Nouă Traducere În Limba Română

1 Samuel 12

Discursul de bun-rămas al lui Samuel

1Samuel a zis întregului Israel:

– Am ascultat de tot ceea ce mi-aţi cerut şi am pus astfel un rege peste voi. Acum, iată, aveţi un rege care să vă conducă! Cât despre mine, eu am îmbătrânit şi am încărunţit, iar fiii mei se află aici cu voi. Am fost conducătorul vostru din tinereţea mea şi până astăzi. Sunt aici! Mărturisiţi acum împotriva mea înaintea Domnului şi înaintea unsului Său! Cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am înşelat sau pe cine am asuprit? Din mâna cui am primit mită ca să închid ochii în privinţa lui? Spuneţi-mi şi vă voi da înapoi.

– Nu ne-ai înşelat, nu ne-ai asuprit şi n-ai luat nimic din mâna nimănui, i-au răspuns ei.

Atunci el le-a mai zis:

Domnul este martor împotriva voastră şi unsul Său este martor în ziua aceasta că nu m-aţi găsit vinovat cu nimic.

– El este martor, au răspuns ei.

Samuel a spus poporului:

Domnul este Cel Care i-a ales pe Moise şi pe Aaron şi Care i-a scos pe strămoşii voştri din ţara Egiptului. Acum rămâneţi aici ca să vă confrunt, înaintea Domnului, cu toate faptele drepte pe care le-a făcut El pentru voi şi pentru strămoşii voştri. După ce Iacov a intrat în Egipt, strămoşii voştri au strigat către Domnul, iar Domnul l-a trimis pe Moise şi pe Aaron care i-au scos din Egipt şi i-au adus ca să locuiască în locul acesta. Dar pentru că ei L-au uitat pe Domnul, Dumnezeul lor, El i-a vândut în mâinile lui Sisera, conducătorul oştirii Haţorului, în mâinile filistenilor şi ale regelui Moabului, care au luptat împotriva lor. 10 Ei au strigat către Domnul, zicând: „Am păcătuit căci L-am părăsit pe Domnul şi am slujit baalilor[a] şi aştoretelor[b]. Dar acum, eliberează-ne de sub puterea duşmanilor noştri şi Îţi vom sluji Ţie.“ 11 Şi Domnul i-a trimis pe Ierub-Baal[c], pe Barak[d], pe Iefta şi pe Samuel[e] şi v-a eliberat de sub puterea duşmanilor din jurul vostru, astfel încât aţi locuit în siguranţă. 12 Dar când aţi văzut că Nahaş, regele amoniţilor, se îndreaptă împotriva voastră, deşi Domnul, Dumnezeul vostru, vă era Împărat, mi-aţi zis: „Nu vrem să facem cum zici tu, ci să domnească un rege peste noi!“ 13 Iată deci regele pe care l-aţi ales şi pe care l-aţi cerut. Domnul a pus peste voi un rege. 14 Dacă vă veţi teme de Domnul şi Îi veţi sluji, dacă veţi asculta de glasul Său şi nu vă veţi răzvrăti împotriva poruncilor Lui şi dacă Îl veţi urma pe Domnul, Dumnezeul vostru, atât voi, cât şi regele care domneşte peste voi, va fi bine. 15 Dar dacă nu veţi asculta de glasul Domnului şi vă veţi împotrivi poruncii Domnului, atunci mâna Domnului va fi împotriva voastră, aşa cum a fost împotriva strămoşilor voştri. 16 Rămâneţi în continuare aici şi priviţi acest mare lucru pe care Domnul îl va face sub privirea voastră. 17 Nu este astăzi seceratul grâului? Am să chem pe Domnul şi El va trimite tunet şi ploaie. Atunci veţi înţelege că aţi făcut un mare rău în ochii Domnului, cerând pentru voi un rege.

18 Samuel l-a chemat pe Domnul Care a trimis tunet şi ploaie în ziua aceea. Atunci întregul popor s-a temut foarte tare de Domnul şi de Samuel. 19 I-au spus lui Samuel:

– Roagă-te Domnului, Dumnezeul tău, pentru slujitorii tăi, ca să nu murim, căci am adăugat la toate păcatele noastre şi răul de a cere pentru noi un rege.

20 Samuel a răspuns poporului:

– Nu vă fie teamă! Aţi făcut tot răul acesta, numai să nu vă întoarceţi din a-L urma pe Domnul şi din a-I sluji cu toată inima voastră. 21 Nu vă duceţi după lucruri deşarte[f], care nu vă aduc nici un folos şi nici nu vă izbăvesc deoarece sunt lucruri deşarte. 22 Domnul nu va lepăda pe poporul Său din cauza Numelui Său cel mare, căci El a găsit plăcere în a face din voi poporul Său. 23 În ce mă priveşte, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând a mă ruga pentru voi. De asemenea, vă voi învăţa calea cea bună şi dreaptă. 24 Numai să vă temeţi de Domnul şi să Îi slujiţi cu credincioşie din toată inima voastră, căci vedeţi ce lucruri mari a făcut pentru voi. 25 Dar dacă veţi continua să faceţi răul, veţi fi nimiciţi atât voi, cât şi regele vostru.

Notas al pie

  1. 1 Samuel 12:10 Vezi nota de la 7:4
  2. 1 Samuel 12:10 Vezi nota de la 7:3
  3. 1 Samuel 12:11 Numit şi Ghedeon (Jud.7:1)
  4. 1 Samuel 12:11 Unele mss LXX şi Siriacă; TM: Bedan
  5. 1 Samuel 12:11 TM; unele mss LXX şi Siriacă: Samson
  6. 1 Samuel 12:21 Sau: idoli fără valoare

New International Reader's Version

1 Samuel 12

Samuel’s Final Speech to Israel

1Samuel spoke to all the Israelites. He said, “I’ve done everything you asked me to do. I’ve placed a king over you. Now you have a king as your leader. But I’m old. My hair is gray. My sons are here with you. I’ve been your leader from the time I was young until this day. Here I stand. Bring charges against me if you can. The Lord is a witness. And so is his anointed king. Whose ox have I taken? Whose donkey have I taken? Have I cheated anyone? Have I treated anyone badly? Have I accepted money from anyone who wanted special favors? If I’ve done any of these things, I’ll make it right.”

“You haven’t cheated us,” they replied. “You haven’t treated us badly. You haven’t taken anything from anyone.”

Samuel said to them, “The Lord is a witness against you this day. And so is his anointed king. They are witnesses that I haven’t taken anything from any of you.”

“The Lord is a witness,” they said.

Then Samuel said to the people, “The Lord appointed Moses and Aaron. He brought out of Egypt your people who lived long ago. Now then, stand here. I’m going to remind you of all the good things the Lord has done for you and your people. He is a witness.

“After Jacob’s family entered Egypt, they cried out to the Lord for help. The Lord sent Moses and Aaron. They brought your people out of Egypt. They had them make their homes in this land.

“But the people forgot the Lord their God. So he put them under the control of Sisera. Sisera was the commander of the army of Hazor. The Lord also put the Israelites under the control of the Philistines and the king of Moab. All those nations fought against Israel. 10 So the people cried out to the Lord. They said, ‘We have sinned. We’ve deserted the Lord. We’ve served gods that are named Baal. We’ve served female gods that are named Ashtoreth. But save us now from the power of our enemies. Then we will serve you.’ 11 The Lord sent Gideon, Barak, Jephthah and me. He saved you from the power of your enemies who were all around you. So you lived in safety.

12 “But then you saw that Nahash, the king of Ammon, was about to attack you. So you said to me, ‘No! We want a king to rule over us.’ You said it even though the Lord your God was your king. 13 Now here is the king you have chosen. He’s the one you asked for. The Lord has placed a king over you. 14 But you must have respect for the Lord. You must serve him and obey him. You must not say no to his commands. Both you and the king who rules over you must obey the Lord your God. If you do, that’s good. 15 But you must not disobey him. You must not say no to his commands. If you do, his power will be against you. That’s what happened to your people who lived before you.

16 “So stand still. Watch the great thing the Lord is about to do right here in front of you! 17 It’s time to gather in the wheat, isn’t it? I’ll call out to the Lord to send thunder and rain. Then you will realize what an evil thing you did in the sight of the Lord. You shouldn’t have asked for a king.”

18 Samuel called out to the Lord. That same day the Lord sent thunder and rain. So all the people had great respect for the Lord and for Samuel.

19 They said to Samuel, “Pray to the Lord your God for us. Pray that we won’t die because we asked for a king. That was an evil thing to do. We added it to all our other sins.”

20 “Don’t be afraid,” Samuel replied. “It’s true that you have done all these evil things. But don’t turn away from the Lord. Serve him with all your heart. 21 Don’t turn away and worship statues of gods. They are useless. They can’t do you any good. They can’t save you either. They are completely useless. 22 But the Lord will be true to his great name. He won’t turn his back on his people. That’s because he was pleased to make you his own people. 23 I would never sin against the Lord by failing to pray for you. I’ll teach you to live in a way that is good and right. 24 But be sure to have respect for the Lord. Serve him faithfully. Do it with all your heart. Think about the great things he has done for you. 25 But don’t be stubborn. Don’t continue to do what is evil. If you do, both you and your king will be destroyed.”