Nouă Traducere În Limba Română

1 Samuel 7

1Oamenii din Chiriat-Iearim au venit şi au luat Chivotul Domnului; l-au adus în casa lui Abinadab, pe deal, iar pe fiul său Elazar l-au sfinţit ca să aibă grijă de Chivotul Domnului.

Prima biruinţă a lui Israel sub jurisdicţia lui Samuel

Trecuse mult timp – douăzeci de ani – de când Chivotul se afla la Chiriat-Iearim şi întregii Case a lui Israel îi părea rău după Domnul. Atunci Samuel a vorbit întregii Case a lui Israel:

– Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, atunci îndepărtaţi dumnezeii străini şi aştoretele[a] din mijlocul vostru, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui. Şi El vă va elibera de sub puterea filistenilor.

Israeliţii au îndepărtat baalii[b] şi aştoretele şi au slujit numai Domnului. Apoi Samuel a spus:

– Adunaţi tot Israelul la Miţpa şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi.

S-au adunat deci la Miţpa, au scos apă şi au vărsat-o înaintea Domnului[c]. În ziua aceea, ei au postit şi au recunoscut acolo că au păcătuit împotriva Domnului. Samuel îi judeca[d] pe israeliţi la Miţpa.

Filistenii au auzit că israeliţii s-au adunat la Miţpa. Atunci domnitorii filistenilor s-au ridicat împotriva lui Israel. Când au auzit israeliţii lucrul acesta, le-a fost teamă de filisteni şi i-au zis lui Samuel:

– Nu înceta să strigi pentru noi la Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne elibereze de sub puterea filistenilor.

Samuel a luat un miel care încă era alăptat şi l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. Apoi a strigat către Domnul pentru Israel, iar Domnul i-a răspuns. 10 În timp ce Samuel aducea arderea de tot, filistenii se apropiau ca să se lupte cu Israel. Domnul însă a tunat în ziua aceea cu un vuiet puternic împotriva filistenilor, aducând o aşa groază între ei, încât au fost puşi pe fugă dinaintea lui Israel. 11 Bărbaţii lui Israel au ieşit din Miţpa, i-au urmărit pe filisteni şi i-au zdrobit până în apropiere de Bet-Car. 12 Samuel a luat atunci o piatră, a aşezat-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer[e], spunând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.“

13 Astfel, filistenii au fost supuşi şi n-au mai invadat din nou teritoriul Israelului, iar mâna Domnului a fost împotriva filistenilor cât timp a trăit Samuel. 14 Cetăţile pe care filistenii le-au capturat de la Israel, cele de la Ekron şi până la Gat, au fost luate înapoi. Israel şi-a eliberat teritoriile de sub stăpânirea filistenilor. În acelaşi timp, a fost pace şi între Israel şi amoriţi.

15 Samuel a continuat să judece pe Israel în toate zilele vieţii lui. 16 El mergea an de an, făcând înconjurul Betelului, Ghilgalului şi Miţpei şi judeca pe Israel în toate aceste locuri. 17 Apoi se întorcea la Rama – deoarece acolo era casa lui – judecând şi acolo pe Israel. Tot acolo a construit un altar Domnului.

Notas al pie

  1. 1 Samuel 7:3 Ebr.: aştarot, simboluri din lemn ale zeiţei canaanite Aşera sau ale zeiţei Aştoret (numită în greacă Astarte), împlântate pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre; peste tot în carte; şi în v. 4
  2. 1 Samuel 7:4 Diferite forme locale ale lui Baal, zeul canaanit al fertilităţii
  3. 1 Samuel 7:6 Nu se cunoaşte cu exactitate semnificaţia acestui ritual; probabil un simbol al pocăinţei, deoarece este urmat de post şi mărturisire; Tg Ionatan: şi-au revărsat inimile în căinţă, ca apa, înaintea Domnului.
  4. 1 Samuel 7:6 Şi cu sensul de a conduce, a cârmui; şi în vs. 15, 17
  5. 1 Samuel 7:12 Eben-Ezer înseamnă Piatra de ajutor

New International Reader's Version

1 Samuel 7

So the men of Kiriath Jearim came and got the ark of the Lord. They brought it up to Abinadab’s house on the hill. They set his son Eleazar apart to guard the ark. The ark remained at Kiriath Jearim for a long time. It was there for a full 20 years.

Samuel Brings the Philistines Under Israel’s Control

Then all the Israelites turned back to the Lord. So Samuel spoke to all the Israelites. He said, “Do you really want to return to the Lord with all your hearts? If you do, get rid of your false gods. Get rid of your statues of female gods that are named Ashtoreth. Commit yourselves to the Lord. Serve him only. Then he will save you from the power of the Philistines.” So the Israelites put away their statues of gods that were named Baal. They put away their statues of female gods that were named Ashtoreth. They served the Lord only.

Then Samuel said, “Gather all the Israelites together at Mizpah. I will pray to the Lord for you.” When the people had come together at Mizpah, they went to the well and got water. They poured it out in front of the Lord. On that day they didn’t eat any food. They admitted they had sinned. They said, “We’ve sinned against the Lord.” Samuel was serving as the leader of Israel at Mizpah.

The Philistines heard that Israel had gathered together at Mizpah. So the Philistine rulers came up to attack them. When the Israelites heard about it, they were afraid. They said to Samuel, “Don’t stop crying out to the Lord our God to help us. Keep praying that he’ll save us from the power of the Philistines.” Then Samuel got a very young lamb. He sacrificed it as a whole burnt offering to the Lord. He cried out to the Lord to help Israel. And the Lord answered his prayer.

10 The Philistines came near to attack Israel. At that time Samuel was sacrificing the burnt offering. But that day the Lord thundered loudly against the Philistines. He threw them into such a panic that the Israelites were able to chase them away. 11 The men of Israel rushed out of Mizpah. They chased the Philistines all the way to a point below Beth Kar. They killed them all along the way.

12 Then Samuel got a big stone. He set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer. He said, “The Lord has helped us every step of the way.”

13 So the Philistines were brought under Israel’s control. The Philistines didn’t attack their territory again. The Lord used his power against the Philistines as long as Samuel lived. 14 The Philistines had captured many towns between Ekron and Gath. But they had to give all of them back. Israel took back the territories near those towns from the control of the Philistines. During that time Israel and the Amorites were friendly toward each other.

15 Samuel continued to lead Israel all the days of his life. 16 From year to year he traveled from Bethel to Gilgal to Mizpah. He served Israel as judge in all those places. 17 But he always went back to Ramah. That’s where his home was. He served Israel as judge there too. And he built an altar there to honor the Lord.