Nouă Traducere În Limba Română

1 Samuel 6

Repatrierea Chivotului

1Chivotul Domnului s-a aflat în ţara filistenilor timp de şapte luni. Filistenii i-au chemat pe preoţi şi pe ghicitori şi i-au întrebat:

– Ce trebuie să facem cu Chivotul Domnului? Spuneţi-ne cu ce să-l trimitem înapoi la locul lui?

Ei le-au răspuns:

– Dacă veţi trimite înapoi Chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteţi gol, ci, cu orice preţ, oferiţi-I un dar pentru vină. Atunci veţi fi vindecaţi şi veţi şti de ce nu s-a îndepărtat mâna Lui de peste voi.

– Ce dar pentru vină să-i oferim? au mai întrebat filistenii.

Atunci ei le-au răspuns:

– Cinci bube de aur şi cinci şoareci de aur după numărul domnitorilor filistenilor, pentru că aceeaşi plagă a fost atât peste voi toţi, cât şi peste domnitorii voştri. Faceţi, aşadar, nişte chipuri ale bubelor voastre şi ale şoarecilor care vă pustiesc ţara şi daţi slavă Dumnezeului lui Israel. În felul acesta poate El Îşi va ridica mâna de peste voi, de peste zeii voştri şi de peste ţara voastră. De ce să vă împietriţi inimile aşa cum şi le-au împietrit egiptenii şi Faraon? Nu s-a purtat El aspru cu ei, aşa încât i-au lăsat pe evrei să plece, iar aceştia au plecat? Acum dar, pregătiţi un car nou şi două vaci care alăptează şi care n-au fost puse la jug niciodată. Înjugaţi vacile la car şi trimiteţi viţeii lor înapoi acasă. Luaţi Chivotul Domnului şi puneţi-l în car. Alături de el, într-o ladă, puneţi obiectele din aur pe care I le trimiteţi ca dar pentru vină. Apoi trimiteţi-l şi el va merge. Uitaţi-vă după el, iar dacă, pe drumul spre teritoriul său, o va lua spre Bet-Şemeş, atunci Domnul ne-a făcut acest mare rău; dacă nu, atunci vom şti că nu mâna Lui a fost cea care ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare.

10 Oamenii au făcut aşa: au luat două vaci care alăptau, le-au înjugat la car, iar pe viţeii lor i-au închis în ţarc. 11 Au pus Chivotul Domnului în car împreună cu lada în care erau şoarecii de aur şi chipurile bubelor lor. 12 Vacile au mers direct pe drumul care duce la Bet-Şemeş; ele au ţinut mereu acelaşi drum, mugind, şi nu s-au întors nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la marginea cetăţii Bet-Şemeş. 13 Locuitorii din Bet-Şemeş tocmai secerau grâul în vale. Când şi-au ridicat privirile şi au zărit Chivotul s-au bucurat să-l vadă. 14 Carul a intrat în câmpul lui Iosua din Bet-Şemeş şi s-a oprit acolo. Acolo se afla o piatră mare. Ei au despicat lemnele carului şi au adus vacile ca ardere de tot Domnului. 15 Leviţii au dat jos Chivotul Domnului împreună cu lada care se afla lângă el şi în care se aflau obiectele din aur şi le-au aşezat pe piatra aceea mare. În ziua aceea, bărbaţii din Bet-Şemeş au adus o ardere de tot şi jertfe Domnului. 16 Cei cinci domnitori ai filistenilor au văzut toate acestea şi s-au întors la Ekron în aceeaşi zi.

17 Iată care sunt bubele din aur, pe care le-au trimis filistenii Domnului ca dar pentru vină: câte una pentru Aşdod, Gaza, Aşchelon, Gat şi Ekron. 18 Iar şoarecii din aur erau după numărul tuturor cetăţilor filistenilor, de la cetăţi fortificate până la sate. Piatra aceea mare, pe care[a] au aşezat Chivotul Domnului, a rămas până în ziua de azi în câmpul lui Iosua, din Bet-Şemeş.

19 Domnul i-a lovit de moarte pe oamenii din Bet-Şemeş pentru că s-au uitat în Chivotul Domnului; a lovit de moarte cincizeci de mii şaptezeci[b] de bărbaţi dintre ei. Poporul a jelit din cauza acestei mari urgii cu care i-a lovit Domnul. 20 Atunci bărbaţii din Bet-Şemeş au zis: „Cine ar putea să stea înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Şi la cine trebuie să se ducă Chivotul de la noi?“ 21 Apoi au trimis mesageri la locuitorii din Chiriat-Iearim ca să le spună: „Filistenii au adus înapoi Chivotul Domnului. Veniţi şi luaţi-l la voi!“

Notas al pie

  1. 1 Samuel 6:18 Câteva mss TM şi LXX; cele mai multe mss TM: sate, până la Marele Abel, unde
  2. 1 Samuel 6:19 Cele mai multe mss TM şi LXX; câteva mss ebraice: şaptezeci

New International Reader's Version

1 Samuel 6

The Philistines Return the Ark to Israel

1The ark of the Lord had been in Philistine territory for seven months. The Philistines called for the priests and for those who practice evil magic. They wanted their advice. They said to them, “What should we do with the ark of the Lord? Tell us how we should send it back to its place.”

They answered, “If you return the ark of the god of Israel, don’t send it back to him without a gift. Be sure you send a guilt offering to their god along with it. Then you will be healed. You will find out why his power has continued to be against you.”

The Philistines asked, “What guilt offering should we send to him?”

Their advisers replied, “There are five Philistine rulers. So send five gold rats. Also send five gold models of the growths in your bodies. Do it because the same plague has struck you and your rulers alike. Make models of the rats and the growths that are destroying the country. Give honor to Israel’s god. Then perhaps his power will no longer be against you, your gods and your land. Why are you stubborn, as Pharaoh and the people of Egypt were? Israel’s god was very hard on them. Only then did they send the Israelites out. Only then did they let them go on their way.

“Now then, get a new cart ready. Get two cows that have just had calves. Be sure the cows have never pulled a cart before. Tie the cart to them. But take their calves away and put them in a pen. Then put the ark of the Lord on the cart. Put the gold models in a chest beside the ark. Send them back to the Lord as a guilt offering. Send the cart on its way. But keep an eye on the cart. See if it goes up toward Beth Shemesh to its own territory. If it does, then it’s the Lord who has brought this horrible trouble on us. But if it doesn’t, then we’ll know it wasn’t his hand that struck us. We’ll know it happened to us by chance.”

10 So that’s what they did. They took the two cows and tied the cart to them. They put the calves in a pen. 11 They placed the ark of the Lord on the cart. They put the chest there along with it. The chest held the gold models of the rats and of the growths. 12 Then the cows went straight up toward Beth Shemesh. They stayed on the road. They were mooing all the way. They didn’t turn to the right or the left. The Philistine rulers followed them all the way to the border of Beth Shemesh.

13 The people of Beth Shemesh were working in the valley. They were gathering their wheat crop. They looked up and saw the ark. When they saw it, they were filled with joy. 14 The cart came to the field of Joshua of Beth Shemesh. It stopped there beside a large rock. The people chopped up the wood the cart was made out of. They sacrificed the cows as a burnt offering to the Lord. 15 Some Levites had taken the ark of the Lord off the cart. They had also taken off the chest that held the gold models. They placed them on the large rock. On that day the people of Beth Shemesh offered burnt offerings to the Lord. They also made sacrifices to him. 16 The five Philistine rulers saw everything that happened. On that same day they returned to Ekron.

17 The Philistines sent gold models of growths as a guilt offering to the Lord. There was one each for Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gath and Ekron. 18 They also sent five gold models of rats. There was one for each of the Philistine towns that belonged to the five rulers. Each of those towns had high walls around it. The towns also had country villages around them. The Levites set the ark of the Lord on the large rock. To this day the rock is a witness to what happened there. It’s in the field of Joshua of Beth Shemesh.

19 But some of the people of Beth Shemesh looked into the ark of the Lord. So he struck them down. He put 70 of them to death. The rest of the people were filled with sorrow. That’s because the Lord had killed so many of them. 20 The people of Beth Shemesh said, “The Lord is a holy God. Who can stand in front of him? Where can the ark go up to from here?”

21 Then messengers were sent to the people of Kiriath Jearim. The messengers said, “The Philistines have returned the ark of the Lord. Come down and take it up to your town.”