Nouă Traducere În Limba Română

1 Regi 7

Solomon îşi construieşte palatul

1Solomon a mai zidit şi un palat pentru el şi a durat treisprezece ani până când l-a terminat. A zidit Palatul Pădurii Libanului de o sută de coţi lungime, cincizeci de coţi lăţime şi treizeci de coţi înălţime[a]. El se sprijinea pe patru rânduri de stâlpi de cedru, pe care se aflau grinzi de cedru şi era acoperit cu cedru deasupra odăilor care se sprijineau pe patruzeci şi cinci de stâlpi, câte cincisprezece pe un rând. Erau trei rânduri de ferestre aşezate faţă în faţă, pe trei nivele. Toate uşile şi toţi uşorii erau în patru muchii, iar ferestrele erau aşezate faţă în faţă, pe trei nivele[b]. Solomon a făcut o colonadă de cincizeci de coţi lungime şi treizeci de coţi lăţime[c]. În faţa ei se afla un portic cu stâlpi, iar înaintea acestuia – o cornişă. El a făcut, de asemenea, porticul tronului unde judeca, numit „Porticul de judecată“, şi l-a acoperit cu cedru, de la pardoseală până la tavan[d].

Palatul în care urma să locuiască era aşezat într-o altă curte din spatele porticului şi era zidit în acelaşi fel. De asemenea, Solomon a zidit pentru fiica lui Faraon, pe care o luase de soţie, un alt palat asemenea acestui portic.

Toate aceste clădiri au fost făcute din pietre costisitoare, tăiate cu ferăstrăul după măsurile de tăiat, atât pe faţa din interior, cât şi pe faţa din exterior a zidului, de la temelie până la creastă şi din exterior până la curtea cea mare. 10 Temeliile erau din pietre mari şi costisitoare, unele de zece coţi[e], iar altele de opt coţi[f]. 11 Deasupra se aflau pietre costisitoare, tăiate după măsurile de tăiat şi grinzi de cedru. 12 Curtea cea mare era împrejmuită cu un zid de trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de grinzi de cedru, ca şi curtea interioară a Casei Domnului şi ca porticul acesteia.

Lucrările din bronz ale lui Hiram şi uneltele Casei Domnului

13 Regele Solomon a trimis la Tir pe cineva care l-a adus pe Hiram[g], 14 fiul unei văduve din seminţia lui Neftali. Tatăl său fusese tirian, un lucrător în bronz. Hiram era plin de înţelepciune, de pricepere şi de cunoaştere în întocmirea oricărei lucrări din bronz. El a venit la regele Solomon şi i-a făcut toată lucrarea. 15 El a turnat doi stâlpi de bronz. Un stâlp avea o înălţime de optsprezece coţi, iar grosimea lui se putea măsura cu un fir de doisprezece coţi[h]; cel de-al doilea stâlp era la fel. 16 El a turnat şi două capiteluri de bronz, ca să le pună pe vârfurile stâlpilor, fiecare capitel având o înălţime de cinci coţi[i]. 17 Apoi a făcut nişte reţele de lanţuri împletite pentru capitelurile care se aflau pe vârful stâlpilor, câte şapte pentru fiecare capitel. 18 A făcut stâlpii şi două şiruri de rodii[j], care înconjurau fiecare reţea, pentru a împodobi capitelurile de pe vârful stâlpilor[k]. A făcut acelaşi lucru pentru fiecare capitel. 19 Capitelurile care se aflau pe vârful stâlpilor, în portic, erau în formă de crini şi aveau patru coţi[l]. 20 Pe capitelurile de pe cei doi stâlpi, deasupra părţii în formă de cupă de lângă reţea, se aflau două sute de rodii aşezate în şiruri de jur împrejur. 21 A ridicat stâlpii în faţa porticului odăii principale[m]. L-a aşezat pe cel din dreapta şi l-a numit Iachin[n], apoi l-a aşezat pe cel din stânga şi l-a numit Boaz[o]. 22 Capitelurile de pe vârful stâlpilor erau în formă de crin. Şi astfel, lucrarea stâlpilor s-a încheiat.

23 Apoi a făcut „marea“ turnată. Aceasta era rotundă, avea zece coţi de la o margine la cealaltă, era înaltă de cinci coţi, iar de jur împrejur se putea măsura cu un fir de treizeci de coţi[p]. 24 Sub marginea ei, de jur împrejur, se aflau ornamente în formă de tărtăcuţă, câte zece la fiecare cot[q], de jur împrejurul „mării“. Ornamentele erau aşezate în două şiruri, fiind turnate dintr-o singură piesă cu „marea“. 25 „Marea“ era aşezată pe doisprezece boi, trei orientaţi spre nord, trei orientaţi spre apus, trei orientaţi spre sud şi trei orientaţi spre răsărit. „Marea“ era aşezată deasupra lor, astfel încât toată partea din spate a trupurilor lor era înspre interior. 26 Grosimea ei era de un lat de palmă[r], iar marginea ei era prelucrată ca marginea unui potir, precum cupa unei flori de crin. Ea putea cuprinde două mii de baţi[s] de lichid.

27 El a făcut şi zece piedestale de bronz, fiecare piedestal având patru coţi lungime, patru coţi lăţime şi trei coţi înălţime[t]. 28 Piedestalele au fost făcute în felul următor: ele aveau panele fixate în rame. 29 Pe aceste panele fixate în rame, cât şi pe rame, erau sculptaţi lei, boi şi heruvimi. Deasupra şi dedesubtul leilor şi boilor se aflau ghirlande suspendate. 30 Fiecare piedestal avea câte patru roţi de bronz, cu osii de bronz, iar la cele patru colţuri ale sale se aflau suporţi decoraţi cu ghirlande de fiecare parte, pe care era fixat un bazin. 31 Deschizătura lui din interiorul centurii pe care se aflau gravuri ieşea în afară un cot şi era rotundă, măsurând împreună cu baza ei un cot şi jumătate[u]; dar ramele piedestalelor erau pătrate, nu rotunde. 32 Cele patru roţi erau fixate sub panele, iar osiile lor erau prinse de piedestal. Diametrul fiecărei roţi era de un cot şi jumătate. 33 Roţile erau lucrate ca roţile unui car: osiile, obezile, spiţele şi butucii lor erau toţi turnaţi. 34 La cele patru colţuri ale fiecărui piedestal se aflau patru suporţi care erau dintr-o singură piesă cu piedestalul. 35 În partea de sus a piedestalului se afla o centură rotundă, de o jumătate de cot[v] înălţime, iar suporţii şi ramele din partea de sus a piedestalului erau dintr-o singură piesă cu acesta. 36 Pe suprafeţele ramelor şi a suporţilor, au fost sculptaţi heruvimi, lei şi palmieri şi ghirlande de jur împrejur. 37 Aşa a făcut el cele zece piedestale. Toate au fost turnate după acelaşi tipar, având aceeaşi măsură şi aceeaşi formă.

38 Apoi el a construit zece bazine de bronz, fiecare putând cuprinde patruzeci de baţi[w] şi măsurând patru coţi. Fiecare bazin era aşezat pe câte unul dintre cele zece piedestale. 39 A pus cinci dintre piedestale în partea dreaptă şi cinci în partea stângă a Casei, iar „marea“ a aşezat-o în partea dreaptă, în colţul de sud-est al clădirii. 40 Hiram a mai făcut şi oalele, lopeţile şi cupele. Şi astfel, Hiram a încheiat toată lucrarea pe care a făcut-o pentru regele Solomon la Casa Domnului: 41 cei doi stâlpi, cele două cupe ale capitelurilor care se aflau pe vârfurile stâlpilor, cele două seturi de reţele care împodobeau cele două cupe ale capitelurilor de pe vârfurile stâlpilor, 42 cele patru sute de rodii pentru cele două seturi de reţele, cele două şiruri de rodii pentru fiecare reţea în parte, reţele care acopereau cele două cupe ale capitelurilor de pe vârfurile stâlpilor, 43 cele zece piedestale şi cele zece bazine de pe piedestale, 44 „marea“ cu cei doisprezece boi de sub ea, 45 oalele, lopeţile şi cupele. Toate aceste obiecte pe care Hiram i le-a făcut regelui Solomon pentru Casa Domnului erau din bronz lustruit. 46 Regele le-a turnat într-un pământ argilos din Câmpia Iordanului, undeva între Sucot şi Ţortan. 47 Solomon a lăsat toate aceste obiecte necântărite, pentru că erau foarte multe; de aceea greutatea bronzului nu s-a putut cântări.

48 De asemenea, Solomon a făcut toate obiectele care erau în Casa Domnului: altarul de aur, masa de aur pentru pâinea prezentării, 49 sfeşnicele din aur curat, cinci în partea dreaptă şi cinci în partea stângă, în faţa sanctuarului interior[x], mugurii, candelele şi cleştii din aur, 50 lighenele, mucarniţele, cupele, ceştile şi cădelniţele din aur curat, precum şi balamalele de aur pentru uşile din interiorul Casei (de la intrarea în Locul Preasfânt) şi pentru uşile de la odaia principală a Casei. 51 După ce a fost terminată toată lucrarea pe care regele Solomon a făcut-o la Casa Domnului, Solomon a adus lucrurile pe care tatăl său, David, le închinase Domnului – şi anume argintul, aurul şi vasele – şi le-a pus în vistieriile Casei Domnului.

Notas al pie

 1. 1 Regi 7:2 Aproximativ 50 m lungime, 25 m lăţime şi 15 m înălţime
 2. 1 Regi 7:5 Sensul versetului în ebraică este nesigur
 3. 1 Regi 7:6 Aproximativ 25 m lungime şi 15 m lăţime
 4. 1 Regi 7:7 VUL, Siriacă; TM: de la pardoseală până la pardoseală
 5. 1 Regi 7:10 Aproximativ 5 m; şi în v. 23
 6. 1 Regi 7:10 Aproximativ 4 m
 7. 1 Regi 7:13 Variantă a lui Huram (vezi 2 Cron. 2:13; 4:11); şi în vs. 40, 45
 8. 1 Regi 7:15 Aproximativ 9 m înălţime şi 6 m circumferinţă
 9. 1 Regi 7:16 Aproximativ 2,5 m şi în v. 23
 10. 1 Regi 7:18 Două mss TM, LXX; cele mai multe mss TM: A făcut stâlpii şi două şiruri, care
 11. 1 Regi 7:18 Multe mss TM, Siriacă; cele mai multe mss TM: rodiilor
 12. 1 Regi 7:19 Aproximativ 2 m; şi în v. 38
 13. 1 Regi 7:21 Locul Sfânt; şi în v. 50
 14. 1 Regi 7:21 Iachin înseamnă, probabil, El stabileşte, consolidează
 15. 1 Regi 7:21 Boaz înseamnă, probabil, În El este tăria
 16. 1 Regi 7:23 Aproximativ 15 m
 17. 1 Regi 7:24 Un cot măsura între 45-52 cm (50 cm); şi în v. 31
 18. 1 Regi 7:26 Aproximativ 8 cm
 19. 1 Regi 7:26 Aproximativ 44 kilolitri; LXX nu conţine această propoziţie
 20. 1 Regi 7:27 Aproximativ 2 m lungime şi lăţime şi 1,5 m înălţime
 21. 1 Regi 7:31 Aproximativ 0,7 m; şi în v. 32
 22. 1 Regi 7:35 Aproximativ 0,2 m
 23. 1 Regi 7:38 Aproximativ 880 l
 24. 1 Regi 7:49 Vezi nota de la 6:5

Священное Писание (Восточный Перевод)

3 Царств 7

Дворец Сулеймана

1Но на то, чтобы завершить строительство своего дворца, у Сулеймана ушло тринадцать лет. Он построил дворец, который назывался дворцом Ливанского леса, – пятьдесят метров в длину, двадцать пять метров в ширину и пятнадцать метров[a] в высоту, с четырьмя рядами кедровых колонн, поддерживающих кедровые балки. Его крыша была обшита кедром по балкам, которые располагались на колоннах, – сорок пять балок, по пятнадцать в каждом ряду. Окна его были поставлены высоко, по три окна в ряду, друг напротив друга. В дверных проёмах и в окнах[b] были четырёхугольные рамы, и три ряда окон находились напротив трёх рядов на противоположной стене.

Он сделал колонный зал – двадцать пять метров в длину и пятнадцать метров[c] в ширину. Там был притвор, крыша которого также поддерживалась колоннами.

Он построил тронный зал для суда, называемый Зал правосудия, и покрыл его кедром от пола до потолка. А его дом, где он должен был жить, был в другом дворе, позади зала, такой же по замыслу. Ещё Сулейман сделал дворец, подобный этому залу, для дочери фараона, на которой женился.

Все эти сооружения – от внешней стороны до большого двора и от основания до карнизов – были сделаны из дорогих камней, обтёсанных по размеру и обрезанных пилами с внешней и с внутренней стороны. 10 В основания были заложены большие дорогие камни четырёх-пяти метров[d]. 11 Сверху были дорогие камни, обтёсанные по размеру, и кедровые балки. 12 Большой двор был обнесён стеной из трёх рядов обтёсанного камня и ряда кедровых брусьев, как внутренний двор храма Вечного с его притвором.

Хурам – бронзовых дел мастер

13 Царь Сулейман пригласил и принял Хурама из Тира, 14 сына вдовы из рода Неффалима. Его отцом был тирянин, бронзовых дел мастер. Хурам был очень искусен и имел большой навык во всех видах работы с бронзой. Он пришёл к царю Сулейману и сделал всю работу, которая была ему поручена.

Две бронзовые колонны

15 Хурам отлил две бронзовые колонны. Одна из них была девять метров высотой, и шнур длиной в шесть метров[e] обвивал её по окружности. Вторая колонна была такой же. 16 Ещё он сделал две капители колонн из литой бронзы, чтобы поставить их на колоннах. Капители на каждой из колонн были по два с половиной метра[f] высотой. 17 Верхние части колонн украшала сетка из переплетённых цепей, по семь на каждой колонне. 18 Он сделал два ряда гранатовых плодов, окружавших каждую сетку, чтобы украсить капители колонн. Обе капители он сделал одинаковыми. 19 Капители колонн притвора имели форму лилий, два метра[g] в высоту. 20 На капителях обеих колонн, над чашеобразной частью рядом с сеткой, были сделаны кругом рядами двести гранатовых плодов.

21 Хурам установил колонны у притвора храма. Ту колонну, что с южной стороны, он назвал Иахин («Он утвердит»), а ту, что с северной, – Боаз («в Нём сила»). 22 Капители колонн были сделаны в виде лилий. На этом была завершена работа над колоннами.

Бронзовый бассейн

23 Хурам вылил из бронзы большой круглый бассейн, названный «морем», который был пяти метров в диаметре, двух с половиной метров высотой и пятнадцати метров[h] в окружности. 24 Снизу его окружали два ряда подобия тыкв – по десять на каждые полметра[i]. Тыквы были отлиты с бассейном одним литьём.

25 Бассейн стоял на двенадцати быках, три из которых смотрели на север, три на запад, три на юг и три на восток. Бассейн покоился на них, а их зады были обращены внутрь, к центру. 26 Его стенки были восемь сантиметров толщиной, а его край был как край чаши, как цветок лилии. Бассейн вмещал в себя сорок четыре тысячи литров[j].

Бронзовые подставки

27 Ещё Хурам сделал десять передвижных подставок из бронзы. Каждая была два метра длиной, два шириной и полтора метра[k] высотой. 28 Вот как были устроены подставки: у них были боковые панели, находящиеся внутри рамок. 29 На панелях внутри рамок, как и на самих рамках, были изображены львы, быки и херувимы. Над львами и быками и под ними были кованые венки. 30 У каждой подставки было по четыре бронзовых колеса с бронзовыми осями, и у каждой была умывальница, которая покоилась на четырёх опорах, отлитых с венками на каждой стороне. 31 На верху каждой подставки была круглая рама для умывальницы, служившая ей опорой. Эта рама была высотой в полметра, а её отверстие было семидесяти пяти сантиметров[l] шириной. Снаружи на ней были резные украшения. Панели подставок были квадратные, а не круглые. 32 Под панелями находилось четыре колеса, и их оси крепились к подставке. Диаметр каждого колеса был равен семидесяти пяти сантиметрам[m]. 33 Колёса были сделаны как для колесниц: оси, ободья, спицы и ступицы – все были литые.

34 У каждой подставки было четыре рукоятки, по одной на каждом углу, которые выдавались из подставки. 35 На верху подставки был круглый обод высотой в четверть метра[n]. Опоры и панели крепились к верхушке подставки. 36 На подставках и панелях, где только было место, Хурам вырезал херувимов, львов и пальмы, а вокруг – венки. 37 Так он сделал десять подставок. Все они были отлиты одинаково и были одного размера и формы.

38 Затем Хурам сделал десять бронзовых умывальниц, каждая из которых вмещала восемьсот восемьдесят литров и была два метра[o] в диаметре, по одной умывальнице на каждую из десяти подставок. 39 Он поставил пять подставок на южной стороне храма и пять на северной, а «море» поставил на юго-восточном углу храма.

40 Ещё Хурам сделал горшки, лопатки и кропильные чаши.

Список утвари храма

На этом Хурам завершил всю работу, которую выполнял для царя Сулеймана в храме Вечного. Он сделал

41 две колонны,

две чашеобразные капители,

две сетки, украшавшие чашеобразные капители,

42 четыреста плодов гранатового дерева для двух сеток (два ряда гранатов для каждой сетки, украшавшей чашеобразные капители),

43 десять подставок с умывальницами,

44 «море» и двенадцать быков под ним,

45 горшки, лопатки и кропильные чаши.

Вся утварь, которую Хурам сделал царю Сулейману для храма Вечного, была из полированной бронзы. 46 Царь велел отлить её в глиняных формах в долине Иордана между Суккотом и Цартаном. 47 Сулейман не взвешивал всех этих вещей, потому что их было слишком много. Вес бронзы остался неизвестным.

48 Ещё Сулейман сделал всю утварь для храма Вечного:

золотой жертвенник,

золотой стол для священного хлеба,

49 подсвечники из чистого золота (пять на правую и пять на левую сторону перед внутренним святилищем),

золотые цветы, светильники и щипцы,

50 кубки, ножницы для фитилей, кропильные чаши, блюда и сосуды для возжигания благовоний – всё из чистого золота,

золотые петли для дверей внутренней комнаты, Святого Святых, а также для внешних дверей храма.

51 Когда вся работа, которую царь Сулейман делал для храма Вечного, была завершена, он принёс те вещи, которые посвятил Вечному его отец Давуд, – серебро, золото и утварь – и положил их в сокровищницы храма Вечного.

Notas al pie

 1. 7:2 Букв.: «сто… пятьдесят… тридцать локтей».
 2. 7:5 Или: «косяках».
 3. 7:6 Букв.: «пятьдесят… тридцать локтей».
 4. 7:10 Букв.: «восьми-десяти локтей».
 5. 7:15 Букв.: «восемнадцать… двенадцать локтей».
 6. 7:16 Букв.: «пять локтей».
 7. 7:19 Букв.: «четыре локтя».
 8. 7:23 Букв.: «десять… пять… тридцать локтей».
 9. 7:24 Букв.: «на локоть».
 10. 7:26 Букв.: «одна ладонь… две тысячи батов».
 11. 7:27 Букв.: «четыре… четыре… три локтя».
 12. 7:31 Букв.: «один… полтора локтя».
 13. 7:32 Букв.: «полтора локтя».
 14. 7:35 Букв.: «пол-локтя».
 15. 7:38 Букв.: «сорок батов… четыре локтя».