristos Isus, 6Care S‑a dat pe Sine Însuși ca răscumpărare în locul tuturor – despre aceasta s‑a depus mărturie la vremea potrivită.6 Lit.: ca răscumpărare în locul tuturor, mărturia vremurilor proprii. 7Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol – spun adevărul, nu mint – și învățător al neamurilor în credință și adevăr.

8Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini sfinte8 Poziția obișnuită în rugăciune în acea vreme era cu mâinile ridicate spre cer., fără mânie și fără ceartă8 Termenul grecesc poate însemna și îndoială.. 9Tot astfel și femeile, să se împodobească cu îmbrăcăminte decentă, cu modestie și cumpătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu perle sau cu haine scumpe, 10ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase.

11O femeie să învețe în tăcere, cu toată supunerea. 12Nu‑i dau voie femeii să învețe pe alții, nici să aibă autoritate asupra bărbatului, ci să rămână în tăcere. 13Căci Adam a fost întocmit mai întâi, și apoi Eva. 14Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în fărădelege. 15Totuși, ea va fi mântuită15 Sensurile verbului grecesc sozo, explorate în toată aria semantică, ne ajută la interpretarea versetului. Apostolul Pavel se referă, în lumina întregului context al scrisorii, la protejarea soției în cadrul căsniciei de învățătorii mincinoși, de cei care le pot înșela chiar prin învățătură (vezi 2 Tim. 3). În cazul de față, verbul sozo nu are sensul de a mântui de păcate, ci de a păstra în siguranță; a proteja de distrugere, de pericol sau lovire. În contextul culturii din Efes, o cultură care era influențată de cultul zeităților feminine și de cultul fertilității, protejarea soției în cadrul domestic, al casei liniștite, devine o prioritate spirituală pentru soți. Nașterea și creșterea copiilor o păstrează departe de pericolele unei culturi decadente. prin nașterea de copii15 Majoritatea comentatorilor exclud o interpretare strict literală a acestei afirmații, deoarece aceasta ar veni în contradicție cu învățătura lui Isus și a apostolului Pavel despre mântuirea care se primește doar prin har și prin credință. Ținând cont de contextul întregii Scripturi, femeia nu va fi mântuită doar dacă naște copii. Dintre cele mai plauzibile interpretări ale acestei afirmații, amintim: (1) Totuși, ea va fi mântuită chiar dacă naște copii, în ideea de a completa v. 13-14 și înțelegând prepoziția prin ca introducând o concesivă (în sensul că, în pofida neascultării Evei, neascultare care se perpetuează în oameni prin naștere, femeia totuși va fi mântuită); (2) Totuși, ea va fi mântuită acceptându‑și rolul de soție și mamă, înțelegând nașterea de copii ca o sinecdocă ce implică pe deplin rolul femeii; prin urmare, această acceptare ar fi evidența, și nu condiția mântuirii., dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie alături de cumpătare15 Vezi și contextul din capitolul 5:11-15..

La Parola è Vita

1 Timoteo 2:1-15

Come e per che cosa si deve pregare

1Mi raccomando, dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano domande, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini.

2Pregate per i re e per tutti quelli che sono al potere e che hanno grandi responsabilità, affinché si possa vivere tutti in pace una vita serena e dedicata al Signore. 3Questa è una cosa buona che piace a Dio, nostro Salvatore. 4Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e comprendano la verità fino in fondo. 5Cʼè un unico Dio, Egli sta da una parte, mentre tutti gli uomini sono dalla parte opposta, e cʼè un solo mediatore che può riunire gli uomini a Dio: Gesù Cristo uomo, 6che ha dato la vita come prezzo di riscatto per tutti noi.

Questo è il messaggio che, al momento opportuno, Dio ha dato al mondo. 7Per questo io sono stato scelto come araldo e apostolo di Dio, per insegnare questa verità ai pagani e indicar loro come possono essere salvati per mezzo della fede. È la pura verità. 8Io voglio dunque che in qualsiasi luogo, gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera, né discussioni. 9-10Così pure voglio che le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia. Le donne cristiane devono essere notate per la loro bontà e gentilezza, come si conviene a donne che dicono di amare Dio, non per il modo in cui si acconciano i capelli, né per i gioielli o i vestiti eleganti. 11Devono ascoltare e imparare in silenzio e con umiltà.

12Non permetto a nessuna donna dʼinsegnare, né di comandare al marito; le donne devono starsene tranquille. 13Perché? Perché Dio creò per primo Adamo e poi Eva. 14E non fu Adamo a lasciarsi ingannare da Satana, ma Eva, che si rese colpevole di peccato. 15Perciò Dio mandò alle donne i dolori del parto. Tuttavia salverà la loro anima, a condizione che perseverino nella fede, nellʼamore e nella sottomissione a Dio.