Nouă Traducere În Limba Română

1 Regi 6

Solomon construieşte Casa Domnului

1Regele Solomon a început zidirea Casei Domnului în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna a doua, adică luna Ziv[a], după patru sute optzeci[b] de ani de la ieşirea israeliţilor din ţara Egiptului. Casa pe care regele Solomon a zidit-o pentru Domnul avea şaizeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi treizeci de coţi înălţime[c]. Porticul din faţa odăii principale[d] a Casei se întindea pe toată lăţimea Casei, adică pe douăzeci de coţi[e], iar începând din faţa Casei, avea o lungime de zece coţi[f]. Solomon a făcut Casei ferestre cu deschidere îngustă. De jur împrejurul zidului Casei, atât al odăii principale, cât şi al sanctuarului interior[g], el a zidit mai multe rânduri de odăi. Rândul de jos era lat de cinci coţi[h], cel de la mijloc – de şase coţi[i], iar al treilea – de şapte coţi[j], pentru că în partea exterioară, de jur împrejurul Casei, a făcut nişte borduri, astfel încât grinzile care sprijineau odăile să nu fie fixate în zidurile Casei.

La zidirea Casei s-au folosit pietre cioplite la carieră, aşa încât nici ciocan, nici topor, nici o altă unealtă de fier nu s-a auzit în Casă în timpul zidirii. Intrarea în odăile de jos[k] era prin partea dreaptă a Casei, iar o scară urca până la nivelul din mijloc şi de acolo până la nivelul al treilea. După ce a terminat de zidit Casa, a acoperit-o cu grinzi şi cu scânduri de cedru. 10 Fiecare dintre rândurile de odăi zidite de jur împrejurul Casei era de cinci coţi înălţime[l]; ele erau legate de Casă prin căpriori de cedru.

11 După aceea, cuvântul Domnului a venit la Solomon şi i-a zis: 12 „În ce priveşte această Casă pe care o zideşti, dacă vei umbla în legile Mele, dacă vei împlini hotărârile Mele şi vei păzi toate poruncile Mele, atunci voi împlini prin tine promisiunea pe care am făcut-o tatălui tău, David. 13 Voi locui în mijlocul israeliţilor şi nu-l voi părăsi pe poporul Meu, Israel.“

14 Astfel, Solomon a zidit Casa şi a terminat-o. 15 El a acoperit zidurile din partea interioară a Casei cu cedru, de la pardoseală până la tavan, iar pardoseala a acoperit-o cu scânduri de chiparos. 16 A acoperit cu scânduri de cedru o suprafaţă de douăzeci de coţi[m] în partea din spate a Casei, de la pardoseală până la tavan, făcând un sanctuar interior, numit „Locul Preasfânt“. 17 Odaia principală din faţă, aflată în interiorul Casei, era de patruzeci de coţi[n]. 18 Pe lemnul de cedru din interiorul Casei erau sculptate tărtăcuţe şi flori cu petale deschise. Totul era acoperit cu cedru, astfel încât nu se vedea nici o piatră.

19 El a pregătit sanctuarul interior înăuntrul Casei, ca să aşeze acolo Chivotul Legământului cu Domnul. 20 Sanctuarul interior avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi douăzeci de coţi înălţime[o]. El l-a placat cu aur curat. De asemenea, a poleit cu aur altarul din lemn de cedru. 21 Solomon a placat partea dinăuntru a Casei cu aur curat şi a întins lănţişoare de aur înaintea sanctuarului interior, pe care l-a placat, de asemenea, cu aur curat. 22 Astfel, el a placat toată Casa cu aur curat, iar altarul care se afla în sanctuarul interior l-a poleit cu aur. 23 În sanctuarul interior a aşezat doi heruvimi făcuţi din lemn de măslin, înalţi de zece coţi[p]. 24 Lungimea fiecăreia dintre aripile primului heruvim era de cinci coţi, aşa încât de la capătul uneia până la capătul celeilalte era o lungime de zece coţi. 25 Al doilea heruvim avea o lungime de zece coţi; măsura şi forma erau aceleaşi pentru ambii heruvimi. 26 Înălţimea fiecăruia dintre cei doi heruvimi era de zece coţi. 27 Solomon a aşezat heruvimii în mijlocul sanctuarului interior, cu aripile întinse. Aripa unuia atingea un zid, aripa celui de-al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se atingeau una de alta la mijlocul odăii. 28 El a poleit cu aur cei doi heruvimi. 29 Pe toate zidurile Casei, de jur împrejur, atât în sanctuarul interior, cât şi în odaia principală, a sculptat heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise. 30 De asemenea, el a placat cu aur şi pardoseala celor două odăi, din interiorul şi din faţa Casei. 31 Pentru intrarea în sanctuarul interior a făcut uşi din lemn de măslin, cu uşorii în cinci muchii. 32 Pe cele două uşi din lemn de măslin a sculptat heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise, pe care le-a poleit cu aur. A poleit cu aur şi heruvimii şi palmierii. 33 Aşa a făcut şi pentru intrarea în odaia principală: a făcut uşori din lemn de măslin, în patru muchii, 34 precum şi două uşi din lemn de chiparos; fiecare uşă avea două canaturi şi se putea întoarce pe ţâţânii ei. 35 A gravat pe ele heruvimi, palmieri şi flori cu petale deschise şi le-a poleit cu aur.

36 Apoi a făcut zidul curţii interioare din trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de grinzi de cedru. 37 Temelia Casei Domnului a fost pusă în al patrulea an, în luna Ziv, 38 iar Casa a fost terminată în toate detaliile şi după toate indicaţiile în al unsprezecelea an, în luna Bul[q], adică luna a opta. Solomon l-a zidit în şapte ani.

Notas al pie

 1. 1 Regi 6:1 Probabil numele canaanit al lunii a doua (aprilie-mai); şi în v. 37
 2. 1 Regi 6:1 TM; LXX: patru sute patruzeci
 3. 1 Regi 6:2 Aproximativ 30 m lungime, 10 m lăţime şi 15 m înălţime
 4. 1 Regi 6:3 Locul Sfânt; peste tot în capitol
 5. 1 Regi 6:3 Aproximativ 10 m
 6. 1 Regi 6:3 Aproximativ 5 m
 7. 1 Regi 6:5 Locul Preasfânt; aici apare sub numele de devir, cum mai este cunoscut în literatura biblică de după exilul babilonian (vezi profeţia lui Ezechiel); peste tot în capitol
 8. 1 Regi 6:6 Aproximativ 2,5 m
 9. 1 Regi 6:6 Aproximativ 3 m
 10. 1 Regi 6:6 Aproximativ 3,5 m
 11. 1 Regi 6:8 LXX; TM: de la nivelul din mijloc
 12. 1 Regi 6:10 Aproximativ 2,5 m
 13. 1 Regi 6:16 Aproximativ 10 m
 14. 1 Regi 6:17 Aproximativ 20 m
 15. 1 Regi 6:20 Aproximativ 10 m lungime, lăţime şi înălţime
 16. 1 Regi 6:23 Aproximativ 5 m
 17. 1 Regi 6:38 Probabil numele canaanit al lunii a opta (octombrie-noiembrie)

The Message

1 Kings 6

11-6 Four hundred and eighty years after the Israelites came out of Egypt, in the fourth year of Solomon’s rule over Israel, in the month of Ziv, the second month, Solomon started building The Temple of God. The Temple that King Solomon built to God was ninety feet long, thirty feet wide, and forty-five feet high. There was a porch across the thirty-foot width of The Temple that extended out fifteen feet. Within The Temple he made narrow, deep-silled windows. Against the outside walls he built a supporting structure in which there were smaller rooms: The lower floor was seven and a half feet wide, the middle floor nine feet, and the third floor ten and a half feet. He had projecting ledges built into the outside Temple walls to support the buttressing beams.

The stone blocks for the building of The Temple were all dressed at the quarry so that the building site itself was reverently quiet—no noise from hammers and chisels and other iron tools.

8-10 The entrance to the ground floor was at the south end of The Temple; stairs led to the second floor and then to the third. Solomon built and completed The Temple, finishing it off with roof beams and planks of cedar. The supporting structure along the outside walls was attached to The Temple with cedar beams and the rooms in it were seven and a half feet tall.

11-13 The word of God came to Solomon saying, “About this Temple you are building—what’s important is that you live the way I’ve set out for you and do what I tell you, following my instructions carefully and obediently. Then I’ll complete in you the promise I made to David your father. I’ll personally take up my residence among the Israelites—I won’t desert my people Israel.”

14-18 Solomon built and completed The Temple. He paneled the interior walls from floor to ceiling with cedar planks; for flooring he used cypress. The thirty feet at the rear of The Temple he made into an Inner Sanctuary, cedar planks from floor to ceiling—the Holy of Holies. The Main Sanctuary area in front was sixty feet long. The entire interior of The Temple was cedar, with carvings of fruits and flowers. All cedar—none of the stone was exposed.

19-22 The Inner Sanctuary within The Temple was for housing the Chest of the Covenant of God. This Inner Sanctuary was a cube, thirty feet each way, all plated with gold. The Altar of cedar was also gold-plated. Everywhere you looked there was pure gold: gold chains strung in front of the gold-plated Inner Sanctuary—gold everywhere—walls, ceiling, floor, and Altar. Dazzling!

23-28 Then he made two cherubim, gigantic angel-like figures, from olivewood. Each was fifteen feet tall. The outstretched wings of the cherubim (they were identical in size and shape) measured another fifteen feet. He placed the two cherubim, their wings spread, in the Inner Sanctuary. The combined wingspread stretched the width of the room, the wing of one cherub touched one wall, the wing of the other the other wall, and the wings touched in the middle. The cherubim were gold-plated.

29-30 He then carved engravings of cherubim, palm trees, and flower blossoms on all the walls of both the Inner and the Main Sanctuary. And all the floors of both inner and outer rooms were gold-plated.

31-32 He constructed doors of olivewood for the entrance to the Inner Sanctuary; the lintel and doorposts were five-sided. The doors were also carved with cherubim, palm trees, and flowers, and then covered with gold leaf.

33-35 Similarly, he built the entrance to the Main Sanctuary using olivewood for the doorposts but these doorposts were four-sided. The doors were of cypress, split into two panels, each panel swinging separately. These also were carved with cherubim, palm trees, and flowers, and plated with finely hammered gold leaf.

36 He built the inner court with three courses of dressed stones topped with a course of planed cedar timbers.

37-38 The foundation for God’s Temple was laid in the fourth year in the month of Ziv. It was completed in the eleventh year in the month of Bul (the eighth month) down to the last detail, just as planned. It took Solomon seven years to build it.