Nouă Traducere În Limba Română

1 Regi 18

Profetul Ilie anunţă încetarea secetei

1Au trecut multe zile, iar Domnul i-a vorbit lui Ilie în al treilea an astfel: „Du-te şi înfăţişează-te înaintea lui Ahab, căci voi trimite ploaie pe pământ.“ Ilie s-a dus să se înfăţişeze înaintea lui Ahab.

În Samaria era foamete mare. Ahab l-a chemat pe Obadia, cel care răspundea de palat. Obadia se temea mult de Domnul, iar când Izabela i-a omorât pe profeţii Domnului, Obadia a luat o sută de profeţi, a ascuns câte cincizeci în câte o peşteră şi i-a hrănit cu pâine şi cu apă. Ahab i-a zis lui Obadia: „Du-te prin ţară, pe la toate izvoarele de apă şi pe la toate uedurile[a]! Poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm caii şi catârii în viaţă, astfel încât să nu trebuiască să omorâm nici unul dintre animale.“ Apoi şi-au împărţit între ei teritoriul pe care urmau să-l străbată: Ahab a plecat singur pe un drum, iar Obadia a plecat singur pe un alt drum. În timp ce era pe drum, Obadia s-a întâlnit cu Ilie. El l-a recunoscut, a căzut cu faţa la pământ şi l-a întrebat:

– Tu eşti, stăpânul meu Ilie?

– Eu sunt, i-a răspuns el. Du-te şi spune-i stăpânului tău că a venit Ilie!

– Cu ce am păcătuit, a întrebat Obadia, de-l dai pe slujitorul tău pe mâna lui Ahab ca să fie omorât? 10 Viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n-a rămas nici un neam şi nici un regat unde stăpânul meu să nu fi trimis să te caute; iar când spuneau că nu eşti acolo, punea acel regat sau acel neam să jure că nu te-a găsit. 11 Şi tu-mi ceri să merg şi să-i spun stăpânului meu că a venit Ilie. 12 Ştiu eu oare unde te va duce Duhul Domnului după ce mă voi despărţi de tine? Astfel, dacă mă duc şi-i spun lui Ahab, iar el nu te va găsi, mă va omorî; însă slujitorul tău se teme de Domnul din tinereţea lui. 13 Nu i s-a spus stăpânului meu ce am făcut când Izabela îi omora pe profeţii Domnului? Am ascuns o sută dintre profeţii Domnului, câte cincizeci în câte o peşteră, şi i-am hrănit cu pâine şi cu apă. 14 Iar tu-mi ceri să merg şi să-i spun stăpânului meu că a venit Ilie. Mă va omorî!

15 – Viu este Domnul Oştirilor[b], Căruia Îi slujesc, i-a spus Ilie, că astăzi mă voi înfăţişa înaintea lui Ahab.

16 Obadia a pornit să-l întâmpine pe Ahab şi să-l înştiinţeze. Apoi Ahab s-a dus să-l întâlnească pe Ilie. 17 Când Ahab l-a văzut pe Ilie, i-a zis:

– Tu eşti acela, cel care-l nenoroceşti pe Israel?

18 – Nu eu l-am nenorocit pe Israel, i-a răspuns Ilie, ci tu şi familia tatălui tău, prin faptul că aţi părăsit poruncile Domnului şi l-aţi urmat pe Baal[c]. 19 Strânge acum pe tot Israelul la mine, pe muntele Carmel, pe cei patru sute cincizeci de profeţi ai lui Baal şi pe cei patru sute de profeţi ai Aşerei[d], care mănâncă la masa Izabelei.

20 Ahab a trimis după toţi israeliţii şi i-a strâns pe profeţi la muntele Carmel. 21 Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis:

– Până când veţi mai şovăi[e] între două convingeri? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi-L pe El, iar dacă Baal este Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta!

Poporul nu i-a răspuns nimic. 22 Apoi Ilie a zis poporului:

– Eu sunt singurul care am rămas dintre profeţii Domnului, iar profeţii lui Baal sunt în număr de patru sute cincizeci. 23 Să ni se dea doi tauri. Ei să-şi aleagă un taur, să-l taie în bucăţi şi să-l aşeze pe lemnele de pe altar, dar să nu-i dea foc. Iar eu voi pregăti celălalt taur şi-l voi aşeza pe lemne, dar nu-i voi da foc. 24 Apoi, voi să chemaţi numele dumnezeului vostru, iar eu voi chema Numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, Acela este adevăratul Dumnezeu.

– Bine, a răspuns tot poporul.

25 Ilie le-a zis profeţilor lui Baal: „Alegeţi-vă un taur şi pregătiţi-l voi mai întâi, pentru că sunteţi mai mulţi; apoi chemaţi numele dumnezeului vostru, dar să nu aprindeţi voi focul.“ 26 Ei au luat taurul dat lor şi l-au pregătit; apoi au chemat numele lui Baal de dimineaţa până la amiază, zicând: „Baal, răspunde-ne!“ Dar nu s-a auzit nici un glas. Nimeni n-a răspuns, deşi ei săreau în jurul altarului pe care-l construiseră. 27 La amiază, Ilie şi-a bătut joc de ei, zicând: „Strigaţi mai tare, doar este dumnezeu! Poate că meditează sau este ocupat sau se află în călătorie; poate că doarme şi se va trezi.“ 28 Ei au strigat mai tare şi, după obiceiul lor, şi-au făcut tăieturi cu săbiile şi cu suliţele până a început să le curgă sângele pe ei. 29 După ce a trecut amiaza, ei şi-au continuat invocarea până când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici un glas, nici un răspuns, nici un semn.

30 Atunci Ilie a zis întregului popor:

– Apropiaţi-vă de mine!

Şi tot poporul s-a apropiat de el. Apoi el a refăcut altarul Domnului, care fusese distrus. 31 Ilie a luat douăsprezece pietre, după numărul seminţiilor urmaşilor lui Iacov, cel căruia Domnul îi vorbise zicând: „Numele tău va fi Israel!“ 32 Cu aceste pietre, el a zidit un altar în Numele Domnului. A săpat şi un şanţ în jurul altarului, în care încăpeau două măsuri[f] de sămânţă. 33 A aranjat lemnele, a tăiat taurul în bucăţi şi l-a aşezat pe altar, deasupra lemnelor. 34 Apoi le-a zis:

– Umpleţi patru ulcioare cu apă şi goliţi-le peste arderea de tot şi peste lemne! Faceţi lucrul acesta încă o dată! a zis el. Şi ei l-au făcut încă o dată. Faceţi lucrul acesta şi a treia oară! Iar ei l-au făcut şi a treia oară.

35 Apa curgea în jurul altarului şi a umplut chiar şi şanţul. 36 În clipa în care se aducea jertfa de seară, profetul Ilie s-a apropiat şi a zis:

Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel, fă să se cunoască astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt robul Tău şi că am făcut toate aceste lucruri după porunca Ta. 37 Răspunde-mi, Doamne!

Răspunde-mi, ca să cunoască acest popor că Tu, Doamne, eşti Dumnezeu şi că Tu le întorci inimile spre Tine!

38 Atunci a căzut foc de la Domnul, a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul şi a înghiţit şi apa care era în şanţ. 39 Când tot poporul a văzut acest lucru, a căzut cu faţa la pământ şi a zis: „Domnul este Dumnezeu! Domnul este Dumnezeu!“

40 – Prindeţi-i pe profeţii lui Baal! le-a zis Ilie. Nici unul dintre ei să nu scape!

I-au prins, iar Ilie i-a dus la uedul Chişon[g] şi i-a înjunghiat acolo. 41 Apoi Ilie i-a zis lui Ahab:

– Du-te, mănâncă şi bea, căci se aude vuietul unei ploi puternice!

42 Ahab s-a dus să mănânce şi să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului, s-a plecat la pământ, şi-a aşezat faţa între genunchi 43 şi i-a zis slujitorului său:

– Du-te şi uită-te spre mare!

El s-a dus şi s-a uitat.

– Nu se vede nimic! i-a zis el.

Ilie i-a zis de şapte ori să se ducă din nou. 44 A şaptea oară, slujitorul i-a zis:

– Un nor mic cât o palmă de om se ridică din mare!

– Du-te, i-a zis Ilie, şi spune-i lui Ahab: „Pregăteşte-ţi carul şi coboară-te ca să nu te prindă ploaia!“

45 Între timp cerul s-a înnegrit de nori, vântul a început să bată şi a venit o ploaie puternică. Ahab s-a urcat în car şi s-a dus la Izreel. 46 Mâna Domnului a venit peste Ilie, care şi-a încins mijlocul şi a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Izreel.

Notas al pie

  1. 1 Regi 18:5 Vezi nota de la 2:37
  2. 1 Regi 18:15 Ebr.: YHWH Ţevaot; termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
  3. 1 Regi 18:18 Vezi nota de la 16:31; peste tot în capitol
  4. 1 Regi 18:19 Vezi nota de la 15:13
  5. 1 Regi 18:21 Lit.: veţi mai şchiopăta
  6. 1 Regi 18:32 Aproximativ 15 l
  7. 1 Regi 18:40 Vezi nota de la 2:37

The Message

1 Kings 18

11-2 A long time passed. Then God’s word came to Elijah. The drought was now in its third year. The message: “Go and present yourself to Ahab; I’m about to make it rain on the country.” Elijah set out to present himself to Ahab. The drought in Samaria at the time was most severe.

3-4 Ahab called for Obadiah, who was in charge of the palace. Obadiah feared God—he was very devout. Earlier, when Jezebel had tried to kill off all the prophets of God, Obadiah had hidden away a hundred of them in two caves, fifty in a cave, and then supplied them with food and water.

5-6 Ahab ordered Obadiah, “Go through the country; locate every spring and every stream. Let’s see if we can find enough grass to keep our horses and mules from dying.” So they divided the country between them for the search—Ahab went one way, Obadiah the other.

Obadiah went his way and suddenly there he was—Elijah! Obadiah fell on his knees, bowing in reverence, and exclaimed, “Is it really you—my master Elijah?”

“Yes,” said Elijah, “the real me. Now go and tell your boss, ‘I’ve seen Elijah.’”

9-14 Obadiah said, “But what have I done to deserve this? Ahab will kill me. As surely as your God lives, there isn’t a country or kingdom where my master hasn’t sent out search parties looking for you. And if they said, ‘We can’t find him; we’ve looked high and low,’ he would make that country or kingdom swear that you were not to be found. And now you’re telling me, ‘Go and tell your master Elijah’s found!’ The minute I leave you the Spirit of God will whisk you away to who knows where. Then when I report to Ahab, you’ll have disappeared and Ahab will kill me. And I’ve served God devoutly since I was a boy! Hasn’t anyone told you what I did when Jezebel was out to kill the prophets of God, how I risked my life by hiding a hundred of them, fifty to a cave, and made sure they got food and water? And now you’re telling me to draw attention to myself by announcing to my master, ‘Elijah’s been found.’ Why, he’ll kill me for sure.”

15 Elijah said, “As surely as God-of-the-Angel-Armies lives, and before whom I take my stand, I’ll meet with your master face-to-face this very day.”

16 So Obadiah went straight to Ahab and told him. And Ahab went out to meet Elijah.

17-19 The moment Ahab saw Elijah he said, “So it’s you, old troublemaker!”

“It’s not I who has caused trouble in Israel,” said Elijah, “but you and your government—you’ve dumped God’s ways and commands and run off after the local gods, the Baals. Here’s what I want you to do: Assemble everyone in Israel at Mount Carmel. And make sure that the special pets of Jezebel, the four hundred and fifty prophets of the local gods, the Baals, and the four hundred prophets of the whore goddess Asherah, are there.”

20 So Ahab summoned everyone in Israel, particularly the prophets, to Mount Carmel.

21 Elijah challenged the people: “How long are you going to sit on the fence? If God is the real God, follow him; if it’s Baal, follow him. Make up your minds!”

Nobody said a word; nobody made a move.

22-24 Then Elijah said, “I’m the only prophet of God left in Israel; and there are 450 prophets of Baal. Let the Baal prophets bring up two oxen; let them pick one, butcher it, and lay it out on an altar on firewood—but don’t ignite it. I’ll take the other ox, cut it up, and lay it on the wood. But neither will I light the fire. Then you pray to your gods and I’ll pray to God. The god who answers with fire will prove to be, in fact, God.”

All the people agreed: “A good plan—do it!”

25 Elijah told the Baal prophets, “Choose your ox and prepare it. You go first, you’re the majority. Then pray to your god, but don’t light the fire.”

26 So they took the ox he had given them, prepared it for the altar, then prayed to Baal. They prayed all morning long, “O Baal, answer us!” But nothing happened—not so much as a whisper of breeze. Desperate, they jumped and stomped on the altar they had made.

27-28 By noon, Elijah had started making fun of them, taunting, “Call a little louder—he is a god, after all. Maybe he’s off meditating somewhere or other, or maybe he’s gotten involved in a project, or maybe he’s on vacation. You don’t suppose he’s overslept, do you, and needs to be waked up?” They prayed louder and louder, cutting themselves with swords and knives—a ritual common to them—until they were covered with blood.

29 This went on until well past noon. They used every religious trick and strategy they knew to make something happen on the altar, but nothing happened—not so much as a whisper, not a flicker of response.

30-35 Then Elijah told the people, “Enough of that—it’s my turn. Gather around.” And they gathered. He then put the altar back together for by now it was in ruins. Elijah took twelve stones, one for each of the tribes of Jacob, the same Jacob to whom God had said, “From now on your name is Israel.” He built the stones into the altar in honor of God. Then Elijah dug a fairly wide trench around the altar. He laid firewood on the altar, cut up the ox, put it on the wood, and said, “Fill four buckets with water and drench both the ox and the firewood.” Then he said, “Do it again,” and they did it. Then he said, “Do it a third time,” and they did it a third time. The altar was drenched and the trench was filled with water.

36-37 When it was time for the sacrifice to be offered, Elijah the prophet came up and prayed, “O God, God of Abraham, Isaac, and Israel, make it known right now that you are God in Israel, that I am your servant, and that I’m doing what I’m doing under your orders. Answer me, God; O answer me and reveal to this people that you are God, the true God, and that you are giving these people another chance at repentance.”

38 Immediately the fire of God fell and burned up the offering, the wood, the stones, the dirt, and even the water in the trench.

39 All the people saw it happen and fell on their faces in awed worship, exclaiming, “God is the true God! God is the true God!”

40 Elijah told them, “Grab the Baal prophets! Don’t let one get away!”

They grabbed them. Elijah had them taken down to the Brook Kishon and they massacred the lot.

41 Elijah said to Ahab, “Up on your feet! Eat and drink—celebrate! Rain is on the way; I hear it coming.”

42-43 Ahab did it: got up and ate and drank. Meanwhile, Elijah climbed to the top of Carmel, bowed deeply in prayer, his face between his knees. Then he said to his young servant, “On your feet now! Look toward the sea.”

He went, looked, and reported back, “I don’t see a thing.”

“Keep looking,” said Elijah, “seven times if necessary.”

44 And sure enough, the seventh time he said, “Oh yes, a cloud! But very small, no bigger than someone’s hand, rising out of the sea.”

“Quickly then, on your way. Tell Ahab, ‘Saddle up and get down from the mountain before the rain stops you.’”

45-46 Things happened fast. The sky grew black with wind-driven clouds, and then a huge cloudburst of rain, with Ahab hightailing it in his chariot for Jezreel. And God strengthened Elijah mightily. Pulling up his robe and tying it around his waist, Elijah ran in front of Ahab’s chariot until they reached Jezreel.