Nouă Traducere În Limba Română

1 Samuel 8

Israel cere un rege

1Când Samuel a îmbătrânit, i-a pus pe fiii săi drept judecători[a] peste Israel. Numele fiului său întâi născut era Ioel, iar numele celui de-al doilea era Abia. Ei erau judecători la Beer-Şeba. Fiii săi însă nu călcau pe urmele lui, ci umblau după câştig, luau mită şi perverteau dreptatea.

Toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel s-au adunat şi au venit la Samuel, la Rama, spunându-i: „Tu eşti bătrân, iar fiii tăi nu-ţi calcă pe urme. Acum dar, pune un rege care să domnească peste noi, aşa cum au toate neamurile!“

Samuel a văzut ca un lucru rău faptul că ei au cerut un rege să domnească peste ei şi s-a rugat Domnului. Domnul însă i-a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce îţi va spune, pentru că nu pe tine te leapădă, ci pe Mine, ca să nu mai domnesc peste ei. Aşa au făcut din ziua în care i-am scos din Egipt şi până astăzi: M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei. Ei fac aşa şi cu tine. Ascultă-le deci glasul, însă avertizează-i şi fă-le cunoscut care vor fi drepturile regelui care va domni peste ei.“

Drepturile regelui

10 Samuel a spus poporului care a cerut de la el un rege toate cuvintele Domnului. 11 Le-a spus:

– Acestea vor fi drepturile regelui care va domni peste voi: îi va lua pe fiii voştri şi îi va folosi la carele lui; ei vor fi călăreţii lui şi vor alerga înaintea carelor sale. 12 Îi va folosi pentru sine drept căpetenii peste mii şi căpetenii peste cincizeci; îi va folosi pentru a-i ara ogorul şi pentru a-i culege recolta, pentru a-i face echipament de război şi echipament pentru carele lui. 13 Le va lua pe fiicele voastre pentru a-i face miresme, pentru a-i găti mâncare şi pentru a-i coace. 14 Va lua partea cea mai bună din ogoarele voastre, din viile voastre şi din smochinii voştri şi o va da slujitorilor săi. 15 Va lua a zecea parte din rodul seminţelor voastre şi din viile voastre şi o va da căpeteniilor[b] şi slujitorilor săi. 16 Îi va lua pe slujitorii voştri, pe slujitoarele voastre, cele mai bune dintre vitele[c] şi măgarii voştri şi îi va folosi pentru lucrările lui. 17 Îi veţi da a zecea parte din turmele voastre şi îi veţi fi slujitori. 18 În ziua aceea, veţi striga să fiţi izbăviţi dinaintea regelui pe care vi l-aţi ales, dar Domnul nu vă va răspunde în ziua aceea.

19 Dar poporul nu a vrut să asculte de glasul lui Samuel şi a zis:

– Nu vrem să facem cum zici tu, ci să fie un rege peste noi! 20 În felul acesta vom fi la fel ca toate neamurile: regele nostru va domni peste noi şi ne va conduce în războaiele noastre.

21 Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului. 22 Atunci Domnul i-a zis lui Samuel: „Ascultă de glasul lor şi pune un rege peste ei.“ Samuel le-a zis israeliţilor:

– Întoarceţi-vă fiecare în cetatea lui!

Notas al pie

  1. 1 Samuel 8:1 Cu sensul de conducători, cârmuitori, şi în v. 2
  2. 1 Samuel 8:15 Termenul ebraic este tradus în alte locuri cu eunuc. Sensul primar al termenului ebraic este acela de căpetenie, persoană oficială de la curtea regală. Cu timpul apare şi sensul secundar de eunuc, deoarece eunucii ajung să fie preţuiţi ca slujbaşi la curţile orientale
  3. 1 Samuel 8:16 LXX; TM: cei mai buni dintre tinerii tăi

Amplified Bible

1 Samuel 8

Israel Demands a King

1And it came about when Samuel was old that he appointed his sons as judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abijah; they were judging in Beersheba. His sons, however, did not walk in his ways, but turned aside after dishonest gain, took bribes, and perverted justice.

Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, “Look, you have grown old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint us a king to judge us [and rule over us] like all the other nations.” But their demand [a]displeased Samuel when they said, “Give us a king to judge and rule over us.” So Samuel prayed to the Lord. The Lord said to Samuel, “Listen to the voice of the people in regard to all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected Me from being King over them. Like all the deeds which they have done since the day that I brought them up from Egypt even to this day—in that they have abandoned (rejected) Me and served other gods—so they are doing to you also. So now listen to their voice; only solemnly warn them and tell them the ways of the king who will reign over them.”

Warning concerning a King

10 So Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking him for a king. 11 He said, “These will be the ways of the king who will reign over you: he will take your sons and appoint them for himself to his chariots and among his horsemen and they will run before his chariots. 12 He will appoint them for himself to be commanders over thousands and over fifties, and some to do his plowing and to reap his harvest and to make his implements of war and equipment for his chariots. 13 He will take your daughters to be perfumers, cooks, and bakers. 14 He will take the best of your fields, your vineyards, and your olive groves, and give them to his servants. 15 He will take a tenth of your grain and of your vineyards and give it to his officers and to his servants. 16 He will take your male servants and your female servants and your best young men and your donkeys and use them for his work. 17 He will take a tenth of your flocks, and you yourselves shall be his servants. 18 Then you will cry out on that day because of your king whom you have chosen for yourselves, but the Lord will not answer you on that day [because you have rejected Him as King].”

19 Nevertheless, the people refused to listen to the voice of Samuel, and they said, “No, but there shall be a king over us, 20 so that we too may be like all the nations [around us], that our king may judge [and govern] us and go out before us and fight our battles.” 21 Samuel had heard all the words of the people and repeated them [b]to the Lord. 22 And the Lord said to Samuel, “Listen to their [c]request and appoint a king for them.” So Samuel said to the men of Israel, “Go, each man to his own city.”

Notas al pie

  1. 1 Samuel 8:6 Lit was evil in the eyes of.
  2. 1 Samuel 8:21 Lit in the Lord’s hearing.
  3. 1 Samuel 8:22 Lit voice.